Izstāde Blomē

Blomes bibliotēkā  no 
2013. gada 7. decembra līdz 2014. gada 14.februārim
atvērta izstāde „Senatne caur mūsdienu acīm Mēru muižā” 30
 
     Par nozīmīgu notikumu biedrība „Abulas lauku partnerība” var uzskatīt  pirmo starptautisko projektu „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”, kura laikā tapamobilā izstāde „Senatne caur mūsdienu acīm Mēru muižā”.
     Projekta vīzijas autore, koordinatore Maira Kupriša šajā izstādē par redzamajiem darbiem saka, ka tā ir gleznu sērija par Smiltenes novada muzeju „Mēru muiža”. Gleznas tapa 2013. gada vasarā pēc saulgriežiem. 
     21.gs gleznojot muižu ar akrila krāsām ir jūtama 19.gs. neorenesanses stila nozīmīgums. Vērojot gleznu sēriju mums atkal parādās  kopaina par muižas vienoto ansambli - dižciltīgie koki, stallis, gleznieciskie silueti, dāmas u.c. ansambļa elementiem. 
     Līdz šim neviens nav gleznojis Mēru muižu.  Mākslinieki amatieri pedagogu  V. Balodes no Smiltenes, D. Pelšes un A. Rubenes no Rīgas vadībā uzdrošinājās gleznot Mēru muižu. Mēs zinām, ka lielākajai daļai populāro mākslinieku pirmie darbi ir visvērtīgākie un pieprasītākie. 
     Septiņi mākslinieki amatieri no Latvijas: Ira Ērmane, Vija Meistere, Vaida Janaus, Māris Apinis, Daina Āboliņa- Martīni, Aija Bērziņa un Laura Brikmane; septiņi no Lietuvas: Emīlija Bučienē, Grita Gruzdaite, Sandra Sičiūnienē, Birutē Stepanovičienē, Morta Spalvitē, Dalia Sakalauskienē un Vilma Sendraukienē. 
     Mākslinieki aicina pašu skatītāju ar mūsdienu redzējumu ieraudzīt neorenesanses stilu, un  tam piešķirot tālaika paplašinājumu, mirdzumu un nozīmīgumu.
     Abulas lauku partnerība lepojas  ar izveidoto mobilo izstādi „Senatne caur mūsdienu acīm”, kura ceļo pa visu Latviju. Ir pierādījies, ka ar šo  izstādi  ir piesaistīts arvien
vairāk jaunu apmeklētāju Mēru muižai.
     Ar šo konkrēto izstādi Blomē vēlamies popularizēt šī projekta dalībniekci Vaidu Janaus no Blomes pagasta.

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo