Tikšanās Variņos.

 

     varini2Šā gada 10.aprīlī biedrība “Abulas lauku partnerība” kopīgi ar biedrību no Variņiem “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība Variņi” ( LISA Variņi)  organizēja tikšanos ar Variņu pagasta iedzīvotājiem, lai kopīgi pārrunātu par tām problēmām un vajadzībām Variņos, kuru risinājumam varētu piesaistīt LEADER programmas finansējumu. 
     Kādi LEADER projekti ir īstenoti Variņu pagastā un  kāds ir to devums iedzīvotājiem, stāstīja LISA Variņi vadītāja Ilze Jaunpetroviča.  Kopumā Variņu pagastā ir īstenoti 7 projekti (pēdējais – tērpu iegāde deju kolektīvam, vēl tiek pabeigts) par kopējo publisko finansējumu 20 626 EUR 
     Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins pastāstīja par tiem plānotajiem darbiem Variņos, kuri jāpabeidz līdz novada svētkiem. Taču darāmā vēl ir daudz un LEADER projekti derētu gan teritorijas sakopšanai, gan iedzīvotāju aktivitāšu nodrošināšanai un ļoti noderētu projekti, kuri atbalstītu iedzīvotājiem dažādu apmācību organizēšanai. 
„Abulas lauku partnerības” vadītāja Sveta Rozīte savukārt pastāstīja par paveikto 2009. – 2014. gadā īstenojot Vietējās attīstības stratēģiju.   
     Lai no laukiem neizbrauktu cilvēki, svarīgi ir jaunu darba vietu radīšana uz vietas. Savā pieredzē kā saimniekot laukos un kā pelnīt laukos  dalījās pasākuma ciemiņi no Jaunpiebalgas – Marika Šube un Evita Zariņa.  Lauku tūrisms, bioloģiskā saimniekošana laukos, augļu dārzi, ziemā – aušana, keramika, sveču liešana – tā bija tikai daļa no viņu darbošanās, kas reizē ir gan vaļasprieks, gan arī devums ģimenei. Daloties savā pozitīvajā pieredzē viņas klātesošajiem iedeva deva lielu optimisma devu, lai atrastu un uzsāktu savu nodarbošanās veidu laukos. .
     Sarunu nobeigumā tika apkoptas tās idejas un vajadzības, kuras Abulas LP ņems vērā izstrādājot Stratēģiju un plānojot risinājumus ar LEADER atbalsta iespēju. 
                                                                           Abulas LP vadītāja Sveta Rozīte
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo