Abulas lauku partnerība aicina piedalīties mākslas konkursā

      Atsaucoties uz iepriekšējā plānošanas perioda īstenoto starptautiskā mākslas projekta Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm lielo interesi, Abulas lauku partnerība aicina Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties LEADER plānošanas jaunajā periodā no 2014.-2020. gadam.

      Tas būtu mākslas projekta turpinājums no iepriekšējā plānošanas perioda. Lai paplašinātu un piesaistītu lielāku mākslinieku skaitu, aicinām, Tevi piedalīties starptautiskā mākslas projekta īstenošanā, aizpildot mūsu sagatavoto anketu, un klāt pievienojot anketā minētos 3 gleznojumus uz A4 lapas.  Konkursa rezultātā uzvarējošie kanditāti tiks aicināti uz pārrunām, līdzi ņemot šo “gleznu oriģinālus” (ieteicams gleznot ar guašu krāsu, jo tā ir pietuvināta pēc struktūras un blīvuma krāsai, kas tiks izmantota projektā). 
       Aizpildīto anktetu un zīmēto zīnējumu iesniegšanas laiks ilgs līdz tiks sasniegts vajadzīgais dalībnieku skaits un pārtraukšanas datums tiks paziņots abulas.lv mājas lapā.  
      Iesniegšanas veids: Anketu (spied šeit), aizpilda papīra formā tai pievienojot parakstītus zīmējumu oriģinālus (tiks atdoti pēc konkursa rezultātiem) iesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu uz adresi: Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV4707, ar norādi, “Piedalīties mākslas konkursā”.

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo