Pasākums Blomē.

 

     Ceturtdien, 12. februārī  plkst. 12.00 uz Blomes tautas namu aicināti Blomes puses aktīvie ļaudis. Biedrība „Abulas lauku partnerība” kopā ar biedrību „Kultūrizglītība un sports” un Blomes tautas namu  organizē pasākumu  „Dzīves vides uzlabošana ar LEADER pieejas īstenošanu Blomes pagastā”. Šoreiz vairāk runāsim par brīvā laika pavadīšanu un vaļasprieku. DSC00033
     Blomes pusē ļoti daudz aktīvu sievu un vīru. Vīri dzied un spēlē teātri, savukārt sievas  auž, ada, darina dažādus rokdarbus, dejo.  Ar LEADER projektu atbalstu ir īstenoti vairāki projektu iedzīvotāju aktivitāšu nodrošināšanai un pilnveidošanai. Ir gan saremontētas telpas, kur sanākt kopā un gūt jaunas prasmes, gan ir sašūti jauni tērpi dejas soļu apgūšanai. 
     Biedrības „Kultūrizglītība un sports” vadītāja Ženija Daudziete pastāstīs par biedrības īstenotajiem projektiem, par šo projektu devumu Blomes ļaudīm. Savukārt Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs dos savu vērtējumu tiem LEADER projektiem, kurus ir īstenojusi Smiltenes novada dome Blomes pagastā. 
    Balstoties uz  jau esošo pieredzi īstenot LEADER pasākuma projektus, diskusijā runāsim  par tām iespējām un vajadzībām, kurās varētu risināt nākotnē ar Abulas lauku partnerības „Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai Blomē.  
     Ik viena iedzīvotāja aktivitāte saistīta arī ar vaļasprieku. Neaizstājams vaļasprieks katrai lauku sievai ir rušināšanās savā dārzā. Tādēļ uz pasākumu ir uzaicināta Sniedze Ragže no Vijciema, kura  pastāstīs kā sev tīkamu vaļasprieku – rušināšanos dārzā -  izmantot arī sava naudas maciņa papildināšanai. 
Pasākuma noslēgumā Blomes pašdarbnieku  koncerts „Arī vaļasprieks”
 
Semināra programma šeit un elektroniska pieteikšanās līdz 11.02.15.
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo