Biedru kopsapulce

 

     Lai atskatītos uz paveikto 2015.gadā, thumb
Abulas LP biedru kopsapulce tiek sasaukta 2016.gada 30.martā plkst.15.00
Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Galdnieku ielā 10b
     
Darba kārtība:
1.Jauno biedru uzņemšana
2.Valdes priekšsēdētāja ziņojums
3. Finanšu vadītāja ziņojums
4.Revidenta ziņojums
5.Gada pārskata apstiprināšana
6. Pirmā projektu kārta
7. Plānotie pasākumi 2016.gadā
8.Debates
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA