Kopsapulce

ABULAS LAUKU PARTNERĪBAS KOPSAPULCE
2013.gada 07.martā plkst.13.00 
Smiltenes tehnikuma bibliotēkas lasītavā
Darba kārtība 
1. Biedru reģistrācija
2. Jauno biedru uzņemšana
3. Valdes priekšsēdētāja ziņojums 
4. Revidenta ziņojums
5. Gada pārskata apstiprināšana
6. Pārstāvju sapulces pārvēlēšana 
7. Projektu vērtēšanas komisijas pārvēlēšana
8. Debates, aktualitātes

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo