6.decembrī - radoša Nedarbnīca

Abulas lauku partnerība šā gada 6.decembrī aicina Smiltenes novada NVO pārstāvju uz pasākumu: 

afisa sem 061217

Programma : 

 09:40 – 10:00  Dalībnieku ierašanās un reģistrācija (rīta kafija)

 

10:00 – 10:05  Ievads – iepazīšanās ar eksperti un dalībniekiem
 
10:05 – 10:20  Manu iekšējo radošo resursu portfolio – ar ko sākt?
                           * praktiskais radošums katrā no mums un NVO - mīti un patiesība 
                           * “3H” spēks – kā to pielietoju ikdienā un profesionālā darbībā?
                           * Latvijas pļavās un grāvjos aug zelts! Vai mēs to pamanām?
 
10:20 – 10:30  Darbs komandās: “Zāles metode” – stiprinām pārliecību par savu radošuma garu!
 
10:30 – 11:10  Parastu lietu neparasts pielietojums NVO sektorā
                            * O.Rubenis: trīs lietas, kam jābūt ikvienā idejā
                            * parastu lietu neparasts pielietojums darbā ar mazaktīviem cilvēkiem
                            * starpnozaru sadarbība un citi radošu projektu ilgtspējas faktori
 
11:10 – 11:40  Darbs komandās: “Ortodoksālā metode” – veidojam jaunus projektu konceptus!
 
11:40 – 12:00  Mana un komandas loma NVO projekta idejas īstenošanā
                          * „Zelta komandas” modelis – IAUS modelis
                          * Kas es esmu? Komandā?
 
12:00 – 12:30  Pusdienu pauze
 
12:30 – 13:10  Sociālā uzņēmējdarbība kā perspektīvs NVO darbības modelis reģionos
                          * kādi NVO resursi nepieciešami sociāla uzņēmuma veidošanai un attīstībai
                          * radošs uzņēmējs – ko no viņa var aizņemties NVO sektors?
                          * Latvijas sociālo uzņēmēju pieredzes stāsti
 
13:10 – 13:40   Darbs komandās: “Mozaīkas metode” – mūsu iekšējie resursi jaunām iespējām!
 
13:40 – 14:10  Pasauli maina maza grupa CITĀDI domājošo. Ko mēs mainīsim?
                          * XXI gadsimta jaunietis – vai saprotam viņu caur kopradi?
                          * mūsdienīga pieeja jaunatnes iesaistei satura veidošanā
                          * „Starta komplekts” organizācijas līdera pozīciju formulēšanai
 
14:10 – 14:40   Darbs komandās: “6-3-5 metode” – risinām aktuālākos NVO jautājumus!
 
14:40 – 15:00  Kafijas pauze
 
15:00 – 15:25   NVO kā iedvesma vietējai kopienai – kā varu stiprināt pozīcijas?
                            * 8 supertendences mūsdienu kopienās
                            * NVO kā iedvesmas avots kopienas jaunām attīstības iespējām 
                            * Ostervaldera pieeja efektīvākai darbības stratēģijas veidošanai
 
15:25 – 15:50  Darbs komandās: „SCAMPER metode” – ideju dažādība risinājumu meklēšanā
 
15:50 – 16:00  NEdarbnīcas izvērtējums un noslēgums
 

 

Starptautiskas konferences apmeklējums Bulgārijā.

 

  22338872 898087843680264 7064131778430801773 o   Šā gada 10. - 13.oktobrī Abulas lauku partnerības pārstāvji Sveta Rozīte, Inguna Peneze un Laila Špate piedalījās starptautiskā konferencē par godu 10 gadu LEADER pieejas īstenošanai Bulgārijā. Trīs dienas ilgajā konferencē Latviju pārstāvēja 4  vietējās rīcības grupas ( Rēzekne, Liepāja, Sēlija un Abula) un LAD un ZM pārstāvji no Latvijas. Pasākumā kopuma piedalījās  vairāk nekā 250 dalībnieku. Pasākums  bija vairāk vērsts uz ES un trešo valstu, tādu kā  Turcija, Maķedonija , Ukraina u.c.,  pieredzes apmaiņu un kopīgu projektu īstenošanu.
Konferences laikā bija iespēja iepazīt citu valstu pieeju LEADER programmas īstenošanā, vietējo rīcības grupu darbību un stratēģiju īstenošanas pieredzi, finansējuma apguvi, kā arī plānotos un īstenotos LEADER projektus.( Igaunija, Čehijas republika, Polija, Francija, Grieķija u.c) 
Pasākumā laikā ALP pārstāvji piedalījās semināros, diskusijās un tematiskos mācību braucienos par LEADER finansējuma apguvi Bulgārijā. 

 Sveta apmeklēja LEADER projektus, kuri īstenoti,  lai popularizētu vietējos produktus lauku teritorijās, savukārt Laila un Inguna apmeklēja LEADER projektus, kuri īstenoti, lai popularizētu tūrismu Bulgārijā.    

Starptautiskās sadarbības platformas laikā tika iepazīti citu valstu VRG sadarbības piedāvājumi un dibināti kontakti ar Bulgārijas LEADER Asociācijas vadību un vietējo rīcības grupu pārstāvjiem, kā arī Polijas un Lietuvas VRG pārstāvjiem. 
 

 

4.kārtā apstiprināto projektu sarindojums.

Abulas lauku partnerības 4.oktobra Pārstāvju sapulcē tika izskatīti un apstiprināti  4.kārtā saņemtie projekta pieteikumi. Rindojums šeit 

Dalība mācību seminārā "VRG kā teritorijas attīstības aģenti un vietējās ekonomikas vides veidošana"

 Š.g. 21. un 22 septembrī “Abulas lauku partnerības” vadītāja Sveta Rozīte piedalījās Latvijas Lauku foruma rīkotajā mācību seminārā, kas notika Iecavas novada "Iecupēs".  Seminārā piedalījās VRG pārstāvji, Lauku atbalsta dienesta (LAD) un ZM pārstāvji. Sarunā par sadarbību LEADER pieejas īstenošanu šobrīd un nākotnē LAD direktore Anna Vītola- Helviga informēja par plānotajām izmaiņām VRG lēmumu pieņemšanā par projektu atbilstību SVVA stratēģijai. 

Vēl arī tika  diskutētas  par šādām tēmām: 
1. LEADER pieejas īstenošanas pieredze -  iedzīvotāju aktivizēšana un ietekme uz teritorijas attīstību, 
2.iesaistīto partneru sadarbība un lēmumu pieņemšanas process VRG , 
3.sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanas administratīvā darba un funkciju izpildes aspekti; 
4.uzņēmējdarbības sekmēšana VRG teritorijā. 
 Semināra laikā bija iespēja prezentēt savās teritorijās realizēto LEADER projektu produktus un izstrādājumus. Abulas LP prezentēja SIA  "LKL Nami" un “J-Eklērs” īstenoto kopprojektu, kura rezultātā tika sakārtots iebraucamais ceļš un stāvlaukums  viesu mājai Slīpi un tajā esošajai konditorejai “Kūkotava” un iegādāts traktorītis teritorijas appļaušanai vasarā un sniega tīrīšanai ziemas periodā.   Degustācijai tika sniegti Kūkotavā tapušie Jolantas Eberhardes makarūni.                                               
 Semināra laikā  tika apskatīti LEADER projekti biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” teritorijā: 
1)Biedrība "Kalna svētību kopiena", kas ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem, kopš 2010. gada, īstenojot LEADER projektus, atjaunojusi Bruknas muižu un labiekārtojusi tai pieguļošo teritoriju. Šajā plānošanas biedrība pievērsusies jaunam darbības veidam, uzsākot ķiploku pārstrādi.
2) Biedrība “Tehnisko sporta veidu klubs “Pīlādzis”” dibināta 2005.gadā. Izveidots sporta un atpūtas parks “Pīlādžu mototrase”. Dažu gadu laikā ar ELFLA līdzfinansējumu biedrība ir radījusi bāzi masu pasākumu organizēšanai, kas spēj uzņemt līdz 25 000 apmeklētāju un nodrošināt 1000 autostāvvietas. Sporta un atpūtas parks ir kļuvis par vietu kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšanai vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

 

4.kārtas kopsavilkums

kopsavilkums 4karta publ

Dalība pasākumā "10 years of LEADER/CLLD implementation in Bulgaria

No Abulas lauku partnerības pasākumā piedalīsies Sveta Rozīte, Inguna Peneze un Laila Špate. 

Pasākuma mērķis: Gūt pieredzi un jaunas idejas vietējas teritorijas attīstīšanai, sadarbības partneru meklēšana  starptautiskajam  projektam, kā arī paaugstināt dalībnieku zināšanas par LEADER aktivitātēm Eiropas Savienībā.

Pasākums tiek finansēts projekta Nr. 16-00-A019.400-000014 “VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 

 

Amaze Me Leader Somijā 2017

 

AMAZE 5     Šā gada vasarā, laika posmā no 13. līdz 20. augustam, ar LEADER(Somija) atbalstu tika izveidots piedzīvojumu seminārs “Amaze Me Leader”, ar kura palīdzību tika veicināta jaunu cilvēku iesaistīšanās lauku teritoriju attīstībā. Par iedvesmu šim piedzīvojumu semināram tika izmantots populārais TV šovs “Amazing Race”. Semināra mērķis bija pavairot zināšanas par LEADER darbību, vietējo jauniešu iesaistīšana lauku attīstībā un tās uzņēmējdarbībā, kā arī saziņas uzlabošana starp dažādām kultūrām. Semināra darbība šogad noritēja Somijā, Saimaa ezera teritorijā. Dalībniekiem tika izsniegti galapunkti, kuros tos sagaidīja dažādi uzdevumi, kuri bija jāveic komandās.
Smiltenes novadu šajā seminārā Somijā pārstāvēja Niks Raivis Deičmanis(Smiltenes jauniešu dome) un Samanta Sanda Ozoliņa(Vilkmuiža  2011) - abi aktīvi Smiltenes jauniešu domes pārstāvji. Studenti par sniegto iespēju piedalīties šāda veida pasākumā jutās ļoti pagodināti. 
Seminārs noritēja 7 dienu garumā, kuru laikā dalībniekiem ne tikai bija “jāizkāpj no savas komforta zonas”, bet arī jāmācās darboties kā komandai. Kopumā seminārā piedalījās 52 dalībnieki, no kuriem 23 no Latvijas, 2 no Igaunijas, 11 no Skotijas un 16 Somijas pārstāvji. Visi dalībnieki tika iedalīti 15 jauktās grupās (no katras valsts vismaz viens pārstāvis), kuras kopīgi ar īres automašīnām devās organizatoru noteiktajā maršrutā. 
    Dalībniekiem nedēļas sākumā tika dota iespēja iepazīties ar Somijas Nacionālo sporta veidu un Somijas Nacionālā parku. Organizatori  īpaši parūpējās par to, lai dalībnieki izprastu lauku attīstības nepieciešamību mūsdienās, izrādot dažādus vietējos lauku uzņēmumus, kas lieliski attīsta savu biznesu, neskādējot apkārtējai videi. Turpinoties semināram, dalībniekiem tika sniegta iespēja attīstīt savas radošās prasmes dažādās aktivitātēs – ēst gatavošanā, dažādu dabas resursu iepazīšanā, iesaistoties dažādās sporta aktivitātēs, rosinot jaunas biznesa attīstības idejas vietējos Somu uzņēmumos. Dalībnieki iepazinās ar jaunām idejām lauku tūrisma attīstībai, kā arī, kā pareizi veidot mārketinga tiltus no laukiem uz pilsētām.
Kopumā LEADER fonds Somijā atbalsta vairākus simtus vietējo lauku organizācijas un projektus, kas veicina lauku attīstību. Turpmāk LEADER fonds plāno jau nākamo “Amaze Me Leader” piedzīvojumu semināru, kas norisināsies 2018. gadā Skotijā.
Pasākumā piedalījāmies Abulas lauku partnerība projekta "VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" Nr.16-00-A019.400-000014 ietvaros. 
                                                                                Samanta Sanda Ozoliņa

            

Informatīvs seminārs

310717

Projektu konkursa izsludināšana

 Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
 
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 07.08.2017. – 07.09.2017.
4. kārtā pieejamais publiskais finansējums 66 331,58  EUR 
 
Projektu  īstenošanas termiņšNo LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:  
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi 
2)ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3)pārējiem projektiem – 1 gads
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodikuBiedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv 
 
Iesniegt projektus iesniegumus PAPĪRA FORMĀ  - Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 – 07.09.2017. līdz 17.00
ELEKTRONISKI - Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ( EPS)  vai  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.
KontaktinformācijaAdministratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte 
Tel.: 28368431 
e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam  mērķa M2  - Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības  un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas  attīstības iniciatīvās  - rīcībās: 
 
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana, viena projekta maksimālā attiecināmā izmaksu summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem, viena projekta maksimālā attiecināmā izmaksu summa 5000,00 EUR, atbalsta apmērs 32 231,58  EUR
Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana, viena projekta maksimālā attiecināmā izmaksu summa 1000,00 EUR, atbalsta apmērs 4 100,00 EUR
 

Citi atbilstošie MK noteikumi 

Veidlapas , skaidrojumi (aktivitāte 5.2.)

Informācijas un pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielupes VRG

       25.un 26.maijā 13 Abulas LP  potenciālie un esošie  projektu iesniedzēji devās  2 dienu informācijas un pieredzes apmaiņas braucienā pie vietējās rīcības grupas “Lielupe” LEADER projektu īstenotājiem. Kopā ar smilteniešiem piedalījās ari Rēzeknes VRG projektu iesniedzēji. 

     Liels liels paldies Lielupes VRG vadītājai Līgai Švānbergai par piedāvāto programmu un noorganizēto pasākumu! Dalībnieki guva daudz jaunu ideju un iedvesmu darboties laukos, nebaidīties uzsākt ražošanu un veidot skaistu un jauku vidi ap sevi. 

 
      25.maija rīta pusē mūs sagaida SIA „Ķiploku pasaule” Annas, Olaines novadā saimniece Antra Zeiliņa, kura  ķiploku audzēšanu un pārstrādi uzsāka 2012. gadā Dalbē, Ozolnieku novadā. Pirmais produkts bija marinēti ķiploku ziedi. Šobrīd saimniecībā tiek gatavoti dažādi produkti, kuriem klāt kā obligāta sastāvdaļa tiek pievienots ķiploks -  ķiploku pulveris, čipsi, kā arī dažādi konservi no tomātiem, kabačiem, paprikas un citiem dārzeņiem, kā arī ķiploku karameles.  Kopš 2016.gada jūlija tūristu un interesentu grupas tiek uzņemtas Olaines novada teritorijā, kur uzcelta plaša saimniecības ēka un blakus atrodas ķiploku lauks un siltumnīcas.  
      Pēc tam dodamies uz Jaunlīdumi, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kur SIA Zekants ražo produktus ar zīmolu Pupuchi. Tas ir  Jelgavas novadā radīts inovatīvs produkts Latvijā – cūku pupu kraukšķi. Produktu autores - māsas Kristīne Ozoliņa un Zanda Ozola uzskata, ka tradicionālais latviešu kultūraugs – cūku pupa – nepamatoti palicis ēnā mūsdienu pārtikas klāstā. Lai to mainītu, ir radīta olbaltumvielām un šķiedrvielām bagāta cūku pupu uzkoda “Pupuchi”. Uzņēmums plāno produktu eksportēt, attīstīt ražošanu un piedāvāt citus jaunus produktus. Iesniegts Leader projekts uzņēmuma darbības attīstībai.

Lasīt tālāk: Informācijas un pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielupes VRG

3.kārtas (24.04.17. - 24.05.17.) rezultāti

24.maijā noslēdzās Abulas LP 3.kārtas LEADER projektu iesniegšana.

Tika izsludināti 131763,02 EUR, iesniegti 10 projekti par kopējo summu 124919,13 EUR.

kopsavilkum 3karta

Piedzīvojumu seminārs jauniešiem "Amaze me LEADER" Somijā.

 

HIGH-AmazeMeLeader-LAG-versio 1Somijas kolēģi mīļi gaidīs jauniešus (18-29 gadi) no lauku teritorijām piedzīvojumu seminārā "Amaze me LEADER", kas no 13.-20. augustam notiks Dienvidu Somijā pie Saeimas ezera. 
 
Abulas lauku partnerība piedāvā šo iespēju saviem jauniešiem (ne vairāk kā 5 jaunieši no vienas VRG)!!
 
 
Pasākuma mērķis ir iesaistīt jauniešus vietējo rīcības grupu darbā ( VRG)  un veidot sadarbības saiknes starp jauniešiem Eiropas lauku teritorijās.
 Pasākums ir organziēts līdzīgi kā TV šovs "Amazing Race", kur dalībnieki komandās saņem mašīnu un uzdevumus, kas dienas laikā jāizpilda.
Vēlams, ka jaunieši piesakoties sazinās ar savu VRG un piedaloties pārstāv konkrēto VRG.
 Pasākumu organizē 5 VRG, Somijas Dienvidaustrumu Universitāte un Somijas Lauku tīkls.
Dalībniekiem nepieciešams arī kempinga aprīkojums (guļammaiss, peldlietas utt.), vēlami arī autovadītāja apliecība.
Ja ir interese piedalīties, tuvākajā laikā sazinies ar Abulas LP vadītāju , tel. 28368431 vai e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

3.Latvijas lauku kopienu parlaments "Visai Latvijai jādzīvo!"

 Vēl joprojām tiek  gaidīti pieteikumi Lauku Kopienu parlamentam!

15.-16.-17.-18. jūnijs Kandava! 
3.Latvijas Lauku kopienu parlaments "Visai Latvijai jādzīvo!"
Piesakieties paši un uzrunājiet dalībai, padodot šo informāciju tālāk, arī savas teritorijas aktīvaos NVO, uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus. Tieši vietējā un reģionālā līmeņa dalībnieku praktiskā pieredze Kopienu parlamentā ir ļoti nozīmīga!
Plānotā programma: 
- 15. jūnija dzirdēsim Raimonda Graubes un citu spēka cilvēku uzrunas, diskutēsim un uzklausīsim brīnišķīgus personiskās pieredzes spēka stāstus par "Mūsu pašu spēku", kā arī dalīsimies paši ar saviem ēdieniem, dzērieniem un spēka stāstiem;
- 16. jūnija rītu sāksim ar ziņojumiem no 8 ministrijām par situāciju lauku teritorijā attiecīgajā nozarē sesijā "Latvijas Lauki šodien", ko turpināsim ar viedokļu līderu paneļdiskusiju "Vai Latvijas lauki kļūs pagātne?";
- 16. jūnija pēcpusdienā 10 darba grupās kopā ar valsts pārvaldes pārstāvjiem, akadēmiķiem un praktiķiem runāsim par LEADER/SVVA pēc 2020. gada, Latvijas reemigrācijas plānu, Reģionālajām pamatnostādnēm, Lauku attīstības programmu pēc 2020. gada, Nacionālā attīstības plāna vidustermiņa novērtējumu, Deliģējuma fnkcijām, Sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā u.c. izstrādājot konkrētus priekšlikumus un ierosināmās izmaiņas.
- 17. jūnija rītā kopā ar Eiropas Parlamenta deputātiem, politikas veidotājiem, akadēmiķiem un citiem viedokļu līderiem diskutēsim, uzklausot izstrādāto rīcības plānu un vīziju sesijā "Visai Latvijas jādzīvo!
- 18.jūnijs Pieredzes braucieni pa Kurzemi kopā ar vietējām rīcības grupām
Pieteikšanās Lauku Kopienu parlamentam  ej.uz/3LLKP
Latvijas lauku forums priecāsies  par Jūsu dalību visās parlamenta dienās, tomēr, ja netiekat uz visām dienām, variet droši piedalīties arī atsevišķās dienās!
 

 

Dalība starptautiskās sadarbības konferencē LINC 2017 Luxembourg.

 

     No 09.05. -11.05.2017. biedrības “Abulas lauku partnerība ” administratīvā vadītāja Sveta Rozīte un z/s Vecpūķi pārstāve Inese Perkone piedalījās starptautiskās sadarbības konferencē LINC 2017., kura norisinājās Vianden, Luksemburgā.
     LINC (LEADER.INSPIRED.NETWORK,COMMUNITY) starptautiskās konferences mērķis ir Eiropas valstu VRG un LEADER atbildīgo institūciju pārstāvju tikšanās, lai dalītos savā pieredzē par lauku attīstību Eiropā. LINC 2017 konferencē piedalījās vairāk kā 300 dalībnieki no 19 valstīm. 20170509 175159
     Konferences dalībnieki tika sadalīti  5 starptautiskās darba grupās, kas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos, lai iepazītos ar dažādiem LEADER projektiem dažādos Luksemburgas reģionos. 
S.Rozīte piedalījās darba grupā Nr.2 uz Atert-Wark reģionu. Tēma “Lauku ekonomika un ilgtspēja”. Darba grupas laikā notika iepazīšanās ar dzirnavu kompleksu (Mill of Beckerich), kur atjaunotās vecās dzirnavas ar iespējām kultūras pasākumu un seminārus organizēšanai var izmantot  restorānu, bistro, konferenču zāli, mākslas galeriju un dzirnavu muzeju. Dzirnavu projekta īstenotājs  - biedrība "d'Millen" (www.dmillen.lu) sniedza prezentācijas par šajā dzirnavu kompleksā īstenotajiem LEADER projektiem. 
Pēc iepazīšanās ar LAG Atert-Wark prezentāciju par savu darbību, radās secinājums, ka lielāka pievienotā vērtība ir projektiem, kurus īsteno kopā pašvaldība ar vietējām kopienām  un uzņēmējiem – piemērs tam Atert-Wark LAG, kur pašvaldība kopā ar  vietējo kopienu un uzņēmējiem ir atjaunojušas šo veco dzirnavu kompleksu kultūras pasākumu un seminārus organizēšanai un kurā papildus uzņēmēji, investējot caur LEADER projektiem, no teritorijā esošajiem dzeramā ūdens avotiem iegūst dzeramo ūdeni, kuru pilda pudelēs. Tiek veidots stratēģiskai objekts  un tas tiek attīstīts   ar vairāku projektu iesniegšanu un īstenošanu, kurus Luxemburgā neuzskata par saistītajiem projektiem. 

Lasīt tālāk: Dalība starptautiskās sadarbības konferencē LINC 2017 Luxembourg.

Dalība pasākumā "LINC 2017"

 

     No 8.līdz 12 maijam Abulas lauku partnerības vadītāja  Sveta Rozīte un z/s Vecpūķi īpašniece Inese Pērkone piedalīsies pasākumā “LINC 2017” Vianden, Luxenburga.
Pasākuma mērķis: Starptautiskās sadarbība un jaunu ideju iegūšana lauku teritoriju attīstībā. 
Pasākums tiek finansēts projekta Nr. 16-00-A019.400-000014 “VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 
     !!!
     Konsultācijas par 3.kārtas  projektu pieteikumu aizpildīšanu atsākises ar 13.maiju līdz pat 24.maijam (ieskaitot)  
 

 

Seminārs "Atbalsts uzņēmējdarbībai Smiltenes novadā"

 

projekti

 

     Abulas lauku partnerība organizē semināru "Atbalsts uzņēmējdarbībai Smiltenes novadā"
      2017.gada 2. maijā plkst.10,00 viesu mājā Slīpi, Smiltenes pagasts http://visit.smiltene.lv/atputas-komplekss-slipi/ 
 
      semināra programma šeit
      Pieteikšanās šeit    vai e-pastā     Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
 

 

 

Pieredzes apmaiņas brauciens - Lielupes lauku partnerība ( Jelgava)

Abulas lauku partnerība organizē Smiltenes novada mājražotājiem, amatniekiem un mazajiem uzņēmējiem laukos -  informācijas un pieredzes apmaiņas braucienu IEDVESMOJIES! MĀCIES! RADI! 

uz Lielupes lauku partnerības teritoriju, lai iepazītos ar tās aktīvajiem lauku uzņēmējiem un projektu īstenotājiem. 

Pieredzes apmaiņas brauciens - 25. un 26. maijs

Brauciena programma

Sīkāka informācija un pieteikšanās tel: 28368431 vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

3.kārtas projektu konkurss

 

Biedrības „Abulas lauku partnerība”
SLUDINĀJUMS.
Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
 
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 24.04.2017. -24.05.2017.
3. kārtā pieejamais publiskais finansējums 131 763, 02 EUR 
 
Projektu  īstenošanas termiņšNo LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:  
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi 
2)pārējiem projektiem – 1 gads
 
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodikuBiedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv 
 
Iesniegt projektus iesniegumus PAPĪRA FORMĀ  - Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
ELEKTRONISKI - Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ( EPS)  vai  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.
 
DSC 0816     
      KontaktinformācijaAdministratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte                      
     Tel.: 28368431 
     e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  
 
 
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumos:
 
M1 – Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai,  it sevišķi lauku tūrisma nozarē.
 
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana,  projekta maksimālā attiecināmā summa 50 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 81 763,02 EUR 
Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana, projekta maksimālā attiecināmā summa 30 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
Rīcība 1.3. Atpūtas un sporta kompleksa “Teperis” pārbūve,  projekta maksimālā attiecināmā summa 100 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 20 000, 00 EUR

ALP 2.kārtas rezultāti

     Šā gada 9.janvārī Abulas LP noslēdzās 2.kārtas projektu konkurss aktivitātes “Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas”  trīs rīcībās.

     Kopējā izsludinātā summa bija 80 000 EUR un tika saņemti 14 projektu pieteikumi par kopējo summu 114609,48 EUR.      Abulas LP vērtēšanas komisija izvērtēja šo projektu atbilstību ALP Stratēģijai pēc izstrādātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Rezultātā  2 projekti tika noraidīti un 12 projekti ieguva pozitīvu atzinumu.  

     Projektu iesniedzējiem ir jārēķinās ar to, ka visiem projektiem nepietiek finansējuma un daži no apstiprinātajiem projektiem tomēr no Lauku atbalsta dienesta saņems vēstuli par projekta noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ.

Saraksts ar sarindotajiem projektiem

 

 

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas