Launkalnē

 

     27.marta vēlā vakarā, kad darba pienākumi ir paveikti, launkalnieši devās uz Tautas namu, lai kopīgi ar biedrību “Abulas lauku partnerība” un biedrību “Arī Tev” pārrunātu par tām iespējām un izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā  periodā (2015.g-2020.g) . 
launkalne1     Uz tikšanos ieradās gan pagasta uzņēmēji gan Launkalnes pagasta iedzīvotāji, kuriem ir interese par LEADER projektu īstenošanu. Kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to attīstīt – šāda bija diskusijas galvenā tēma. Taču lai uzņēmējs un viņa ģimene varētu veiksmīgi strādāt, ne mazāk svarīga ir sakārtota vide  teritorijā, kurā dzīvo un strādā, nepieciešamie pakalpojumi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kā arī vietas, kur atpūsties vai nodarboties ar vaļasprieku. Arī šīs vietas var izvaidot vai iekārtot ar LEADER programmas atbalstu. 
     Kā veicies „Abulas lauku partnerībā”  īstenot vietējās attīstības stratēģiju, kā noris iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana, kā veiksmīgāk uzrakstīt projektu, lai tas gūtu atbalstu – par šīm lietām stāstīja Abulas LP vadītāja Sveta Rozīte. Par iespējamo sadarbību ar pašvaldību un pašvaldības redzējumu par LEADER projektu īstenošanu nākošajā plānošanas periodā stāstīja Launkalnes  pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš.  Savukārt, savā pieredzē par īstenotajiem projektiem dalījās biedrības „Arī Tev” vadītāja Vineta Roziņa. Ar ELFLA fonda gūto atbalstu sieviešu vokālais ansamblis Anemones un folkloras kopa Rudzupuķes ir ieguvušas jaunus tērpus. Vakara gaitā tie tika atrādīti, priecējot mūs ar skaistām dziesmām un iesaistot mūs rotaļās. 
     Sarunu laikā izskanēja daudzas jaukas idejas, kuras nepieciešamas Launkalnē. Tās visas tiks ņemtas vērā veidojot jauno Sabiedrības virzīto attīstības stratēģiju, lai tām varētu gūt atbalstu ar LEADER pieejas īstenošanu
                                ALP vadītāja   Sveta Rozīte

 

Seminārs Launkalnē

 

   DSC08964  Kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to attīstīt – uz šādu diskusiju biedrība „Abulas lauku partnerība”  kopīgi ar biedrību „ArīTev” aicina šā gada 27.martā plkst. 20.00 Launkalnes kultūras namā uz semināru Launkalnes pagasta uzņēmējus – mājražotājus, amatniekus, lauku tūrisma uzņēmējus, dažādu pakalpojumu sniedzējus, kā arī citus Launkalnes pagasta iedzīvotājus, kuriem ir interese par LEADER projektu īstenošanu.
    Kā „Abulas lauku partnerībā”,  īstenojot  vietējās attīstības stratēģiju, veicies  ar uzņēmēju atbalstam projektu īstenošanu, pastāstīs biedrības vadītāja Sveta Rozīte. Ne mazāk svarīgi ir arī projekti iedzīvotāju aktivitāšu nodrošināšanai, teritorijas sakopšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, tādēļ semināra laikā arī pieskarsimies šai tēmai. 
    Par iespējamo sadarbību ar pašvaldību un pašvaldības redzējumu par LEADER projektu īstenošanu nākošajā plānošanas periodā pastāstīs Launkalnes  pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš.
     Savā pieredzē par īstenotajiem projektiem dalīsies launkalnieši  - biedrība „Arī Tev”, SIA Zītari IR, kuri ir īstenojuši LEADER projektus, kā arī savā pieredzē par projektu īstenošanu varēs padalīties ikviens klātesošais.
     Diskusijas laikā runāsim par tām iespējām un izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā  periodā (2015.g-2020.g) . 
     Uz semināru īpaši tiek aicināti tie interesenti, kuri plāno uzsākt darīt kaut ko savu laukos, bet līdz šim kaut kādu apstākļu dēļ to nav uzsākuši.  
Laipni gaidīti Launkalnē! 

 

Biedrības aktivitātes februārī

      Šā gada 7.februārī  „Abulas lauku partnerība” kopīgi ar Palsmanes pagasta sieviešu biedrību „Spēkavots” organizēja pasākumu  „Veiksmes stāsti radošai un darbīgai dzīvei, LEADER pieejas īstenošana uzņēmējdarbībai”.  Uz pasākumu tikai uzaicināti arī ciemiņi no kaimiņu pagastiem – amatnieku biedrība „Rūzeles” pārstāvji  no Rūjienas pagasta un  Valkas novada literārās apvienības pārstāvji. Pasākumu iesākām ar informāciju par  „Abulas lauku partnerības”  darbību, paveikto 2009-2014.gadā.  Ar savu pozitīvo piemēru - kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to attīstīt - dalījās  uzņēmēja no Kokneses, Anta Kučere, bioloģiskās z/s Janavas   īpašniece. Savā saimniecībā viņa audzē tomātus, gurķus, zāļu tējas, garšaugus, kā arī ir mācījusies Francijā pašas audzētās daudzās dabas veltes sagatavot skaistumkopšanai. Ik viens pasākuma dalībnieks varēja izmēģināt šo kosmētiku uz vietas, kā arī iegādātie  gan tējas gan kosmētiskos līdzekļus.

 Arī pašiem palsmaniešiem ir daudz pozitīvu piemēru uzņēmējdarbībai laukos. Z/s Veccepļi īpašniece Līga Zvirbule ir īstenojusi vairākus LEDER projektus mājražošanas atbalstam un dalījās savā pieredzē. Zemnieku saimniecībā audzēto ābolu sulu varēja arī degustēt. Savukārt par sentēvu kulinārā mantojuma saglabāšanas nozīmi stāstīja un ļoti ieinteresēja klausītājus  Jānis Valdmanis. Diskusija notika arī par  tām iespējām un izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā periodā (2015-2020).
Pasākumu noslēdza starpnovadu spēla „Mazs bij’ tēva novadiņš”, kurā ļoti daudz uzzinājām par Latviju un 3 novadiem tajā - Valkas, Smiltenes un Rūjienas novadiem.     
 Savukārt, 12.februārī „Abulas lauku partnerība” kopīgi ar Blomes pagasta biedrību „Kultūrizglītība un sports” organizēja pasākumu Blomes pagasta iedzīvotājiem „Dzīves vides uzlabošana ar LEADER pieejas īstenošanu Blomes pagastā”. Pasākuma laikā par savu pieredzi, kā savu vaļasprieku izmantot arī savas ģimenes budžeta papildināšanai, stāstīja z/s Ziediņi (Vijciema pagasts) īpašniece Sniedze Ragže. Šoreiz stāsts bija par tomātu audzēšanu. Biedrības „Kultūrizglītība un sports” vadītāja Ženija Daudziete pastāstīja par biedrības īstenotajiem projektiem un Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs, savukārt, par pašvaldības īstenotajiem projektiem Blomē. Diskusijā par iespējām nākotnē īstenot LEADER projektus, bija patīkami dzirdēt tik daudz jaunu ideju un vajadzību, ar kurām tiktu sakārtota un uzlabota Blomes iedzīvotāju dzīves vide.                                                                                  Biedrības vadītāja Sveta Rozīte

Pasākums Blomē.

 

     Ceturtdien, 12. februārī  plkst. 12.00 uz Blomes tautas namu aicināti Blomes puses aktīvie ļaudis. Biedrība „Abulas lauku partnerība” kopā ar biedrību „Kultūrizglītība un sports” un Blomes tautas namu  organizē pasākumu  „Dzīves vides uzlabošana ar LEADER pieejas īstenošanu Blomes pagastā”. Šoreiz vairāk runāsim par brīvā laika pavadīšanu un vaļasprieku. DSC00033
     Blomes pusē ļoti daudz aktīvu sievu un vīru. Vīri dzied un spēlē teātri, savukārt sievas  auž, ada, darina dažādus rokdarbus, dejo.  Ar LEADER projektu atbalstu ir īstenoti vairāki projektu iedzīvotāju aktivitāšu nodrošināšanai un pilnveidošanai. Ir gan saremontētas telpas, kur sanākt kopā un gūt jaunas prasmes, gan ir sašūti jauni tērpi dejas soļu apgūšanai. 
     Biedrības „Kultūrizglītība un sports” vadītāja Ženija Daudziete pastāstīs par biedrības īstenotajiem projektiem, par šo projektu devumu Blomes ļaudīm. Savukārt Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs dos savu vērtējumu tiem LEADER projektiem, kurus ir īstenojusi Smiltenes novada dome Blomes pagastā. 
    Balstoties uz  jau esošo pieredzi īstenot LEADER pasākuma projektus, diskusijā runāsim  par tām iespējām un vajadzībām, kurās varētu risināt nākotnē ar Abulas lauku partnerības „Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai Blomē.  
     Ik viena iedzīvotāja aktivitāte saistīta arī ar vaļasprieku. Neaizstājams vaļasprieks katrai lauku sievai ir rušināšanās savā dārzā. Tādēļ uz pasākumu ir uzaicināta Sniedze Ragže no Vijciema, kura  pastāstīs kā sev tīkamu vaļasprieku – rušināšanos dārzā -  izmantot arī sava naudas maciņa papildināšanai. 
Pasākuma noslēgumā Blomes pašdarbnieku  koncerts „Arī vaļasprieks”
 
Semināra programma šeit un elektroniska pieteikšanās līdz 11.02.15.
 

 

Abulas lauku partnerības Kopsapulce

 

     Abulas lauku partnerības 2014.gada pārskats ir apstipronāts 2015.gada 4.februārī. biedrības Kopsapulcē. 
No 22 biedriem kopsapulcē piedalījās 18 biedrības biedri.  Ar paveikto 2014.gadā biedrības biedrus informēja biedrības vadītāja, finanšu vadītāja. Biedribas  revidente apstiprināja gada pārskatu. 
Ar izmaiņām Pārstāvju sapulces sastāvā un projektu vērtēšanas komisijas sastāvā varat iepazīties sadaļā struktūra. 
Kopsapulcē tika izveidota arī darba grupa, kura veiks sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādi. Darba grupas sastāvs arī sadaļa struktūra. 
 

 

Abulas lauku partnerības seminārs Palsmanes pagastā.

 

     Šā gada 7. februārī plkst.12.00 Smiltenes novada darbīgie ļaudis tiek aicināti  Palsmanes pagastā, kur kopā ar biedrību „Spēkavots”  tiek organizēts pasākums „Veiksmes stāsti radošai un darbīgai dzīvei, LEADER pieejas īstenošana uzņēmējdarbībai”.  
     Pasākuma pirmajā daļa plānots seminārs. Kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to attīstīt -  ar savu pozitīvās prakses piemēru dalīsies  uzņēmēja no Koknese Anta Kučere, bioloģiskās z/s Janavas   īpašniece. Saimniecības dibinātāja savā saimniecībā audzē tomātus, gurķus, zāļu tējas, garšaugus, kā arī ir mācījusies Francijā pašas audzētās daudzās dabas veltes sagatavot skaistumkopšanai.  
     veccepli1Tāpat semināra laikā tiksimies ar darbīgiem ļaudīm Palsmanes pagastā. Z/s Veccepļi īpašniece Līga Zvirbule ir īstenojusi vairākus LEDER projektus mājražošanas atbalstam un dalīsies savā pieredzē. Savukārt par sentēvu kulinārā mantojuma saglabāšanas nozīmi pastāstīs palsmanietis Jānis Valdmanis. 
     Diskusijas laikā runāsim par tām iespējām un izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā periodā (2015-2020).
     Pasākumā otrajā daļā iesaistīsimies radoša starpnovadu biedrību spēle „Mazs bij’ tēva novadiņš”. 
     Uz semināru īpaši tiek aicināti tie interesenti, kuri plāno uzsākt darīt kaut ko savu laukos, bet līdz šim kaut kādu apstākļu dēļ to nav uzsākuši. 
     Semināra programma  šeit un pieteikšanās elektroniski www.abulas.lv  ( aktualitātes -  registracija semināram)  līdz  6.februārim. 
 

 

Par mājražotāju semināru Donās 14.01.15.

     DSC06565 Ir svētība un mīlestība, kas dzīvo tepat uz zemes ļaudīs un viņu dāsnajos darbos, tikai vajag mācēt to satvert. No brīža, pārkāpjot Donu Ilzes mājas slieksni, pārsteigumu pietika līdz pat vakaram, pat piemirsās slidenie ceļi, jo radošums ir kā Ilzes maize, ko lauz pa drusciņai, jūti garšu un gribas vēl un vēl.
     Projektu vadītāja mārketinga eksperte Elīna Kalēja no ''Lauku ceļotāja'' par galveno uzdevumu tūristu piesaistei apskates objektam uzskata saprotamā un interesantā veidā pasniegtu informāciju par atpūtai piedāvāto programmu un iespējām. Svarīgi atrast jaunas novitātes un pārsteiguma momentu, kas uzrunā, liek pārdomāt un vēlreiz atgriezties vai par redzēto padalīties ar citiem.
      Asociācija ir izdevusi brošūras un kartes, kas atvieglo ceļojuma maršruta izvēli, piemēram „Latviskais mantojums”,  „Tradicionāli un mūsdienīgi latviešu ēdieni un dzērieni”, „Vērts redzēt”,- par apskates objektiem Latvijā un Igaunijā. Ļoti daudz informācijas par iespējām mācīties un iesaistīties, apskates objektiem, aizraujošiem pasākumiem un atraktīviem saimniekiem var atrast asociācijas mājas lapā www.celotajs.lv.
      LLKC speciāliste Iveta Bunke no Rūjienas dāsni dalījās ar pieredzi sava novada mājražotāju un amatnieku darinājumu un ražojumu noformējuma DSC06534un reklāmas izveidē. Rūjienas tautisko brunču rakstu josla veido vienoto novada mājražotāju zīmolu, ko izvieto uz katra izstrādājuma, vēl uz tā ir arī ražotāja zīmols ar tikai viņam raksturīgu simbolu. Iveta parādīja, kā ar vienkāršiem līdzekļiem var panākt kolosālu efektu. Mākslas darbs – gaumīgā stikla pudelē krāsainās joslās sabērts materiāls izrādās maizes ''Saldā maize” sagatave cepšanai ar visām sastāvdaļām un recepti. Japāņu sadarbības partneri iecienījuši rūjieniešu dāvaniņas: Linu audekla sainītis, aizsiets ar dabīga materiāla auklu, slēpj sevī nelielu oli ar uzkrāsotu margrietiņu vai linu ziedu, koka gabaliņus ar dažādu smaržu vai dzintara graudiņus. Glītā iesaiņojumā plašs piedāvājums ar ogu un dārzeņu sukādēm, sulām un sīrupiem dažādām gaumēm un garšas īpatnībām. Un slavenie Rūjienas cepumi ar leģendām par novadu uz kārbiņas. 
     Svetas Rozītes vadībā izraisījās dzīva diskusija par Leader iespēju izmantošanu. Izteikti pretēji viedokļi par līdzekļu sadalījumu starp uzņēmējiem un biedrībām, par projektu atbalsta intensitāti, attiecināmām izmaksām un iesniegšanas kārtību. Ierosināta ideja starptautiskajā projektā veidot Smiltenes novada zīmolu amatniekiem un mājražotājiem un spriests par zilās rudzupuķes iederību tajā.
    DSC06582 Kopējs secinājums,- lai mājražotājs vai amatnieks piesaistītu savam ražojumam pircēju, vajadzīga kāda niansēs un krāsās viegli saprotama atšķirības zīme, kas raksturo novadu un tieši pašu ražotāju. Tātad, cik cilvēku, tik domu lidojuma un radošuma.
     Tādas pārdomas un pārliecība radās pēc radoši informatīvā semināra mājražotājiem un amatniekiem, ko organizēja Abulas lauku partnerība sadarbībā ar uzņēmēju Ilzi Briedi no Donām. Visi semināra dalībnieki kā dāsnu dāvanu saņēma informācijas bagātību - prātam, sadraudzību un noskaņu garam, latvisko garšu dabīgumu - miesai. Paldies par rosinājumu domāt un meklēt iespēju strādāt tajos apstākļos, kādos dzīvojam un izmantot tos resursus, kuri ir pieejami,- tas nozīmē rakt dziļāk un vēl drošāk. Paldies saimniecei Ilzei par ļoti laipno sagaidīšanu ar iedrošinošu, saturīgu vārdu un svētību dodošu kopēju maizītes cepšanu, pašu rokām un ar mīlestību veidotu. Paldies par patiesu smaidu un acu skatu, kas dod gandarījumu pēc labi padarīta darba.
                                                                                                           Ārija Māliņa, semināra dalībniece

KOPSAPULCE

sapulceBiedrības "Abulas lauku partnerība" kopsapulce tiek sasaukta 2015.gada 4.februārī plkst. 13.00 Bērnu un ģimeņu krīzes centra telpās Galdnieku ielā 10b , Smiltenē. 

 

Uz kopsapulci tiek aicināti visi biedrības biedri, kāa rī citi interesenti, kuri vēlās iesasitīties beidrības darbībā un kļūt par tās biedriem. 

 

 

Darba kārtība

1. Valdes priekšsēdētāja ziņojums
2. Finanšu vadītāja ziņojums
3. Revidenta ziņojums
4. Gada pārskata apstiprināšana
5. Pārstāvju sapulces pārvēlēšana
6. Projektu vērtēšanas komisijas pārvēlēšana
7. Darba grupas izveide Vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 sagatavošanai
8. Citi jautājumi

Pēc kopsapulces notiks darba grupa sanāksme vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai.

 

Seminārs mājražotājiem, amatniekiem, lauku tūrisma uzņēmējiem.

 

     Šā gada 14.janvārī plkst.11.00  Blomes pagasta  viesu mājās „Donas”  tiek gaidīti mājražotāji, amatnieki, lauku tūrisma uzņēmēji uz semināru „LEADER projekti atbalstam mājražošanā DSC03444un lauku tūrismā”.
     Par amatniecības un mājražošanas iesaistīšana lauku tūrisma jomā un lauku tūrisma sasaisti ar LEADER pieejas īstenošanu semināra dalībniekiem pastāstīs  Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" projektu vadītāja, mārketinga eksperte Elīna Kalēja.
    Savukārt viesu mājas „Donas”  īpašniece Ilze Briede pastāstīs par  savu pozitīvo pieredzi lauku tūrisma jomā un mājražošanā. 
     No Rūjienas puses mūs apciemos Iveta Buņķe,  Rūjienas novada lauku attīstības konsultante, kura dalīsies savās zināšanās par zīmolu nozīmi mājražošanā. 
     Semināra programma ŠEIT
     Seminārs interesentiem ir bez dalības maksas. 
Dalībniekiem elektroniskā pieteikšanās  http://www.abulas.lv/lv/aktualitates/registracija-seminaram līdz 12.01.14.
 

 

Priecīgus Ziemassvētkus!

DSC02074

  Lai Ziemassvētku brīnums dod Jums spēku jaunām idejām, skaistiem projektiem un labiem darbiem!

Abulas lauku partnerības konference „LEADER projekti Smiltenes pagastā”

 

     5.decembrī Smiltenes tehnikuma telpās notika Abulas lauku partnerības konference „LEADER projekti Smiltenes pagastā”. Šādas konferences turpmāk paredzētas visos iekļautajos pagastos. To mērķis ir noskaidrot aktivitātes un nepieciešamības, kuras varētu tikt risinātas ar Vietējās attīstības stratēģijai piesaistīto finansējumu nākošajā plānošanas periodā.  
     Biedrības vadītāja Sveta Rozīte pastāstīja par 2009. – 2013.gadu laikā partnerības teritorijā realizētajiem projektiem, kā arī nedaudz iezīmēja turpmākās darbības vadlīnijas. Pateicoties projektu realizētāju aktivitātei, partnerībai izdevies piesaistīt krietni lielāku finanšu summu par sākumā paredzēto (paredzēts 308 914 EUR, realizēti projekti par 459 522 EUR). Smiltenes pagasts ieņem otro vietu pēc Smiltenes pilsētas ar realizētiem 18 projektiem un piesaistīto publisko finansējumu 42 660 EUR.
     Smiltenes pagasta pārstāvji informēja konferences dalībniekus par saviem realizētajiem projektiem. Biedrība „Ekolauks” realizējusi 4 projektus, biedrība „Smiltenes pagasta attīstībai” – 8 projektus. Trīs projektus realizējuši vietējie uzņēmēji. Sakārtoti vairāki vides objekti, iegādāti tērpi pašdarbniekiem, grāmatas lasīšanai. Pagasta teritorijā pa 1 projektu realizējušas arī biedrība „Smiltenei un Latvijai”, biedrība „30 draugi.lv” un Smiltenes novada dome. 
     Pa vakara krēslu devāmies iepazīties ar Kalnamuižā realizētiem projektiem. Priecājāmies par pa pagastu bibliotēkām ceļojošo 960 grāmatu 11 kopām, no kurām viena atrodas Smiltenes pagasta mājā (biedrība „Smiltenei un Latvijai”), iegādātajiem 30 pāriem modernu slēpju ar visu aprīkojumu (biedrība „30 draugi.lv”), iekārtoto sociālās palīdzības un pakalpojumu saņemšanas vietu (Smiltenes novada dome). 
     Kafijas pauzes laikā uz lielām lapām tika uzrakstītas pirmās idejas nākošajiem projektiem.
     Īstu baudījumu guvām pašdarbības kolektīvu koncertā „Ziemas ieskandināšana”. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sanācēji” un Eiropas deju dejotājas „Smiltesele” izpildīja skaistas dejas jaunajos tērpos, teātra kopa „Trīnis” – divas etīdes, izmantojot iegūto skaņu aparatūru. Koncertu papildināja skanīgās dziedātājas no ansambļa „Undīnes” un kantri dejotājas no Brantiem.
     Vakara noslēgumā pagasta aktīvākie ļaudis ļāvās dejas burvībai ballē. Visu pasākumu vadīja galantais moderators Valdis Šaicāns.                                                                                                                            Maija Miķelsone

Konference "LEADER projekti Smiltenes pagastā".

 

     Lai piesaistītu finansējumu vietējo iedzīvotāju  ideju īstenošanai savā dzīves vidē,  „Abulas lauku partnerībai” ir jāsagatavo jauna vietējās attīstības stratēģija. Stratēģija ir paredzēta, lai veidotu kopienas sociālo, vides un ekonomisko spēku vietējo problēmu risināšanai.
      Veiksmīgākai tās  sagatavošanai svarīgi ir apzināt - kas ir paveikts, kā ir paveikts un ko vēl vajadzētu paveikt. Tādēļ „Abulas lauku partnerības” darbības teritorijā svarīgi ir noskaidrot tās nepieciešamības, kuras varētu tikt risinātas ar vietējās attīstības stratēģijai piesaistītā finansējuma palīdzību.  Lai stratēģija veiksmīgi darbotos, vietējiem iedzīvotājiem pašiem jāuzņemas iniciatīva to vajadzību apzināšanai, kuras būtu iespējams  risināt kopā. 
     Tādēļ „Abulas lauku partnerība” plāno vairākus pasākumus, lai pēc iespējas vairāk apzinātu tās iedzīvotāju vajadzības, kuras varētu tikt risinātas ar LEADER pasākuma programmas palīdzību. Šie pasākumi tiks organizēti līdz nākoša gada jūlijam, aptverot visus novada pagastus.
     Pirmais pasākums plānojās šā gada 5.decembrī Smiltenes pagastā plkst. 16.00  Smiltenes tehnikuma vecajā sporta zālē. Aicināti visi interesenti uz konferenci „LEADER  projekti Smiltenes pagastā”, kuras laikā iepazīsimies ar īstenotajiem projektiem Smiltenes pagastā, kā arī kopīgi apzināsim iespējas un izaicinājumus LEADER pieejas īstenošanai 2015-2020.gadā Smiltenes pagastā. Konferences noslēgumā Smiltenes pagasta  kolektīvi sniegs koncertu „Ziemas ieskandināšana”. 
                Konferences programma šeit:
 
     Nākošai pasākums plānojās 2015.gada 14.janvārī viesu mājā Donas (Blomes pagasts), kurā aicināti Smiltenes novada mājražotāji, lauku tūrisma uzņēmēji un amatnieki. Kopīgi pārrunāsim paveikto, stāstīsim par savu pieredzi un uzklausīsim citu pieredzi, kā arī apkoposim tās idejas uzņēmējdarbības attīstībai Smiltenes novadā, kurām atbalstu būs iespēja gūt īstenojot vietējo attīstības stratēģiju. 
 

 

Izsludināta cenu aptauja

 

Video sižetu uzņemšanai, sagatavošanai un pārraides nodrošināšanai.videokamera
 
Biedrība "Abulas lauku partnerība", īstenojot  Vietējās attīstības stratēģiju, savā darbības teritorijā ir apstiprinājusi vairāk kā 110 projektus no ELFLA fonda. Lai popularizētu projektus, ir nolemts izveidot video raidījumus, kuros  popularizēt labākās projektu idejas, to pieejamību iedzīvotājiem. 
Tiek izsludināta cenu aptauja 3  raidījumu  izveidei, katrā pa 3 sižetiem, lai tiktu aptverta visa Abulas LP darbības teritorija. Izpildītājam ir jānodrošina video raidījuma pārraidīšana Latvijas nacionālajā apraidē reģionālo televīziju kanālā Re: TV. 
Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija – Palsmanes, Variņu, Bilskas, Blomes, Smiltenes, Brantu, Launkalnes pagasti un Smiltenes pilsēta. 
Cenu aptaujas tehniskā specifikācija šeit
Piedāvājums jāiesniedz līdz 4.jūlija plkst.12.00 e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

10.kārtas projektu konkursa rezultāti

 

     Abulas lauku partnerībai šā gada sākumā tika papildus piedalīts finansējums (21 635,74 EUR) pasākumam „Vietējās attīstības stratēģijas”. Lai apgūtu šo finansējumu, vietējās rīcības grupas varēja sludināt jaunu kārtu projekta konkursā vai arī piedalīt iepriekšējā kārtā „aiz svītras„ palikušajiem projektiem.  Abulas LP nolēma izsludināt projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. 
     Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2014. gada 28. marta līdz 28.aprīlim.
 
     Projekti tika iesniegti šadās rīcībās: 
          1) 2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” Pieejamais atbalsta apmērs - 21 932,16 EUR. Tika iesniegti 14 projekti par kopējo publisko finansējumu 29 400.01 EUR. Iesniegto projektu idejas ļoti dažadas – tērpi pašdarbnieku kolektīviem, aprīkojumi dažadu sportu aktivitātēm, aprīkojumi bērniem brīvā laika dažādošanai, aprīkojumi un telpu pielāgošana iedzīvotāju brīvā laika dažadošanai.  
 
          2) 3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos”. Pieejamais atbalsta apmērs  - 15 879,43  EUR. Tika iesniegti 6 projekti par kopējo publisko finansējumu 21 641, 25 EUR.  Projektus iesniedza gan zemnieku saimniecības un  uzņēmumi, kuri jau darbojās, gan arī fiziskas personas, kuras tikai plāno uzsākt lauksaimniecisko ražošanu.. Idejas projektos ir gan iestādīt augļu un ogu dārzus, gan paplašināt  mājražošanas iespējas savās saimniecībās un uzņēmumos. 
 
     Projektiem Abulas lauku partnerībā līdz 28.maijam tiks vērtēta to atbilstība Vietējās attīstības stratēģijai, pēc tam visi projekti tiek iesniegti reģionālajā LAD Valmierā tālākai to izvērtēšanai un lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanai. 
 
 
 

 

Cenu aptaujas rezultāti pētījuma veikšanai.

 

     Biedrība „Abulas lauku partnerība” tika izsludinājusi cenu aptauju pētījuma „Abulas lauku partnerības vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, devums darbības teritorijas attīstībai - secinājumi un priekšlikumi” veikšanai. 
     Sludinājums par cenu aptauju tika publicēts biedrības mājas lapā www.abulas.lv, kā arī izsūtīts e-pastos 3 potenciālajiem pētījuma pakalpojuma veicējiem. 
     Interesi par pakalpojumu izrādīja vairāki pretendenti, taču līdz 2014.gada 13.martam pieteicās 3 pretendenti. Rezultātu apkopojums šeit:
     Izvērtējot pretendentu piedāvājumus par zemāko cenas piedāvājumu, pētījuma pakalpojuma veikšanai tika izvēlēts SIA „Omnia Pro”.  Piedāvājums šeit: 
   lupa No 31.03.14. līdz 27.06.14. SIA „Omnia Pro” veiks biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorijā pētījumu „Abulas lauku partnerības vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, devums darbības teritorijas attīstībai - secinājumi un priekšlikumi”
 

 

10.kārtas projektu konkurss

 

     Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas”.  
Projektu iesniegumu pieņemšana  no  2014.gada 28.marta  līdz 28.aprīlim 
10. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  37 811,59  EUR 
Projektu iesniegumu pieņemšana šadās rīcībās: 
     1) 2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” 
Pieejamais atbalsta apmērs 21 932,16 EUR 
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 3000,00 EUR 
     2) 3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos” 
Pieejamais atbalsta apmērs 15 879,43  EUR. 
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 28 457,00 EUR
     Individuālas konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanai var saņemt „Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu ielā 9. Blomē, otrdienās  un ceturtdienās no  plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku tel. 28368431
     Lai gūtu precīzāku informāciju par 10.kārtas projektiem, Abulas LP aicina interesentus uz informatīvu semināri 2014.gada 27.martā plkst.13.00   Smiltenē, Galdnieku ielā 10b Bērnu un ģimeņu krīzes centrā. (lūgums iepriekš pieteikties, tel. 28368431)
Izsludinātā projektu konkursa sludinājums Izsludinātie konkursi

 

Izsludināta cenu aptauja pētījumam

      „Abulas lauku partnerība” izsludina cenu aptauju pētījumam „Abulas lauku partnerības vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, devums darbības teritorijas attīstībai - secinājumi un priekšlikumi”

     Pētījuma mērķis:   Iegūt pārskatāmu informācijas apkopojumu ar secinājumiem un priekšlikumiem par biedrības „Abulas lauku partnerība” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu tās darbības teritorijā, īstenojot ELFLA (Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam) pasākumu "Vietējās attīstības stratēģijas". 
     Uzdevums: Veikt teritorijas iedzīvotāju un projektu īstenotāju aptaujas un padziļinātās intervijas atbilstoši mērķgrupām, organizēt fokusgrupu diskusijas stratēģijas darbības teritorijā, apzinot vietējo iedzīvotāju vajadzības un stratēģijas ieguvumu novērtējumu, iekļaujot izpētē Variņu, Palsmanes, Bilskas, Smiltenes, Brantu, Blomes, Launkalnes pagastu teritorijas un Smiltenes pilsētu. Noteikt, kādas izmaiņas un ieguvumi sasniegti, ieviešot LEADER projektus, kāda ir to ilgtspēja. Priekšlikumi un ieteikumi nākošās vietējas attīstības stratēģijas sagatavošanai.
 
Pasūtījuma tehniskā  specifikācija ŠEIT
 
Piedāvājums  pakalpojuma veikšanai jāiesniedz līdz 2014.gada 13.martam
Paredzamais pasūtījuma līguma izpildes termiņš: 2014.gada 1.jūlijs
Sīkāka informācija Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , tel. 28368431 Sveta Rozīte
 

 

Abulas lauku partnerības kopsapulce

     Biedrības "Abulas lauku partnerība"  kopsapulce tiek sasaukta 2014.gada 8.martā. Tā notiks Palsmanes kultūras nama mazajā zāle plkst.16.00ALP
     Uz kopsapulci aicināti visi biedrības biedri kā arī citi interesenti, kuriem ir interese par biedrības darbību un ir vēlme kļut par biedrības biedru.  
     Kopsapulces laikā biedrības valde un finanšu vadītāja informēs biedrus par paveikto 2013.gadā un biedrības finanšu stāvokli, tiks pārvēlēta valde un revizijas pārstāvis. 
     Debašu laikā Abulas lauku partnerība pastāstīs par plānoto projektu konkursu un aktivitātēm nākotnē.

     Pēc tam plkst.18.00  visi aicināti uz Jāna Paukštello koncertu Palsmanes kultūras namā. Ieejas maksa 3 EUR 

     Kopsapulces programma

Izstāde Blomē

Blomes bibliotēkā  no 
2013. gada 7. decembra līdz 2014. gada 14.februārim
atvērta izstāde „Senatne caur mūsdienu acīm Mēru muižā” 30
 
     Par nozīmīgu notikumu biedrība „Abulas lauku partnerība” var uzskatīt  pirmo starptautisko projektu „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”, kura laikā tapamobilā izstāde „Senatne caur mūsdienu acīm Mēru muižā”.
     Projekta vīzijas autore, koordinatore Maira Kupriša šajā izstādē par redzamajiem darbiem saka, ka tā ir gleznu sērija par Smiltenes novada muzeju „Mēru muiža”. Gleznas tapa 2013. gada vasarā pēc saulgriežiem. 
     21.gs gleznojot muižu ar akrila krāsām ir jūtama 19.gs. neorenesanses stila nozīmīgums. Vērojot gleznu sēriju mums atkal parādās  kopaina par muižas vienoto ansambli - dižciltīgie koki, stallis, gleznieciskie silueti, dāmas u.c. ansambļa elementiem. 
     Līdz šim neviens nav gleznojis Mēru muižu.  Mākslinieki amatieri pedagogu  V. Balodes no Smiltenes, D. Pelšes un A. Rubenes no Rīgas vadībā uzdrošinājās gleznot Mēru muižu. Mēs zinām, ka lielākajai daļai populāro mākslinieku pirmie darbi ir visvērtīgākie un pieprasītākie. 
     Septiņi mākslinieki amatieri no Latvijas: Ira Ērmane, Vija Meistere, Vaida Janaus, Māris Apinis, Daina Āboliņa- Martīni, Aija Bērziņa un Laura Brikmane; septiņi no Lietuvas: Emīlija Bučienē, Grita Gruzdaite, Sandra Sičiūnienē, Birutē Stepanovičienē, Morta Spalvitē, Dalia Sakalauskienē un Vilma Sendraukienē. 
     Mākslinieki aicina pašu skatītāju ar mūsdienu redzējumu ieraudzīt neorenesanses stilu, un  tam piešķirot tālaika paplašinājumu, mirdzumu un nozīmīgumu.
     Abulas lauku partnerība lepojas  ar izveidoto mobilo izstādi „Senatne caur mūsdienu acīm”, kura ceļo pa visu Latviju. Ir pierādījies, ka ar šo  izstādi  ir piesaistīts arvien
vairāk jaunu apmeklētāju Mēru muižai.
     Ar šo konkrēto izstādi Blomē vēlamies popularizēt šī projekta dalībniekci Vaidu Janaus no Blomes pagasta.

Starptautiskais projekts ir pabeigts

     Ir noslēdzies biedrībai  „Abulas lauku partnerība” un Vietējai  rīcības grupai no Mažeikiem (Lietuva) „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė” kopīgais starptautiskais projekts  „Ceļojošā mākslasizstade izstāde starp Baltijas valstīm” (Projekta Nr. 11-00-L421102-000003). 
      Ar šo projektu vēlējāmies  izcelt gaismā tos māksliniekus, kuriem, iespējams, nepietiek savu līdzekļu, lai rīkotu izstādi, kā arī veicinātu vietējo mākslinieku amatieru atpazīstamību novadā, Latvijā un Lietuvā. Vienlaikus tā bija iespēja atklāt jaunas prasmes un talantus māksliniekiem, kuri savu talantu gleznošanā līdz šim nespēja  iznest lielākai publikas aplūkošanai.  
      Projekta ietvaros abās valstīs tiks rīkota radošā nometne, kuras mērķauditorija bija mākslinieki – amatieri. Katrā valstī 6 dienu laikā nometnes dalībnieki piedalījās  radošajā mākslas darbnīcā - plenērā. Nometnes programmā notika dažādas izglītojošas lekcijas un apmācības, kā arī profesionālu pedagogu vadībā visi dalībnieki pilnveidoja savas mākslinieciskās iemaņas.
      Latvijā projekta  aktivitātes norisinājās Mēru muiža no 28.06.- 03.07.2013.Kā veicās, varam redzēt   fotogalerijā "Starptautiskā mākslas nometne Mēru muižā"
      Nometnes laikā tapa glezniecības darbi, kurus varat apskatīt fotogalerijā "Straptautiskās mākslas nometnes darbi". Šie darbi   paliks Mēru muižas īpašumā. Lai šo mākslinieku darbus turpinātu popularizēt, tika izveidots  kalendārs 2014.gadam.  
      Savukārt Lietuvā no  16.08.-21.08.2013. Lietuviešu partneri Plinkšai muižā organizē šajā  projektā paredzēto otro mākslas nometni.  Kopā  12  projekta dalībnieki no Latvijas un Lietuvas gleznoja, dalījās  pieredzē, uzklausīja   Lietuviešu mākslas pedagogu ieteikumus savu prasmju pilnveidošanai. Rezultātā tapa jauni darbi, kuri palika Lietuvā priecēt vietējos iedzīvotājus. Kā veicās Lietuvā, varam redzēt fotogalerijā "Mākslas nometne Plinkšai muižā Lietuvā"
      Lai pabeigtu projektu līdz galam, kopīgi ar Lietuvas partneri vienojāmies vēl par vienu kopīgu aktivitāti. Šoreiz nometnes dalībnieki no Latvijas ar šeit tapušajām savām un Lietuviešu  gleznām devās uz Renavas  muižu Mažeiku apriņķī kopīgas izstādes izveidošanai un projekta ieguvumu apkopošanai. Kā veicās Renavā varat apskatīt fotogalerijā "Starptautiskā projekta noslēgums Renavas muižā Lietuvā"

Starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” turpinās

     Biedrībai  „Abulas lauku partnerība” turpinās starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”. Šorīt, 16.augustā  6 mākslinieki – amatieri no Smiltenes novada Aija Bērziņa, Ira Ērmane, Māris Apīnis, Vaida Janaus, Vija Meistere, Inese Bediķe  un projekta vadītāja Maira Kupriša devās uz Mažeikiem Lietuvā.  Starptautiskā projekta partneri „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė” Plinkšai muižā organizē šajā  projektā paredzēto otro mākslas nometni.  Līdz 21.augustam kopā 12  projekta dalībnieki no Latvijas un Lietuvas gleznos, dalīsies pieredzē, uzklausīs   Lietuviešu mākslas pedagogu ieteikumus savu prasmju pilnveidošanai.

9.kārta - mājražotājiem un lauksaimniekiem

Abulas lauku partnerība  izsludina projektu pieņemšanu atbalstam mājražotājiem un lauku saimniecībām.
 
2013.gada 12.jūlijā Abulas lauku partnerība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 1 rīcībā – „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos”. 
Projektus, kuru mērķis ir veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju (lauku saimniecību modernizācija) var iesniegt lauksaimniecības uzņēmumi, zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības vai arī fiziskas personas, kuras plāno nodibināties (kļūt par saimnieciskās darbības veicējiem). 
Savukārt, ja projekta mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem (lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana),  atbalstu var gūt juridiskas vai fiziskas personas, kas ir PVD registrēti pārtikas uzņēmumi (vai tikai plāno tādi būt), kuri darbības sfēra ir lauksaimniecības produktu pārstrāde mājas apstākļos.. 
Šobrīd atlikušais finansējums šajā rīcībā 13 235.22 LVL. Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000.00 Ls
Projektu pieteikumu pieņemšana notiks  no 12.augusta līdz 12.septembrim
Individuālas konsultācijas var saņemt Abulas lauku partnerības birojā Cēsu ielā 9. Blomē, no 12.augusta pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku tel. 28368431
Sīkāka informācija par 9.kārtu: Izsludinātie konkursi
 
 

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas