Radoša Nedarbnīca Smiltenē

20171206 112614  2017.gada 6.decembrī Abulas LP bija uzaicinājusi Vitu Brakovsku, kura Smiltenes tehnikuma telpās organizēja Radošo Nedarbnīcu “Lai ko tu domā, domā citādi!”
Radošās NEdarbnīcas mērķis bija izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt Abulas lauku partnerības teritorijā darbojošās NVO apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus radošu risinājumu izstrādei un darbības dažādošanai, stiprināt māku sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai, kā arī veicināt vietējo aktīvistu sociālās atbildības pieaugumu, darbojoties kopienas interesēs, piemēram, sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanā pilsoniskās līdzdalības pasākumos. Lektore pielietoja vairākas metode, lai darbotos ar dalībniekiem -  ievadlekcija, labās prakses piemēri, komandu darbs, komandas lomas tests, rezultātu prezentācija. 
Pasākumā laikā  bija apskatāma Latvijas radošo un sociālo uzņēmēju darinājumu kolekcija, kuru ir savākusi Vita Brakovska pa visu Latviju. 
Pasākums tika finansēts projekta Nr. 16-00-A019.400-000014 “VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 
 20171206 112653      20171206 112709   20171206 131644     20171206 151603

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo