Diskusija par risinājumiem ar LAEDER pieeju sociālajā jomā.

 

     ligzdina127.aprīlī  nodibinājuma "Bērnu brīvā laika centrs "LIGZDIŅA"" telpās kopā pulcējās novada sociālā dienesta, izglītības pārvaldes, bāriņtiesas  pārstāvji , kā arī to biedrību pārstāvji, kuras darbojās sociālajā jomā gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības uzdevumi ir garantēt sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību. 
     Kopīgā diskusijā pārrunājām vai sociālajā jomas problēmas var risināt arī ar LEADER pieeju.  Šobrīd novadā ir aktuālā sociālo pakalpojumu centra izveide, kurā vienkopus visu nepieciešamo varētu gūt novada maznodrošinātie iedzīvotāji. Tajā darbotos un palīdzību sniegtu gan novada sociālais dienests, gan invalīdu biedrība, gan arī biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”. Ar LEADER programmas atbalstu šeit varētu plānot atbalstu iespējas gan nepieciešamo iekārtu iegādei, gan teritorijas  pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai labiekārtošanai. 
     Spraiga diskusija izvērtās par bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīgas pavadīšanas nodrošināšanu. Idejai par kopīga NVO centra izveidei pašreiz vēl ir daudz neatrisinātu lietu, kuras risinot nākotnē, varētu arī būt kopīgs centrs bērnu un pieaugušo brīvā laika nodrošināšanai. Taču šobrīd, ko varam risināt ātrāk, ir LEADER atbalsta piesaistīšana esošo telpu labiekārtošanai atbilstoši dažādām nodarbēm bērniem un jauniešiem, bērnu un jauniešu nodarbību vadītāju apmācību iespējas, vasaras nometņu aprīkojumu iegāde un jauniešu apmācību iespējas uzņēmējdarbības pamatiem. 
     Visas šīs idejas Abulas LP ir svarīgas, lai plānotu iespējas, kuras risināt  īstenojot Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju. 
                                                                                                 Abulas LP vadītāja Sveta Rozīte
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo