Veidlapas

VEIDLAPAS projektu pieteikumu sagatavošanai

Aktivitāte 5.1. - Uzņēmējdarbība , Rīcības 1.1. un 1.2.bizness

C sadaļa 

De minimis uzskaites veidlapa

Interešu konflikta neesības apliecinājums

Pašnovērtējuma veidlapa 

Paraugs projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai 

 

Papildus iesniedzamie dokumeti:

1. Informācija vai pieejams avots (interneta vide), kas pierāda darbošanos lauku tūrisma nozarē. 

2. Izejvielu izcelsmi apliecinoša informācija vai  dokumentu kopijas (līgumi, vienošanās, nodomu protokoli).

3. Projekta ieceres  vizualizācija vai vietas fotofiksācija.

4.Ja iesniedzējs fiziskai persona -  izziņa vai izdruka par dzīves vietas adresi.

 

 

Aktivitāte 5.2. - sabiedriskā labuma projekti sab labums

Veidlapa kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (MK noteikumu Nr.590 no 13.10.15 punkts 44.7.)

Interešu konflikta neesības apliecinājums

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībām 2.1. ; 2.2. un 2.3.

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai  2.4.

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 2.5.

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 2.6.

Paraugs projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai 

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

Rīcībām 2.1.; 2.2. un 2.3. 

dokumentu kopijas, kas pierāda īpašuma tiesības, 

projekta ieceres vizuālizācija vai fotofiksācija

Rīcībai 2.4.

projekta ieceres vizuālizācija vai fotofiksācija

Rīcībai 2.5. 
Plānoto apmācību programma un laika grafiks
Rīcībai 2.6. 
projekta ieceres vizualizācija vai fotofiksācija

  

Abulas LP Projektu vērtēšanas kritēriji un metodika ŠEIT

LAD Skaidrojumi (Rokasgrāmatas), veidlapas atskaitēm un maksājumiem  ŠEIT

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo