Biedri

 

1. Sieviešu biedrība "Spēkavots";

2. Z/s "Vecvindas";

3. Smiltenes novads

4.  Biedrība "LISA Variņi";

5. Smiltenes tehnikums;

6.  Biedrība "Smiltenei un Latvijai";

7. Biedrība "Smiltenes pagasta attīstībai";

8. Biedrība "Vilkumuiža-2011";

9. Biedrība "Māsas Veronikas"; 

10. Biedrība "Smiltenes Jauniešu dome";

11. Nodibinājums Fonds "Sauleskalns";

12. Nodibinājums Bērnu brīvā laika centrs "Ligzdiņa";

13. Biedrība "Ekolauks";

14. Biedrība "Vidzemītes balsis",

15. Biedrība "Smilbeja",

16. Mednieku biedrība "Vidzeme".

17. Biedrība "Tehniskais sporta klubs "Smiltene""

18. Biedrība "Sabiedrība un attīstība"

19. Biedrība orientēšanās sporta klubs "Azimuts"

20. Biedrība "Smiltenes Mākslinieku apvienība"

21.Ilona Krūmiņa

22. SIA "Smiltenes ceļinieks"

23. Lāsma Vilkasta

24. z/s Pogasti

25.IK Cielavas V

26. Biedrība "Kultūrizglītība un sports"

27. Svetlana Rozīte

 

 

     Ja vēlaties kļut par Abulas lauku partnerības biedru, aizpildiet anketu un iesniedziet biedrības valdei.

Lejupielādēt dokumentu

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo