1.kārtas projektu konkursa izsludināšana.

 

Biedrības „Abulas lauku partnerība”
SLUDINĀJUMS.
Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
 
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 20.04.2016. -20.05.2016.
1. kārtā pieejamais publiskais finansējums 360 000,00  EUR 
 
Projektu  īstenošanas termiņšNo LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:  
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi 
2)ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3)pārējiem projektiem – 1 gads
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707; www.lad.gov.lv  ; www.abulas.lv
 
Iesniegt projektus iesniegumus PAPĪRA FORMĀ  - Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
ELEKTRONISKI - Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ( EPS)  vai  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.
 
KontaktinformācijaAdministratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte, tel.: 28368431, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumos:
 
M1 - Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai,  it sevišķi lauku tūrisma nozarē
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana, atbalsta apmērs 110 000,00 EUR
Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana, atbalsta apmērs  50 000,00 EUR
Rīcība 1.3. Atpūtas un sporta kompleksa “Teperis” pārbūve, atbalsta apmērs 100 000,00 EUR
 
M2  - Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības  un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas  attīstības iniciatīvās.
Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, atbalsta apmērs 40 000, 00 EUR
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana, atbalsta apmērs 20 000, 00 EUR
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem, atbalsta apmērs 20 000,00 EUR
Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem, atbalsta apmērs 15 000, EUR
Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana, atbalsta apmērs 5 000,00 EUR
 
 
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA