Radošā mākslas nometne

   Kopīgi ar  Vietējo  rīcības grupu no Mažeikiem (Lietuva),  Abulas lauku partnerība 28. jūnijā  uzsāka Starptautiskā projekta  (Projekta Nr. 11-00-L421102-000003)  „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” aktivitātes Latvijā.  Mērķauditorija ir mākslinieki – amatieri,kuri profesionālu pedagogu vadībā pilnveidos savas mākslinieciskās iemaņas. Ar projekta starpniecību gaismā  tiks izcelti vietējie mākslinieki, kā arī veicinātu vietējo mākslinieku amatieru atpazīstamību visā Baltijā. Šī vienlaikus ir iespēja arī atklāt jaunus mākslinieku talantus.

     Radošas nometnes ietvaros 2.jūlijā plkst.16.00 Smiltenes novada muzeja ēkā Mēru muižā tiks atklāta radošas nometnes dalībnieku izstāde. Darbi ar Akrila krāsām top atšķirīgi. Mākslas darbos Mēru muiža kļūst vērienīgi spilgta un krāsaina kā senatnē.
Tādēļ projekta sadarbības partneri -  Abulas lauku partnerība un Smiltenes Mākslas skolas apsola, ka apmeklējot šo izstādi, Jūs gūsiet neaizmirstamus un iespaidīgus emociju mirkļus, kuri paliks ilgi, jo ilgi atmiņā. 
     Izstāde Mēru muižā būs apskatāma līdz pat 2.augustam. Afiša.

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA