SVVA- sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija

 

Biedrības "Abulas lauku partnerība" Sabiedrības virzītas veitējās attīstības stratēģijas 2015. -2020. gadam Grozījumi apstiprināti 01.06.2018.SVVA stratēģiju atlases komitejā.

Aktuālā redakcija šeit: 
 

 

Iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanai Abulas lauku partnerības Pārstāvju sapulcē ir apstiprināti šādu dokumentu grozījumi:

Projektu vērtēšanas komisijas nolikums

Projektu vērtēšanas metodika 

 DSC 0816

Abulas lauku partnerības Sabiedrības virzītas vietējās attšitības startēgijas 2015. -2020. gadam grozījumi tika apstiprināti 2016.gada 02. decembrī

Stratēģija ar grozījumiem

Abulas lauku partnerības Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģija 2015. - 2020.gadam tika apstiprināta 2016.gada 22.februārī.

Stratēgija 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo