Launkalnē

 

     27.marta vēlā vakarā, kad darba pienākumi ir paveikti, launkalnieši devās uz Tautas namu, lai kopīgi ar biedrību “Abulas lauku partnerība” un biedrību “Arī Tev” pārrunātu par tām iespējām un izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā  periodā (2015.g-2020.g) . 
launkalne1     Uz tikšanos ieradās gan pagasta uzņēmēji gan Launkalnes pagasta iedzīvotāji, kuriem ir interese par LEADER projektu īstenošanu. Kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to attīstīt – šāda bija diskusijas galvenā tēma. Taču lai uzņēmējs un viņa ģimene varētu veiksmīgi strādāt, ne mazāk svarīga ir sakārtota vide  teritorijā, kurā dzīvo un strādā, nepieciešamie pakalpojumi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kā arī vietas, kur atpūsties vai nodarboties ar vaļasprieku. Arī šīs vietas var izvaidot vai iekārtot ar LEADER programmas atbalstu. 
     Kā veicies „Abulas lauku partnerībā”  īstenot vietējās attīstības stratēģiju, kā noris iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana, kā veiksmīgāk uzrakstīt projektu, lai tas gūtu atbalstu – par šīm lietām stāstīja Abulas LP vadītāja Sveta Rozīte. Par iespējamo sadarbību ar pašvaldību un pašvaldības redzējumu par LEADER projektu īstenošanu nākošajā plānošanas periodā stāstīja Launkalnes  pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš.  Savukārt, savā pieredzē par īstenotajiem projektiem dalījās biedrības „Arī Tev” vadītāja Vineta Roziņa. Ar ELFLA fonda gūto atbalstu sieviešu vokālais ansamblis Anemones un folkloras kopa Rudzupuķes ir ieguvušas jaunus tērpus. Vakara gaitā tie tika atrādīti, priecējot mūs ar skaistām dziesmām un iesaistot mūs rotaļās. 
     Sarunu laikā izskanēja daudzas jaukas idejas, kuras nepieciešamas Launkalnē. Tās visas tiks ņemtas vērā veidojot jauno Sabiedrības virzīto attīstības stratēģiju, lai tām varētu gūt atbalstu ar LEADER pieejas īstenošanu
                                ALP vadītāja   Sveta Rozīte

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo