1.septembris Abulas lauku partnerībā

 

     gladiolaAr 1.septembri arī Abulas lauku partnerībai sākās jauns posms - tiek pabeigts 2009.-2014. g. periods un uzsākts 2015.-2020.g. periods LEADER pasākuma īstenošanai Smiltenes novadā. 
     Šā gada 29. jūlijā Zemkopības Ministrija apstiprināja Abulas lauku partnerības projekta iesniegumu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai Abulas lauku partnerības darbības teritorijā. 
     Pēc šī lēmuma  4 mēnešu laikā Lauku atbalsta dienestā (LAD)  ir jāiesniedz sagatavotā Stratēģija. 
     Jaunās Stratēģijas sagatavošana tika uzsākta jau 2014.gada 5.decembrī ar pirmo iedzīvotāju aktivizēšanai domāto pasākumu Smiltenes pagasta Kalnamuižā. Šādi pasākumi tika noorganizēti visos Smiltenes novada pagastos un liels paldies tiem čaklajiem rūķiem katrā pagastā, kuri palīdzēja šo pasākumsu organizēt! Daudzās idejas, kuras nepieciešamas katrā pagastā ir apkopotas un kalpos kā pamats Startēgijai. 
    Abulas lauku partnerībai Startēģijas izstrādei ir izveidota darba grupa. 
    Ir notikušas jau 4 darba grupas sanāksmes, kurās ir  apstiprināta Startēgijas īstenošanas  vīzija, mērķi un virzieni, izveidots Rīcības plāns, apspriesta Stratēgijas īstenošanas  un projektu vērtēšanas kārtība, apspriesta un atbalstu guvusi stratēgiskā projekta ideja. Vēl atlicis sagatavot projektu vērtēšanas kritērijus, pabeigt Stratēgiju kā dokumentu, noprezentēt to un iesniegt Lauku atbalsta dienestā. 
    Veiksmi Abulas lauku partnerības Startēģijas izstrādes darba grupai! 
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo