Gardai ogai -mitru augsni- labu kvalitāti!

 

Projekts: Gardai ogai -mitru augsni- labu kvalitāti!
Īstenotājs: zemnieku saimniecība Zilāpi Smiltenes pagasts
Projekta kopējās izmaksas 769,89 EUR
ELFLA finansējums 307,96 EUR
 
Z/S "Zilāpi" Smiltenes novadā nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu. 2006.gadā ierīkoja krūmmelleņu stādījumu 0,3 ha platībā. Šobrīd stādījumi ir sasnieguši intensīvi ražojošu krūmu lielumu un ir gatavi dot labu ražu. Lai varētu strādāt ērtāk, ir vajadzīgas iekārtas ogu atdzesēšanai pirms pārdošanas, kā arī laikā nepārdoto ogu sasaldēšanai vajadzīga saldēšanas iekārta. Krūmmelleņu stādījumI tiek nodrošināti ar laistīšanas iekārtu, taču uzstādītā caurules ir jau nolietojušās. 
Projekta ietvaros iegādātas jaunas laistīšanas caurules- pilienšļūtenes.zilapi-3
Tā kā krūmmellenes ogas ražo no jūlija vidus līdz septembrim, ogas savu garšu uzlabo pirms pārdošanas zilapi-1atdzesējot  tās līdz 0-6 grādu temperatūrai, tādēl iegādātas aukstumiekārtas- dzesēšanas iekārta un saldēšanas iekārta, lai ogas varētu sekmīgi uzglabāt līdz pārdošanas brīdim, bet ogas, kas netiks pārdotas sezonas laikā tiks sasaldētas un pārdotas arī ziemā vai pārstrādātas sulā, ievārījumā pēc novākšanas sezonas.zilapi-4


 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA