Abulas lauku partnerībai - 10 gadi

 

     Abulas lauku partnerība 2016. gada 6.novembri apritēja 10 gadi. Un tā šogad Zvaigžņu dienā, 6.janvārī Abulas lauku partnerības biedri, sadarbības partneri un ALP komandas locekļi tika aicināti uz kopīgu jubilejas pasākumu. Ar dāvaniņām tika sveikti ALP projektu vērtētāji no pašas pirmās projektu kārtas, kā arī Pārstāvju sapulces locekļi, kas ikdienā  pieņem ALP svarīgākos lēmumus. Savukārt ALP  arī saņēma daudz labu vārdu un  novēlējumu  no Smiltenes novada domes un biedrības biedriem. 
      Šobrīd ALP ir 25 biedri. Ikdienā biedrības darbu veic biedrības administratīvā vadītāja un finanšu vadītāja. Starptautisko projektu īstenošanas laikā mūsu komandai pievienojas starptautisko projektu vadītāja. LEADER projektu konkursu laikā projektus izvērtē 6 projektu vērtētāji  un biedrībai svarīgāko lēmumu pieņemšanā un projektu  apstiprināšanā ALP komandai pievienojas 7 ALP Pārstāvju sapulces locekļi. 

Informatīvs seminārs 2.kārtas projektu pieteikumu sagatavošanai

     Abulas LP ir izsludinājusi LEADER pasākuma 2. projektu pieteikumu kāru 5.2. aktivitātes “Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas” šādās rīcībās: 

2.1. Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, projekta maksimālā attiecināmā summa 30 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana, projekta maksimālā attiecināmā summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem, projekta maksimālā attiecināmā summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 20 000, 00 EUR
 
 Projektu pieteikumu iesniegšana 09.01.2017. līdz 09.02.2017.
 
Lai palīdzētu sagatavot projektu pieteikumus un pievienotos dokumentus, tiek organizēts informatīvs seminārs 2017.gada 13.janvārī Smiltenē, Galdnieku iela 10 b, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, plkst.13:00
 
     Darba kārtība:
12.45 -13.00 Reģistrācija
13. 00 – 13.15 Izsludinātās rīcības 2.kārtā  aktivitātē 5.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
Abulas lauku partnerība, vadītāja S. Rozīte
 
13.15 – 14.00 Informācija par būvniecības nosacījumiem, tehnisko dokumentāciju, normatīvajiem aktiem un prasībām projektu sagatavošanā un realizēšanā. 
Smiltenes būvvalde, vadītāja Liene Brolīte
 
14.00. – 15.00. Projektu pieteikumu sagatavošana atbilstoši MK noteikumiem Nr.590. 
Abulas lauku partnerība,  vadītāja S. Rozīte
15.00.- 15.30 Jautājumi, diskusija
 
Pieteikšanās semināram elektroniski: http://www.abulas.lv/lv/aktualitates/registracija-seminaram

Uzņēmēju forums Smiltenē

      1.decembrī Smiltenē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcijas Altum organizēja Vidzemes reģiona uzņēmēju forumu “Atbalsts uzņēmējiem”. Pasākuma laikā tika sniegta visaptveroša informācija par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai. Foruma “Atbalsts uzņēmējiem” laikā Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA, Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūra , kā arī Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji informēja komersantus par pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā.

   Foruma otrajā daļā norisinājās tīklošanās – īpašos 12 valsts iestāžu un, kā arī LLKC, Abulas lauku partnerība stendos bija pieejamas individuālas konsultācijas par atbalsta jautājumiem. Konsultācijas sniedza Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA, Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Nodarbinātības, Lauku atbalsta dienests, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un Valsts darba inspekcija darbinieki. Papildu informācija pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Forumu Smiltenē organizēja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA, Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru un Smiltenes novada pašvaldība informatīvās kampaņas “Atbalsts uzņēmējiem” ietvaros. 
 

 

Tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem

buklets 430. novembrī Smiltenes novada Tūrisma un informācijas centrs kopā pulcēja novada tūrisma uzņēmējus, lai informētu par aktualitātēm nozarē – gan paveikto 2016.gadā gan plānoto 2017. gadā.

Dalībniekiem tika prezentēta jaunā mājas lapa visit.smiltene.lv, kas tuvākajā laikā būs pieejama. Uzņēmējus uzrunāja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, G. Kukainis, stāstot par pašvaldības projektiem – īstenotajiem un plānotajiem.

Savukārt Abulas lauku partnerības vadītāja informēja par plānotajiem projektiem uzņēmējiem 2017.gadā.

Papildus informācija

Seminārs uzņēmējiem un grāmatvežiem.

 

nodokliii
Biedrība “Abulas lauku  partnerība”  uzņēmējiem un uzņēmumu grāmatvežiem organizē 
semināru “Nodokļu izmaiņas 2017. gadā” 
2016.gada 9.decembrī plkst.11.00
Smiltene, Galdnieku iela 10b, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 
Seminārā pārrunājamie jautumi šeit:
Dalības reģistrācija seminārā līdz 08.12.16. šeit

 

Uzņēmējdarbības popularizēšana

 24.novembrī Smiltenē Abulas LP uzņēma viesus  - Alena Kolářová no Eiropas LEADER tīkla (ELARD) sekretariātā, pārstāve no Čehijas un Kirsten Birge Lunk  no Eiropas Lauku Parlamenta vadības grupas un Eiropas LEADER tīkla ELARD kā Dānijas pārstāve.

Abas jaukās kundzes un LLF pārstāve Anita Seļicka bija vienas no LEADER konferences  Tartu "Renewing LEADER/CLLD for 2020+ Celebrating 25 years of LEADER in Europe!" dalībniecēm. Konference norisinājās no 22. novembra līdz 24. novembrim, kur 24. novembrī konferences dalībniekiem tika piedāvāta LLF ideja apmeklēt LEADER projektus Latvijā pa ceļam uz lidostu Rīgā.
Abulas lauku partnerība Smiltenē piedāvāja iepazīties ar SIA “Ziemeļu vīni” īstenoto LEADER projektu iepriekšējā periodā, gan ar uzsākto projektu šajā gadā. 
Kirstena un Alena gatavos rakstu Eiropas līmeņa žurnālam par pieredzes braucienu, kur gan par Abulas lauku partnerību, gan par musu novada uzņēmēju tiks aprakstīts. Tas nozīmīgi ne tikai Smiltenes novadam un Latvijai, bet arī LEADER pozitīvā tēla veidošanai kopumā.  Brauciena rezultātā kā labā prakse no Latvijas tiks ierosināts ik reizi pēc/pirms LEADER starptautiskām konferencēm piedāvāt LEADER projektu tūres - vienkārša ideja, bet vienlaikus inovācija, kas būs aizsākta Latvijā. 
Paldies Anitai par šo ideju un piedāvājumu! 

Informācija par LEADER 1.kārtas projektu izvērtēšanu (dati uz 04.11.2016.)

Abulas lauku partnerībā 1. kārtas projektu pieteikumi tika iesniegti no 24.04.2016. līdz 20.05.2016.

Kopā tika saņemti 33 projektu pieteikumi.

No tiem 28 apstiprināja Abulas LP vērtēšanas komisija un tie tika iesniegti LADā tālākai  to izvērtēšanai. 4 projektu pieteikumi tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ. 

Uz 04.11.2016. LADā apstiprināts 21 projektu pieteikums un 3 noraidīti

Abulas lauku partnerības 1.kārtā iesniegto  projektu izvērtēšana ir noslēgusies! 

Kopsavilkums šeit

 

Sarunas ar sertificētu astroloģi Lindu Kurmis.

 

astrologijaBiedrība “Abulas lauku partnerība” organizē pasākumu ciklu
“Saruna ar sertificētu astroloģi Lindu Kurmis”
Interesentus gaidīsim
Smiltenes tehnikumā, bibliotēkas lasītava 2.stāvā, plkst.13.00 
par šādām tēmām:
28. oktobris -   "Veļu laiks un latviskā dzīvesziņa"
4. novembris  - "Sievietes nauda" ATCELTA!!!
 
Tātad, tiekamies tad 
11. novembris  - "Sievietes nauda"
25. novembris  - "Kāds būs nākamais gads katrai no12 horoskopa zīmēm?"
 
Pasākums bez maksas, droši padodat ziņu tālā, kam šīs tēmas varētu interesēt. 
Ierodamies laicīgi jo sarunas  uzsāksim ar tējas vai kafijas tasi mundrumam, siltumam….. 
 

 

Apraksts par pasākumu Gulbenē 13.10.16.

      VRG “Sateka” no Gulbenes novada  šā gada 13. oktobrī noorganizēja Praktisko apmācību semināru „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā” potenciālajiem projektu iesniedzējiem no Abulas lauku partnerības.  

     Praktiskā semināra mērķis bija iepazīties ar Gulbenes novada LEADER pasākuma ieguldījumu  mazajā uzņēmējdarbībā, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā, kā arī iegūt labās prakses piemērus.
     Rīts iesākās ar pirmo tikšanos Rankas pagasta Vecpapānos, kur SIA Vecpapāni  īpašnieks Māris Brencis iepazīstināja ar savu ražotni -  ābolu un bumbieru čipsu izgatavošana, vīna ražošana mājas apstākļos. Semināra diskusijas laikā iepazinām uzņēmuma darbību, ieguvām informāciju par īstenotajiem projektiem, degustējām produkciju, kā arī apskatījām augļu dārzu.  
     Tad devāmies uz Lejasciemu, kur  piedalījāmies diskusijā „Brīvā laika dažādošanas iespējas visai sabiedrībai, īpaši bērniem un jauniešiem”, Biedrība „Sporta klubs „Lejasciems”  vadītāja Lāsma Gabdulļina  iepazīstināja ar biedrības aktivitātēm un īstenotajiem projektiem.
     Diskusijā  „VRG darba organizācija LEADER SVVA stratēģijas un citu aktivitāšu veiksmīgai ieviešanai”, biedrība „SATEKA” vadītāja Daiga Gargurne iepazīstināja par paveikto iepriekšējā periodā, par veiksmīgākajiem projektiem. Visus mūs interesēja jaunie, šī perioda projekti, kā veicās ar to izvērtēšanu.   
     Uz diskusiju „Siera ražošana mājas apstākļos - izaicinājumi un attīstības iespējas” ar Inetu Dambrovu no SIA „Pakalnieši” mēs devāmies uz Stradu pagastu. Iepazināmies ar ražotni un tajā strādājošajiem, guvām praktiskus padomus kvalitatīva un garšīga siera ražošanā.
     Diskusijā „ No idejas līdz veiksmīgi strādājošai galdniecībai” ar  SIA „GanCo” īpašnieku Jāni Gangnuss Daukstu pastāstīja par savu ražotni, pasūtījumu sortimentu, veiksmīgo dalību LEADER projektos. 
     Savukārt Litenes pagastā piedalījāmies diskusijā „Tūrisma un mājražošanas attīstība SIA „Pededzes””, kurā Oksana Plūme no  SIA „Pededzes” dalījās  pieredzē, kā dažādot  viesu mājas pakalpojumus visa gada griezumā, gatavojot un piedāvājot patērētājiem kaltētas garšvielas un mājās gatavotu kosmētiku. 
     Stāmerienas pils pārvaldnieks un reizē arī TIC vadītājs Gunārs Vīksniņš iepazīstināja ar Stāmerienas pili.  Diskusijā „Vietējo resursu izmantošana tūrisma attīstībā” dalījāmies pieredze par Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai paredzētajiem atbalstiem un projektiem. 
   Seminārā piedalījās 18 dalībnieki no Abulas lauku partnerības adrbības teritorijas. Ik viens dalībnieks guva sev noderīgu informāciju, kuru izmantos sev. Gūtā pieredze pamudināja daudzus apsvērt ideju par iespēju gūt atbalstu savai uzņēmējdarbībai piedaloties LEADER pasākumā. 
  Pasākuma izdevumi tika segti no projekta  Nr. 16-00-A019.400-000014
Bildes no pasākuma šeit

 

Pieredzes apmaiņas brauciens - VRG "SATEKA" Gulbenē

Praktiskais apmācību seminārs ( Programma) sateka

„LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā”
2016.g. 13.oktobris
9.30- 10.30 seminārs –diskusija „Ābolu, bumbieru čipsu izgatavošana, vīna ražošana mājas apstākļos”, Māris Brencis,  SIA „Vecpāpani”,  Rankas pagasts
11.00-11.30 diskusija „Brīvā laika dažādošanas iespējas visai sabiedrībai, īpaši bērniem un jauniešiem”,  Lāsma Gabdulļina , biedrība „Sporta klubs „Lejasciems” , Lejasciems
12.00- 13.00 diskusija „VRG darba organizācija LEADER SVVA stratēģijas un citu aktivitāšu veiksmīgai ieviešanai”, biedrība „SATEKA” , Ābeļu iela 17, Gulbene
13.15-14.00 diskusija „Siera ražošana mājas apstākļos- izaicinājumi un attīstības iespējas”,  Ineta Dambrova, SIA „Pakalnieši”, Stradu pagasts
14.15- 15.10 diskusija „ No idejas līdz veiksmīgi strādājošai galdniecībai”, Jānis Gangnuss SIA „GanCo”, Daukstu pagasts
15.30- 16.30 diskusija „Tūrisma un mājražošanas attīstība SIA „Pededzes””, Oksana Plūme, SIA „Pededzes”, Litenes pagasts
16.45- 17.30 diskusija „Vietējo resursu izmantošana tūrisma attīstībā”, Gunārs Vīksniņš, Stāmerienas TIC
17.30- 18.00 praktiskā semināra izvērtējums, biedrība „SATEKA” , Ābeļu ielā 17, Gulbene
 
Izbraukšana no Smiltenes Baznīcas laukuma (stāvlaukums pie Mūzas) pkst.9.00

 Izmaksas tiks segtas no projekta Nr. 16-00-A019.400-000014

 

Vai nepieciešams Vidzemes NVO atbalsta centrs?

 

Vidzemes nevalstiskās organizācijas (NVO) oktobrī aicinātas piedalīties apspriedēs “Vai un kādam būt NVO atbalsta centram Vidzemē?”. Diskusijas notiks astoņās Vidzemes pilsētās, un tajās gaidīta ikviena esoša vai topoša biedrība un nodibinājums – jo dažādākas jomas būs pārstāvētas, jo produktīvāka būs saruna.
 
Apspriedēs aptuveni divu stundu garumā būs iespēja izteikt priekšlikumus par potenciālā NVO centra izveidi, tā formu, iespējamām funkcijām, pakalpojumiem un uzturēšanas modeļiem. Pasākumus rīko Valmieras novada fonds ar Kultūras ministrijas atbalstu.
 
Valmieras novada fonda vadītājs Ansis Bērziņš norāda: “Jau vairākus gadus dažas NVO centra funkcijas ar Kultūras ministrijas atbalstu Vidzemē pilda Valmieras novada fonds, taču tas nav fonda pamatuzdevums. Iespēju un vajadzību ir daudz vairāk – interešu pārstāvība vietējā un nacionālā līmenī, NVO kopprojekti, metodisks atbalsts utt.. Taču tas viss var notikt vien tad, ja organizācijas pašas saredz vajadzību un plāno pakalpojumus izmantot.”
 
 
Diskusiju norises vietas:
•Cēsis – 5. oktobris plkst. 10.00, Pieaugušo izglītības centrs, Raunas iela 4;
•Valmiera – 5. oktobris plkst. 13.30, Valmieras integrētās bibliotēkas klusā lasītava, Cēsu iela 4;
•Smiltene – 6. oktobris plkst. 10.00, Kultūras nama kinozāle, Gaujas iela 1;
•Valka – 11. oktobris plkst. 10.00, Latvijas – Igaunijas institūta sēžu zāle, Beverīnas iela 3;
•Cesvaine – 18. oktobris plkst. 10.00, Cesvaines bibliotēka, Pils iela 6;
•Vecpiebalga – 18. oktobris plkst. 14.00, Vecpiebalgas pagasta bibliotēka, Ziemeļu iela 13;
•Gulbene – 19. oktobris plkst. 10.00, Gulbenes novada bibliotēkas konferenču zāle, Oskara Kalpaka iela 60a;
•Alūksne – 19. oktobris plkst. 14.00, Alūksnes novada Sabiedrības centrs, Dārza iela 8a.
 

Dalībniekus lūdzam pieteikties, vismaz dienu pirms pasākuma aizpildot reģistrēšanās saitihttp://ej.uz/5e84 

Plašāka informācija: http://vnf.lv/lv/zinas/vai-nepieciesams-vidzemes-nvo-atbalsta-centrs/ 

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija Valmieras apkaimē, tomēr arvien biežāk pasākumus īsteno visā Vidzemē. Fonda pamatdarbības joma ir ziedojumu piesaiste, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas – 11 gadu laikā tā ir īstenoti ap 200 projekti. Ar Kultūras ministrijas atbalstu fonds turpina sniegt bezmaksas NVO konsultācijas, kā arī novembrī rīkos Vidzemes NVO forumu Alūksnē.
 

 

"Uzņēmējdarbības potenciāls laukos" - mācību seminārs.

 

2016.gada 9.septembrī Abulas lauku partnerības vadītāja Sveta Rozīte Līgatnē apmeklēja LLF un LLKC organizēto  mācību semināru par uzņēmējdarbības potenciālu laukos.  
Semināra pirmo sesiju vadīja moderatori Āris Ādlers un Anita Seļicka ( Latvijas Lauku forums). Uzstājās: 
1) Dace Ziediņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja
2) Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
3) Agrita Vagoliņa, Altum, Rīgas reģionālā centra vadītāja
4) Rafiks Misirovs, Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākais eksperts
5) Zane Līde no Zemkopības ministrijas 
Semināra otrajā sesijā notika 4 tematiskās darba grupas. 
1) Uzņēmējdarbības vides uzlabošana (Lauma Priedīte, Valsts Administrācijas skola)
2) Jaunieši uzņēmējdarbībā (Baiba Gulbe, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs)
3) Kad uzņēmējdarbībā nauda nav galvenais- solidaritātes ekonomika - sociālā uzņēmējdarbība kopienā (Lauma Ziemeļniece, Biedrība „Zaļā brīvība")
4) Atbalsts uzņēmējdarbībai LEADER programmā (Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde un Latvijas Lauku forums – Gunta Abaja)
ALP vadītāja piedalījās 4.darba grupā, apspriežot aktuālāko uzņēmējdarbības atbalstam no LEADER programmas. 
Pēc tām katra darba grupa prezentēja iegūtās atziņas no tematiskajām darba grupām. 
Trešā semināra sesijā tika prezentēta kooperatīvi krājaizdevumu sabiedrību rokasgrāmata. 
Ceturtā semināra sesijā LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola stāstīja par Latvijas lauku eksporta klubiem, to mērķiem, iespējām un  problēmām.

Mācību seminārs Līgatnē

MĀCĪBU SEMINĀRS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS POTENCIĀLU LAUKOS 

Līgatnes kultūras nams, Spriņģu iela 4, Līgatne
2016. gada 9. septembris

9.30 līdz 10.00 Reģistrācija un rīta kafija

10.00-10.15 SEMINĀRA „UZŅĒMĒJDARBĪBAS POTENCIĀLS LAUKOS" ATKLĀŠANA
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins,
Biedrības „Latvijas Lauku forums" izpilddirektore Anita Seļicka
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

10.15-12.30 PIRMĀ SESIJA. IESPĒJAS UN ALTERNATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAI LAUKOS
Dace Ziediņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja
Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Ekonomikas ministrija, Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļa (tiks precizēts)
Agrita Vagoliņa, Altum, Rīgas reģionālā centra vadītāja
Rafiks Misirovs, Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākais eksperts
Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests (tiks precizēts)
Moderatori – Āris Ādlers un Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums

12.30-13.30 Pusdienas Līgatnes novada vidusskolā

13.30-14.15 TEMATISKĀS DARBA GRUPAS
A) Uzņēmējdarbības vides uzlabošana (Lauma Priedīte, Valsts Administrācijas skola)
B) Jaunieši uzņēmējdarbībā (Baiba Gulbe, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs)
C) Kad uzņēmējdarbībā nauda nav galvenais- solidaritātes ekonomika - sociālā uzņēmējdarbība kopienā (Lauma Ziemeļniece, Biedrība „Zaļā brīvība")
D) Atbalsts uzņēmējdarbībai LEADER programmā (Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde un Latvijas Lauku forums – tiks precizēts)

14.15-15.00 OTRĀ SESIJA UN EKSPERTU PANELIS.
Praktiskās iespējas uzņēmējdarbības attīstībai laukos, atziņas no tematiskajām darba grupām un diskusija
Moderatori – Āris Ādlers un Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums
______________________________________________________________

15.00-16.30 KOOPERATĪVO KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBU ROKASGRĀMATAS PREZENTĀCIJA.
Krājaizdevu Apvienības valdes priekšsēdētājs Rihards Strenga
16.30-17.00 Kafijas pauze

17.00-17.30 LATVIJAS LAUKU EKSPORTA KLUBU MĒRĶI, IESPĒJAS UN PROBLĒMJAUTĀJUMI
LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola

17.30-18.00 Noslēguma diskusija par uzņēmējdarbības iespējām laukos un kopsavilkums

 

No ALP piedalīsies administratīvā vadītāja. 

 

 

Apmeklēts pasākums Igaunijā.

No Abulas lauku partnerības  4  pārstāvji  Tigna Podniece, Iguna Peneze, Antra Kikute un Liga Krumina Kigere no 24. līdz 26. augustam piedalījās pasākumā “ LEADER Fair for Transnational Cooperation 2016” (LEADER gadatirgus par starpvalstu sadarbību)  Jānedā (Igaunija). 

Pasākuma galvenais mērķis  -  starptautiskās sadarbības nozīme Eiropas savienības lauku teritoriju attīstībā. Pasākumā uzdevums ir  attīstīt LEDER kustības starptautisko sadarbību, meklēt sadarbības iespējas un sadarbības partnerus, piedalīties diskusijās un darba grupās, iepazīties ar īstenotajiem LEADER projektiem citās ES valstis. 
Atziņas no dalībnieku atskaitēm:
•Igaunijā satapām daudz motivētus, sadarboties gatavus VRG pārstāvjus, kas ir ieinteresēti sadarboties kultūras, ekoloģijas, permakultūras jomās. Potenciālos partnerus atradām gan kaimiņvalstīs – Igaunija, Lietuva, gan arī Latvijā. Nodibinājām ciešākas saites ar Skotijas un Somijas pārstāvjiem. Ar viņiem arī vedīsim sarunas, lai vienotos par kopīgām idejām projektos. 
•Tika izceltas katras valsts pārstāvēto organizāciju lauku attīstības dabas vērtības, to pilnveidošana un popularizēšana ar projektu līdzdalību. Daudzas projektu idejas tika saistītas ar Igaunijas lauku partnerībām, bija iespēja to īstenošanu salīdzināt dažādās valstīs. 
•Ļoti vērtīgas bija mācību ekskursijas, kuru laikā apmeklējām īstenotos LEADER projektus Igaunijā. 
•Komunicējot ar citām Latvijas partnerībām (Alūksne, Kandava, Saldus, Salacgrīva, Cēsis) pārliecinājāmies, ka Latvijā ar starptautiskajiem projektiem mēs cenšamies risināt līdzīgas problēmas līdzīgās nozarēs. 
•Iepazīstot citu valstu VRG , kā iespējamos partnerus starptautiskajam projektam saredzu Paides (Igaunija) un MTU ( Igaunija) www.mutupartnerid.eu. VRG. 
•Ieguvu jaunas idejas pasākumu organizēšanā – “speed date” – ātrs veids kā ātri iepazīties un komunicēt. 
•Pasākuma organizācija profesionāla, radot pozitīvu atmosfēru pilnvērtīgam darbam. 
•Jaunas idejas, par kurām ir vērts padomāt un kuras ir iespēja  īstenot laukos arī ALP teritorijā – no Lietuviešiem – kokgriezumi, koka skulptūru veidošana, no Beļģijas – viss, kas saistīts ar gaļas primāro ražošanu, pārstrādi, tirgošanu;  no Somiem -  loģistika lauku produkcijas pārdošanā, izveidojot internetveikalus. 
    Pasākums tika finansēts no projekta Nr. 16-00-A019.400-000014 “VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 

Starptautisks pasākums Igaunijā

 

     Abulas lauku partnerības  4  pārstāvji   no 24. līdz 26. augustam piedalīsies pasākumā “ LEADER Fair for Transnational Cooperation 2016” (LEADER gadatirgus par starpvalstu sadarbību)  Jānedā (Igaunija). 
    community Pasākuma galvenais mērķis  -  starptautiskās sadarbības nozīme Eiropas savienības lauku teritoriju attīstībā.
     Pasakuma uzdevums ir  attīstīt LEDER kustības starptautisko sadarbību, meklēt sadarbības iespējas un sadarbības partnerus, piedalīties diskusijās un darba grupās,iepazīties ar īstenotajiem LEADER projektiem citās ES valstis. 
     Pasākums tiek finansēts projekta Nr. 16-00-A019.400-000014 “VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 
 

 

Precizētas atbalsta saņemšanas iespējas SVVA stratēģijas īstenošanas projektiem

 

Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanai, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un projekta īstenošanas nosacījumus. Grozījumus otrdien, 2. augustā, akceptēja valdība.
 
Lai sabiedriskā labuma projekta īstenošana būtu ieguldījums publiskajā infrastruktūrā, kas brīvi pieejama ikvienam interesentam, noteikumi Smilt amatniekipapildināti ar nosacījumu, ka projekta rezultātam ir jābūt publiski pieejamam. Ja projekts ir saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējam visā projekta uzraudzības laikā jāinformē vietējā rīcības grupa par aktualitātēm, saistītām ar projektu. Sabiedriskā labuma projektā atbalsta pretendenti – pakalpojuma sniedzēji – savas saimnieciskās darbības īstenošanai varēs sakārtot vietējo teritoriju, pielāgojot vidi personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem (izbūvēt uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas).
 
Turpmāk atbalstu varēs saņemt arī vietējās pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu laukumu, piebrauktuvju vai iebrauktuvju sakārtošanai, kā arī piekļūšanai pie dabas un kultūras objektiem.
 
Precizēti publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi, kas saistīti ar projekta realizēšanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanas teritorijā. Noteikumi paredz izņēmuma gadījumus, norādot, kādās situācijās atbalsta pretendenta juridiskai adresei, deklarētai dzīvesvietai vai struktūrvienības darbības vietai jāatrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Tāpat noteikts, kurās situācijās projekta uzraudzības laikā ar projektu saistītās darbības var īstenot ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas.
 
Turpmāk mācību programmai, kuru apgūst darbinieks, lai kāpinātu produktivitāti, ir jābūt licencētai vai akreditētai Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Pretendentam pēc apmācības pabeigšanas būs jāiegūst sertifikāts. Grozījumi noteic, ka attiecināmas būs arī izmaksas par transportlīdzekļu vadītāja apmācību, ja pretendents iegūs atbilstošās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību.
 
Tā kā atbalstu var saņemt arī atbalsta pretendents, kurš tikai plāno uzsākt jaunu tūrisma pakalpojumu sniegšanu, noteikumi ietver nosacījumu, ka atbalsta saņēmējam gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā ir jābūt atrodamam ar tūrisma popularizēšanu saistītas iestādes tīmekļa vietnē.
 
"Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
 
                                                             ZM informācija

 

Dalība ZM darba grupā

 

Šā gada 12. jūlijā Abulas LP administratīvā vadītāja piedalījās LLKC organizētajā  darba grupas sanāksme Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanai LAP 2014-2020 19.3.apakšpasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"
Zemkopības ministrija plāno sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu, kuru jūlija sākumā tika nosūtīt izskatīšanai. Darba grupas sanāksmē apsprieda noteikumu projektu, izskatīja iespējamos starpteritoriālo un starptautisko projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijus. Diskutējām par savu iepriekšējā perioda gūto pieredzi un apspriedām iespējamās  sadarbības idejas, izteicām ieteikumus MK noteikumiem, lai novērstu paredzamās problēmas un paredzēt to regulējumu Ministru kabineta noteikumu projektā.
 

 

1.kārtas rezultāti

17.jūnijā Abulas lauku partnerības projektu Vērtēšanas komisija un Pārstāvju sapulce apstiprināja 1.kārtā iesniegto projektu pieteikumus. 

Apkopojums pēc iegūto punktu skaita pa rīcībām ŠEIT

Projektu pieteikumi un to izvērtējumi ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā. 

KOPSAPULCE

 

2016.gad 27. maijā tiek izsludināta Abulas lauku partnerības kopsapulce. 
 
Tā notiks 2016. gada 9. jūnijā plkst. 13.00 Blomē, Cēsu ielā 9, Blomes pagasta pārvaldes 2.stāvā.
 
Ir noslēgusies 1.kārta LEADER projektu iesniegšanai.  Šobrīd projekti nodoti vērtēšanai Vērtēšanas komisijai. Savukārt Abulas LP lēmējinstitūcija – Pārstāvju sapulce, lems par šo projektu  atbilstību Stratēģijai pamatojoties uz projektu vērtētāju izvērtējumu un rekomendācijām. 
Starp iesniegtajiem projektiem ir arī Abulas lauku partnerības  Pārstāvju sapulces locekļu  rakstītie un iesniegtie projekti. Lai novērstu interešu konfliktu lēmumu pieņemšanas laikā, ir nepieciešams veikt korekcijas Pārstāvju sapulces sastāvā, kuras avr apstiprināt tikai Kopsapulcē.  
 
Tādēļ Abulas lauku partnerība  izsludina kopsapulci, kura notiks  2016. gada 9. jūnijā plkst. 13.00 Blomē, Cēsu ielā 9, Blomes pagasta pārvaldes 2.stāvā.
Darba kārtībā 1 jautājums -  kandidātu izvēle un apstiprināšana  Pārstāvju sapulces  locekļu aizstāšanai.  
 
 Abulas lauku partnerības biedrības biedriem lūgums ierasties vai deleģēt savu balsi kādam no biedrības biedriem, par to iepriekš informējot Abulas lauku  partnerības vadītāju. 
 

 

1.Kārtas rezultātu apkopojums

1. KĀRTAS REZULTĀTU APKOPOJUMS 

rezultati 3.jpg

Seminārs uzņēmējiem

 

Biedrība „Abulas lauku partnerība” aicina uzņēmējus uz informatīvu semināru šā gada 9.aprīlī plkst.10.00 Smiltenē, Galdnieku ielā 10b, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 
 
Pārrunāsim, kā pareizi, atbilstoši MK noteikumiem un Abulas LP Stratēģijai  sagatavot projektu pieteikumus Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.1. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 
 
 Uz semināru aicināti uzņēmēji, fiziskas personas, arī biedrības -  visi tie, kas plāno iesniegt projektu pieteikumus uzņēmējdarbības atbalstam vai  lauksaimniecības produktu pārstrādes atbalstam ALP izsludinātajā 1. projektu kārtā, kurā projektu  iesniegšana ir no  20.04.16. līdz 20.05.16.
 
Semināra programma  šeit
Elektroniskā pieteikšanās  semināram šeit
 

 

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA