Biedru kopsapulce

 

     Lai atskatītos uz paveikto 2015.gadā, thumb
Abulas LP biedru kopsapulce tiek sasaukta 2016.gada 30.martā plkst.15.00
Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Galdnieku ielā 10b
     
Darba kārtība:
1.Jauno biedru uzņemšana
2.Valdes priekšsēdētāja ziņojums
3. Finanšu vadītāja ziņojums
4.Revidenta ziņojums
5.Gada pārskata apstiprināšana
6. Pirmā projektu kārta
7. Plānotie pasākumi 2016.gadā
8.Debates
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo