Diskusija sociālajā jomā.

 

     Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības uzdevumi ir garantēt sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību. Vai šīs jomas vajadzības var risināt arī ar LEADER pieeju – uz šādu diskusiju 27.aprīlī plkst. 16.00 aicina Abulas lauku partnerība kopīgi ar nodibinājums "Bērnu brīvā laika centrs "LIGZDIŅA"" vadītāju Natāliju Gailīti. 
     Tikšanās notiks Smiltenē, Peldu ielā 11a, nodibinājuma "Bērnu brīvā laika centrs "LIGZDIŅA"" telpās.  
     Abulas LP ir svarīgi apzināt tās vajadzības un nepieciešamības sociālajā jomā, lai plānotu atbalstu iespējas ar LEADER pieeju sociālās situācijas uzlabošanas pasākumu organizēšanas  atbalstam. Tās tiks apkopotas un iekļautas "Sabiedrības virzītā vietējās attīstības stratēģijā", kuras izstrādi 2015-2020 gadam ir uzsākusi Abulas lauku partnerība. 
     Tādēļ uz diskusiju  tiek aicināti visi tie interesenti Smiltenes novadā, kuri paši vai viņu pārstāvētās organizācijas darbojās sociālajā jomā.  
Pieteikšanās elektroniski www.abulas.lv līdz 24.aprīlim 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo