6. Latvijas Lauku kopienu parlaments

IMG 0422

No 2023. gada 14. līdz 16. jūnijam Madonas novada Ērgļos notiks 6. Latvijas Lauku kopienu parlaments ar mērķi iepazīstināt ar jaunām metodēm un sekmēt rīcības maiņu lauku reģionu viedās attīstības virzienā. Notikums, kas notiek katru otro gadu, tradicionāli pulcēs politikas veidotājus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus un akadēmiķus un pilsoniski aktīvos lauku attīstības entuziastus un iniciatīvu īstenotājus no visas Latvijas, lai kopīgi izzinātu veiksmīgu Latvijas un ārvalstu risinājumu pieredzi, sekmētu iesaistīto pušu sadarbību, identificētu izaicinājumus un prioritātes lauku telpā vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā.
 
   Aktuālā informācija un reģistrācija pasākumam: https://parlaments.laukuforums.lv/
 
   Aicinām ikvienu savas teritoriju pazinēju LĪDZ 30. APRĪLIM izvirzīt iedvesmas stāstus Latvijas lauku attīstībai, par ko būt jāzina visiem un kuri ir radušies vai būtisku izaugsmi piedzīvojuši pēdējo divu gadu laikā. Lepojies ar savējiem un rekomendē pēc iespējas vairāk savas teritorijas iniciatīvas! Saite uz iedvesmas stāstu anketu šeit - https://ej.uz/iedvesmo-citus
 
Latvijas Lauku kopienu parlamentu rīko biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Madonas novads,  Madonas novada fonds un Valsts KLP tīkls  Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, Baltic-American Freedom Foundation.

Kā novērtēt inovāciju

19.04., Cēsīs, no Abulas aluku partnerības vadītāja Sveta Rozīte un Pāsrtāvju sapulces vadītāja Zigeta Vīķele  piedalījās EUROPE DIRECT Vidzeme (Vidzemes plānošanas reģions) rīkotajā seminārā par inovāciju un tās novērtēšanu. Vita Brakovska, biedrības “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” valdes locekle, runāja par "Inovāciju lauku teritorijā" un Krišjānis Veitners, izvērtēšanas un uzraudzības eksperts, runāja par to, kā izstrādāt objektīvus vērtēšanas kritērijus.

342218403 602480788477654 3726750810260244809 n   342206156 1908469239509700 5416244447677561132 n   342158514 927761695132926 4206342263413977132 n   341679561 184646277734572 5688442592688383165 n

Priecīgas Lieldienas!!!

Spring Poster

Pasākuma "LEADER manā pagalmā" apkopojums


23.martā ar iedzīvotāju tikšanos Bilskas pagasta pārvaldē  noslēdzās Abulas lauku partnerības organizētais pasākums “LEADER manā pagalmā”.  Pasākums tika uzsākts jau 2022.gada 27.maijā, bet konkrēti iedzīvotāju tikšanās uzsāktas 2023.gada 16.februārī. Kopumā tika noorganizētas 8 tikšanās ar Abulas lauku partnerības darbības teritorijas iedzīvotājiem. 

Pasākumos  visos pagastos tikāmies ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, jauniešiem,  uzklausījām vajadzības teritorijās, diskutējām, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu. Tikšanās laikā atcerējāmies iepriekš īstenotos LEADER projektus  savās teritorijās un kopīgi diskutējot, atradām svarīgākās vajadzības un aktivitātes turpmākajiem gadiem.
Abulas lauku partnerībai līdz šā gada jūlijam ir jāizstrādā jaunā teritorijas attīstības Stratēģija 2023.-2027.gadam, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbība teritorijā un iedzīvotāji tad savās idejas varētu realizēt dzīvē. 
Kopienas šobrīd piedzīvo pārmaiņas, zināmu paaudžu maiņu, kā arī jaunu iespēju laiku.  Iedzīvotāji laukos apzinās kopienu aktivizēšanās un kopdarbes nozīmi, tajā pašā laikā ir daudz neskaidrā kā spert pirmos soļus un kā veikt pirmās kopīgās aktivitātes. Izjutām arī iedzīvotāju noskaņu sakarā ar pašvaldības plānoto reformu izglītības jomā. Ne mazāk svarīga ir  sabiedrības paradumu un pieprasījuma maiņas, ko ienes jaunās tehnoloģijas.  Pagastos iedzīvotāji bija atvērti sarunai, tika runāts arī par idejām, kura šobrīd liekās galīgi neīstenojamas, bet nākotnē – kas zina, būs arī iespējamas. Smiltenieši savukārt, bija ļoti aizņemti savās ikdienas gaitās, neatrada laiku, lai kopīgi parunātos par nākotnes iespējām. 
Paldies visiem, kuri palīdzēja šīs tikšanās organizēt uz vietām. 
Visi kopā varam izdomāt ko vajag, kā vajag darīt un visi kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt biznesu laukos. 
20230216 124407  20230217 190419  20230223 180408  20230314 170535  20230315 144531  20230316 173904  20230321 175842  20230323 183447

 

LEADER MANĀ PAGALMĀ- Variņos un Bilskā

Turpinām organizēt tikšanās ar teritorijas iedzīvotājiem. Nākošā tikšanās plānotas:

 
21.martā plkst.18,00 Variņu tautas namā 
23.martā plkst.17,30  Bilskas pagasta pārvaldē
 
Abulas lauku partnerībai 6 mēnešu laikā ir jāizstrādā jaunā teritorijas attīstības Stratēģija 2023.-2027.gadam, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbība teritorijā. 
Lai saprastu kādas ir teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu, ir nepieciešamas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, jauniešiem. 
Visi kopā varam izdomāt ko vajag, kā vajag darīt un visi kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt biznesu laukos. 
Tikšanās laikā būs iespēja iepazīties ar iepriekš īstenotajiem LEADER projektiem teritorijā un kopīgi darbojoties, noteikt svarīgākās vajadzības un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem.
Esi aktīvs un iesaisties pasākumos, kuri ir tev tuvāk pieejami un izsaki savu domu!!!
   Variņi-210323   Bilska-230323

Turpinām tikšanās ar teritorijas iedzīvotājiem

 

Turpinām organizēt tikšanās ar teritorijas iedzīvotājiem. Nākošā 3 tikšanās plānotas Smiltenes pusē:
 
14.martā plkst.15,00 Kalnamuiža (Smiltenes pagasts) Smiltenes tehnikuma 3.mājā 
15.martā plkst.13,00 Brantu bibliotēka, Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts
16.martā plkst.18,00 Smiltenē, Galdnieku ielā 10b, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 
 
Uz  šim tikšanām aicināti gan smiltenieši, gan Smiltenes un Brantu  pagastu iedzīvotāji, izvēloties sev piemērotāko vietu un laiku. 
 
Esi aktīvs un iesaisties pasākumos, kuri ir tev tuvāk pieejami un izsaki savu domu!!!
 
Abulas lauku partnerībai 6 mēnešu laikā ir jāizstrādā jaunā teritorijas attīstības Stratēģija 2023.-2027.gadam, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbība teritorijā. 
Lai saprastu kādas ir teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu, ir nepieciešamas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, jauniešiem. 
Visi kopā varam izdomāt ko vajag, kā vajag darīt un visi kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt biznesu laukos. 
Tikšanās laikā būs iespēja iepazīties ar iepriekš īstenotajiem LEADER projektiem teritorijā un kopīgi darbojoties, noteikt svarīgākās vajadzības un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem.
Smiltenes-pag-Kalnamuiza-140323 Branti-150323 Smiltene-160323

Kopsapulce 07.03.2023.

 

abula logo2     Ikgadējā  Biedrības “Abulas lauku partnerība” Kopsapulce notiks 2023.gada 7.martā plkst 15,00 Zoom platformā.
Darba kārtība:
1.Valdes ziņojums
2. Finanšu vadītāja ziņojums
3. Revidenta ziņojums
4. 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšana
5. Pārstāvju sapulces velēšanas
 
Biedrības biedri, lūdzu rezervējiet šo datumu un laiku, lai piedalītos Abulas kopsapulcē. 
 
Biedrības biedru saraksts un arī ja vēlies kļūt par biedrības Abulas lauku partnerība biedru ŠEIT
Piekļuve lai pieslegtos kopsapulcei: 

Iedzīvotāju tikšanās - turpinās

Turpinām organizēt tikšanās ar teritorijas iedzīvotājiem. 

Abulas lauku partnerībai 6 mēnešu laikā ir jāizstrādā jaunā teritorijas attīstības Stratēģija 2023.-2027.gadam, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumā savā darbība teritorijā. 

Lai saprastu kādas ir teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu, ir nepieciešamas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, jauniešiem. 

Visi kopā varam izdomāt ko vajag, kā vajag darīt un visi kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt biznesu laukos. 
Tikšanās laikā būs iespēja iepazīties ar iepriekš īstenotajiem LEADER projektiem teritorijā un kopīgi darbojoties noteikt svarīgākās vajadzības un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem.
Esi aktīvs un iesaisties pasākumos, kuri ir tev tuvāk pieejami un izsaki savu domu. 
Šoreiz tiekamies Launkalnes pagasta pārvaldē 23.februārī plkst.18,00
Launkalne-230223

 

Iedzīvotāju tikšanās

Abulas lauku partnerībai 6 mēnešu laikā ir jāizstrādā jaunā teritorijas attīstības Stratēģija 2023.-2027.gadam, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumā savā darbība teritorijā. 

Lai saprastu kādas ir teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu, ir nepieciešamas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, jauniešiem. 
Visi kopā varam izdomāt ko vajag, kā vajag darīt un visi kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt biznesu laukos. 
Tikšanās laikā būs iespēja iepazīties ar iepriekš īstenotajiem LEADER projektiem teritorijā un kopīgi darbojoties noteikt svarīgākās vajadzības un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem.
Esi aktīvs un iesaisties pasākumos, kuri ir tev tuvāk pieejami un izsaki savu domu. Šoreiz tuvākie  Blomē  16.02.23. un Palsmanē 17.02.23.
Blome-160223   Palsmane-170223

 

LEADER 2023-2027

 Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis biedrības “Abulas lauku partnerība 2022. gada 19. oktobrī Dienestā iesniegto projekta iesniegumu 22-00- A0190A-000002 "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai - Sagatavošanās atbalsts"

 Dienests pieņem lēmumu par Projekta apstiprināšanu, tajā skaitā par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai 20 000 EUR.   Biedrībai, 6  mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir jāiesniedz vietējā attīstības stratēģija. Stratēģijai jābūt sagatavotai atbilstoši Noteikumu Nr.509 2. pielikuma struktūrai un jābūt pievienotam Biedrības lēmumam par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu. 
logo-ar ALP

12.kārtā iesniegto projektu rindojums

12kārtas-rindojums

VRG apmācības

27.janvārī Vidzemes  un  Latgales vietējās rīcības grupas turpina izzināt, ka strādāt ar vietējo sabiedrību. No Abulas lauku partnerības piedalījās 3 pārstāvji  - Sveta Rozīte, Maija Miķelsone un Zigeta Vīķele. Apmācības "Dažadu iedzīvotāju grupu iesasites veicināšana kvalitatīvu VRG stratēģiju izstrādē" organizēja biedrība "Sateka" Smiltenē, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā.

Pasakums-Sateka 2 of 10   Pasakums-Sateka-1 8 of 10   Pasakums-Sateka 10 of 10   Pasakums-Sateka-1 10 of 10 Pasakums-Sateka-2 5 of 12 Pasakums-Sateka-1 5 of 10

 

Apaļā galda diskusija Smiltenē

programma-smiltene      Latvijas Lauku forums un Vidzemes plānošanas reģions aicina interesentus 3. februārī plkst. 11.00 uz Smilteni (Viesnīca “Brūzis”, Brūža iela 2, Smiltene, LV-4729, Latvija), lai satiktos „Apaļā galda” diskusijā par pārtikas zaļo publisko iepirkumu (ZPI)  Smiltenes, Gulbenes un Alūksnes pašvaldību teritorijās. Tikšanās notiks programmas “Apvārsnis 2020” projektā “Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai” (CITIES2030). Tā atslēgas tēmas ir aprites ekonomika un veselīga, ilgtspējīga pārtika. 

 
      "Apaļais galds" ir sadarbības platforma, kur sanākt vienkopus pārtikas ZPI ieinteresētajām pusēm, lai apmainītos ar atšķirīgām pieredzēm, zināšanām, redzējumu un jaunāko informāciju. Tikšanās mērķis ir identificēt problēmjautājumus un rast risinājumus pārtikas ZPI uzlabošanai attiecīgā teritorijā, ietverot vietējo ražotāju atbalsta veicināšanu, pusdienu piedāvājumu pārskatīšanu iestādēs, pārtikas piegādes ķēdes caurskatāmības stiprināšanu.
 
     Uz diskusiju ir aicināti Smiltenes, Gulbenes un Alūksnes pašvaldību iepirkuma speciālisti, iepirkuma komisijas pārstāvji, vietējie zemnieki, pārstrādātāji, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, tajā skaitā skolu ēdinātāji un skolu pārstāvji, vietējās rīcības grupas pārstāvji un nozares eksperti. “Apaļā galda” koncepts radīts, sadarbojoties ekspertiem no visas Latvijas  EIT Climate-KIC Pioneers programmā. Tā adaptāciju CITIES2030 pilotteritorijā - Vidzemes reģionā veic Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu.  
 
Ceram uz sadarbību! 
Projekta CITIES2030 Latvijas komanda. 
Plašāka informācija:
Zane Siliņa, projekta CITIES2030 koordinatore Latvijas Lauku forumā , +371 29166142, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
Lienīte Priedāja-Klepere, projekta CITIES2030 vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā , +371 26133028, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Bez nosaukuma

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana

2016.gada 22. februārī biedrībai Abula slauku partnerība tika apstiprināts  ELFLA fonda 19.4 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana  pasākuma projekts “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana” Nr. 16-00-A019.400-000014
Projekta mērķis ir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstības nepārtrauktību.
Pasākuma ietvaros atbalstāmas aktivitātes, kas saistītas ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu:
• vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana;
• mācības, kas palielina stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju zināšanas attiecīgajā kompetences jomā;
•dalība vietējo rīcības grupu sadarbības tīklos un sanāksmēs reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības mērogā;
•stratēģijas īstenošanas uzraudzība un novērtēšana, t.sk., vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumi, kas saistīti ar vietējo vajadzību noskaidrošanu un stratēģijas īstenošanas gaitā gūtās pievienotās vērtības izvērtēšanu;
•publicitātes pasākumi, kas sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darbību un stratēģiju;
•informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumi, kas sniedz atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu ideju radīšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā. 
Projekta kopējā summa 193 661,24 EUR  ar  atbalsta intensitāti 100% . Projekts uzsākts īstenot 2016.gadā 22. februārī un izmaksas plānota uz 5+2 gadiem ( līdz 2023.gadam ieskaitot).
 
 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit

Apmācībās "Dažadu iedzīvotāju grupu iesasites veicināšana kvalitatīvu VRG stratēģiju izstrādē"

13.janvārī no Abulas lauku partnerības 3 pārstāvji Sveta Rozīte, Maija Miķelsone un Zigeta Vīķele piedalījās biedrības "Sateka" organizētajās apmācībās "Dažadu iedzīvotāju grupu iesasites veicināšana kvalitatīvu VRG stratēģiju izstrādē", kas notika viesu mājā Mīlmaņi, Gaujasrēveļos, Gulbenes novadā.

programma-gulbene-smiltene   seminars-gulbene   20230113 152528   20230113 141807   20230113 103444   

12.kārtā saņemtie projektu pieteikumi

Biedrībā "Abulas lauku partnerība" ir noslēgusies ELFLA fonda LAP 2014.-2020.pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās Abulas lauku partnerības  SVVA Stratēģijas ieviešanai 12.kārta,  kurā no 07.12.22. līdz 07.01.23. projektus varēja iesniegt rīcībā 2.4. “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”.  

Kopā saņemti 16 projektu pieteikumi par kopējo summu 56 219,25 EUR. 
 
Izsludinātā summa  12.kārtā 37 246,33 EUR. 
 
Tā kā šis ir 2014.-2020.g. perioda noslēdzošais gads,  tad tas finansējums, kurš radies iepriekšējo kārtu projektiem to īstenošanas gaitā  kā neizmantotais vai arī kā neattaisnotais finansējums, plānots pievienot 12. kārtā iesniegto projektu atbalstam.
No 12.kārtas izsludināšanas dienas ( 07.11.22.) līdz projektu iesniegšanas beigu datumam (07.01.23.)  ir atbrīvojies finansējums 16 306,05 EUR. 
 
sanemtie-pieteikumi-070123

 

Zīmolvedība un LEADER projektu iespējas

     zimolvediba 10 of 10Projekta “Place Branding for Rural develpment” vadītāja Antra Ķikute iepazīstināja klātesošos par šī projekta partneriem, aktivitātēm un zīmolu izveides gaitu  Smiltenes novadam un Beverīnai. Par zīmola radošo konceptu, zīmola pamatojumu un ieteikumus tā praktiskai lietošanai  attālināti sniedza zīmola izstrādātāji SIA Triple Bounce pārstāvji.   

    Pašvaldības Zīmolvedības un mārketinga speciāliste Madara Mūrniece pastāstīja par Zīmola “Smiltenes novada sanāk” lietošanas iespējām ne tikai Domei, bet arī ikvienam novadā. Savukārt Digitālā mārketinga un komunikācijas speciāliste Vanda Jurita Markova informēja kā atrast Domes mājas lapā sadaļu https://smiltenesnovads.lv/zimols-smiltenes-novada-sanak/ , kurā ir iespēja iepazīties ar Zīmolgrāmatu un  lejuplādēt zīmola logotipu atbilstoši lietošanas iecerei. Diskusijā tika uzklausītu daudzi priekšlikumi, kā vēl labāk un ērtāk lietot logotipu un pašu zīmolu tērpiem, mājas lapās, suvenīros, bukletos utt. Katram dalībniekam bija iespēja nelielā pop-up darbnīcā izveidot savu zīmola pielietošanas veidu savam pārstāvētajam kolektīvam. 
 
   Semināra noslēgumā biedrības Abulas lauku partnerība  vadītāja Sveta Rozīte informēja par izsludināto 12.kārtas projektu konkursu “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta koletīviem”, kas dod iespēju gūt finansējumu tērpu iegādei, kuros ir iespēja integrēt arī Smiltenes novada zīmolu. Projektu  iesniegšana turpinās līdz 7.janvārim. 
zimolvediba 2 of 10   zimolvediba 8 of 10   zimolvediba 7 of 10   zimolvediba 4 of 10   zimolvediba 1 of 10   zimolvediba 3 of 10 

Aicina uz semināru par novada zīmolu un sadarbības iespējām ar biedrību “Abulas lauku partnerība”

 WhatsApp Image 2022-12-01 at 16.29.432022. gada 9. decembrī plkst. 13.00 Bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās, Galdnieku ielā 10, Smiltenē, biedrība “Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar novada pašvaldību organizē semināru par zīmola “Smiltenes novadā sanāk!” lietošanu, aktuālo projektu konkursu “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”, kā arī citām partnerības sniegtajām iespējām. Uz pasākumu aicināti nevalstisko organizāciju, sporta komandu, amatiermākslas kolektīvu un citu interešu grupu pārstāvji, uzņēmēji, kā arī ikviens interesents.

 
Mācībās būs iespējams uzzināt par Smiltenes novada pašvaldības zīmola “Smiltenes novadā sanāk!” radošo koncepciju, lietošanas iespējām un noteikumiem.
 
“Abulas lauku partnerība” pārstāve Svetlana Rozīte informēs par aktuālo LEADRER projektu "Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”, kuram pieteikumus varēs iesniegt no 7. decembra līdz nākamā gada 7. janvārim. Konkurss ir lieliska iespēja piesaistīt finansējumu jaunu tērpu iegādei, turklāt seminārs sniegs ieskatu, kā to izveidē integrēt zīmola “Smiltenes novadā sanāk!”, paužot piederību un lepnumu par savu novadu. 
 
Semināra dalībniekiem būs arī iespējams uzdot sev interesējošus jautājumus par zīmolu “Smiltenes novadā sanāk!”, kā arī biedrības “Abulas lauku partnerība” sniegtajām iespējām sadarbībai un projektu konkursu finansējuma piesaistei. 
 
Pieteikšanās semināram līdz 7. decembrim, rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 26377854 (Antra). 
 
Madara Mūrniece , Smiltenes novada pašvaldības Zīmolvedības un mārketinga speciāliste 
 
Semināra programma 
Programma-prec

Rudens Forums

WhatsApp Image 2022-11-14 at 1.07.26 PMAbulas lauku partnerības vadītāja 10.-11.novembrī piedalījās  Latvijas Lauku foruma  organizētajā  LEADER domubiedru un darītāju Rudens forumā Apes pagasta viesu namā Melderi. 

Pirmajā dienā kopīgi ar LR Kultūras ministriju diskutējām un pārrunājām par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu teritorijās un  vēsturisko zemju likumu. Spraiga diskusija izvērtās ar Fizikālās enerģētikas institūta pārstāvi par atjaunojamās enerģijas kopienu veidošanu reģionos. Darba grupās meklējām un apkopojām problēmas un risinājumus, kā arī plānojām izaicinājumus vietējo rīcības grupu lēmumu pieņemšanas procesiem, projektu uzraudzībai un sasniedzamo rādītāju sasniegšanai pretendentu projektos.  Vakarā iepazinām  Ziemeru muižas vēsturi, īstenotos projektus un izbaudījām muižas saimnieces Ditas Balčus viesmīlību un muižas burvību. 

Otrā dienā kopīgi ar LR Zemkopības ministrijas un LAD pārstāvjiem tika pārrunāts aktuālais kopējās lauksaimniecības politikā 2023.-2027.gadam un LEADER pieejas īstenošanā nākošajā plānošanas periodā.  Zoom tiešsaistē  uzklausījām  Somijas vietējās rīcības grupas pieredzes stāstu par starptautisko sadarbības projektu īstenošanu.  Pēcpusdienā iepazināmies ar  Alūksnes lauku partnerības teritorijā īstenotajiem  LEADER projektiem. 
 
Divu dienu laikā gūta neatsverama pieredze un prieks no tikšanās ar kolēģiem no visas Latvijas pēc ļoti ilga laika perioda. 
Paldies Latvijas Lauku forums par saistošo, pamācošo un informatīvi izglītojošo pasākumu un Alūksnes lauku partnerībai par sirsnīgo uzņemšanu!
      ziemerumuza 10 of 10   ziemerumuza 9 of 10   WhatsApp Image 2022-11-14 at 1.05.56 PM
 

 

Projektu konkurss 12.kārta

sludinajums-FB    12.kārtas projektu kokurss "Tērpu iegādei amatierkolektīviem un sporta koletīviem"

    Papildus informācija par iesniedzamajiem dokumentiem: 

     http://www.abulas.lv/lv/leader-2015-2020/veidlapas

     Konkursa sludinājums ar vērtēšanas kritērijiem  ŠEIT 

 

      Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu Abulas lauku partnerības birojā Blomē, Cēsu ielā 9 
      vai Zoomā 
      iepriekš piesakoties  tel.: 28368431 , e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

 

 

        Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija ir  Smiltenes novada 7  pagasti (Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu,          Palsmanes un Bilskas) un Smiltenes pilsēta

 

LEADER MANĀ PAGALMĀ- inovācija 27.09.22.

 DSC1517

Ja līdz 27.septebrim mums Abulā bija neizpratne un dažāda interpretācija vārdam "Inovācija", šaubas kā to izvērtēt projektu pieteikumos un kā to pareizāk izmantot, tad tiekoties ar lektori Elīnu Miķelsoni, mēs tagad zinām kas ir Inovācija, kādi ir to veidi un kāda inovācija ir piemērotāka mūsu teritorijā. 
 
Caur atraktīvām spēlēm un testiem, noskaidrojām kas ir inovācija.  Galvenais secinājums -  ka ideja bez tās realizācijas nav Inovācija. Grupu darbā noskaidrojām kā pareizāk izvērtēt un uz kādiem kritērijiem balstīties, lai izvērtētu inovāciju iesniegtajos projektu pieteikumos. Ideju vētrā un aktīvā diskusijā, aizstāvot katram savu viedokli,  atradām svarīgāko inovācijas virzienu mūsu teritorijā. Uz iegūto zināšanu pamata tiks izvērtēta inovācijas atbalstīšana projektos šajā periodā un secinājumi tiks izmantoti VRG teritorijas petijumā. 
Paldies Elīnai Miķelsonei!!! Mēs tiešām ļoti daudz uzzinājām par inovācijām.
 DSC1513    DSC1522    DSC1526    DSC1530    DSC1553    DSC1548    DSC1557

LEADER MANĀ PAGALMĀ- inovācija

afisaAbulas lauku partnerība turpina pavasarī uzsākto pasākumu ciklu “LEADER manā pagalmā”, lai apkopotu informāciju par paveikto VRG  darbībā un apspriestu vietējās teritorijas attīstības virzienu nākošam plānošanas periodam. 

 
Šoreiz tēma INOVĀCIJA.
 
Kas ir inovācija, kā pareizāk to noformulēt un kādi inovatīvi virzieni varētu būt aktuāli Abulas LP darbības teritorijā nākošajā periodā.
 
Izprast inovācijas mums palīdzēs un pasākumu moderēs ELĪNA MIĶELSONE, projektu vadītāja, pētniece, pasniedzēja no Zinātnes un inovāciju centra Starptautisko programmu nodaļas.
 
 
27.septembrī plkst 13,00 aicināti interesenti uz Bērnu un jauniešu atbalsta centru Smiltenē, Galdnieku ielā 10b, lai kopīgi izvērtētu kādas inovācijas tika atbalstītas šajā periodā, kādi inovācijas virzieni būtu aktuāla nākošajā plānošanas periodā. 
 
Pieteikšanās pasākumam https://forms.gle/JgW8ptLeRAupjwGA8 ,
telefoniski 28368431,
e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA