Abulas lauku partnerības kopsapulce

     Biedrības "Abulas lauku partnerība"  kopsapulce tiek sasaukta 2014.gada 8.martā. Tā notiks Palsmanes kultūras nama mazajā zāle plkst.16.00ALP
     Uz kopsapulci aicināti visi biedrības biedri kā arī citi interesenti, kuriem ir interese par biedrības darbību un ir vēlme kļut par biedrības biedru.  
     Kopsapulces laikā biedrības valde un finanšu vadītāja informēs biedrus par paveikto 2013.gadā un biedrības finanšu stāvokli, tiks pārvēlēta valde un revizijas pārstāvis. 
     Debašu laikā Abulas lauku partnerība pastāstīs par plānoto projektu konkursu un aktivitātēm nākotnē.

     Pēc tam plkst.18.00  visi aicināti uz Jāna Paukštello koncertu Palsmanes kultūras namā. Ieejas maksa 3 EUR 

     Kopsapulces programma

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo