Biedri

 

1. Sieviešu biedrība "Spēkavots";

2. Z/s "Vecvindas";

3. Smiltenes novads

4.  Biedrība "LISA Variņi";

5. Smiltenes tehnikums;

6.  Biedrība "Smiltenei un Latvijai";

7. Biedrība "Smiltenes pagasta attīstībai";

8. Biedrība "Vilkumuiža-2011";

9. Biedrība "Māsas Veronikas"; 

10. Biedrība "Smiltenes Jauniešu dome";

11. Nodibinājums Fonds "Sauleskalns";

12. Nodibinājums Bērnu brīvā laika centrs "Ligzdiņa";

13. Biedrība "Ekolauks";

14. Biedrība "Vidzemītes balsis",

15. Biedrība "Smilbeja",

16. Mednieku biedrība "Vidzeme".

17. Biedrība "Tehniskais sporta klubs "Smiltene""

18. Biedrība "Sabiedrība un attīstība"

19. Biedrība orientēšanās sporta klubs "Azimuts"

20. Fiziska persona

21. SIA "Smiltenes ceļinieks"

22. Fiziska persona

23. z/s Pogasti

24. Biedrība "Kultūrizglītība un sports"

25. Fiziska persona

26. Biedrība "Sabiedrības izaugsmei"

27.Pašnodarbināta persona

 

      Ja vēlaties kļut par Abulas lauku partnerības biedru, aizpildiet anketu un iesniedziet biedrības valdei.

Lejupielādēt dokumentu

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo