Abulas lauku partnerības Stratēģija iesniegta Lauku atbalsta dienestā.

 

     Šā gada 17. novembrī Abulas lauku partnerības Stratēģija iesniegta Lauku atbalsta dienestā. biedriba25 2
 
     Zemkopības ministrijas izveidotā  Komiteja 4 mēnešu laikā pieņems lēmumu par apstiprināšanu.  
 
     Pēc MK noteikumu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprināšanas,   Abulas LP uzsāks seminārus par noteikumu skaidrošanu potenciālajiem projektu iesniedzējiem. 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo