KOPSAPULCE

 

2016.gad 27. maijā tiek izsludināta Abulas lauku partnerības kopsapulce. 
 
Tā notiks 2016. gada 9. jūnijā plkst. 13.00 Blomē, Cēsu ielā 9, Blomes pagasta pārvaldes 2.stāvā.
 
Ir noslēgusies 1.kārta LEADER projektu iesniegšanai.  Šobrīd projekti nodoti vērtēšanai Vērtēšanas komisijai. Savukārt Abulas LP lēmējinstitūcija – Pārstāvju sapulce, lems par šo projektu  atbilstību Stratēģijai pamatojoties uz projektu vērtētāju izvērtējumu un rekomendācijām. 
Starp iesniegtajiem projektiem ir arī Abulas lauku partnerības  Pārstāvju sapulces locekļu  rakstītie un iesniegtie projekti. Lai novērstu interešu konfliktu lēmumu pieņemšanas laikā, ir nepieciešams veikt korekcijas Pārstāvju sapulces sastāvā, kuras avr apstiprināt tikai Kopsapulcē.  
 
Tādēļ Abulas lauku partnerība  izsludina kopsapulci, kura notiks  2016. gada 9. jūnijā plkst. 13.00 Blomē, Cēsu ielā 9, Blomes pagasta pārvaldes 2.stāvā.
Darba kārtībā 1 jautājums -  kandidātu izvēle un apstiprināšana  Pārstāvju sapulces  locekļu aizstāšanai.  
 
 Abulas lauku partnerības biedrības biedriem lūgums ierasties vai deleģēt savu balsi kādam no biedrības biedriem, par to iepriekš informējot Abulas lauku  partnerības vadītāju. 
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA