Apraksts par pasākumu Gulbenē 13.10.16.

      VRG “Sateka” no Gulbenes novada  šā gada 13. oktobrī noorganizēja Praktisko apmācību semināru „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā” potenciālajiem projektu iesniedzējiem no Abulas lauku partnerības.  

     Praktiskā semināra mērķis bija iepazīties ar Gulbenes novada LEADER pasākuma ieguldījumu  mazajā uzņēmējdarbībā, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā, kā arī iegūt labās prakses piemērus.
     Rīts iesākās ar pirmo tikšanos Rankas pagasta Vecpapānos, kur SIA Vecpapāni  īpašnieks Māris Brencis iepazīstināja ar savu ražotni -  ābolu un bumbieru čipsu izgatavošana, vīna ražošana mājas apstākļos. Semināra diskusijas laikā iepazinām uzņēmuma darbību, ieguvām informāciju par īstenotajiem projektiem, degustējām produkciju, kā arī apskatījām augļu dārzu.  
     Tad devāmies uz Lejasciemu, kur  piedalījāmies diskusijā „Brīvā laika dažādošanas iespējas visai sabiedrībai, īpaši bērniem un jauniešiem”, Biedrība „Sporta klubs „Lejasciems”  vadītāja Lāsma Gabdulļina  iepazīstināja ar biedrības aktivitātēm un īstenotajiem projektiem.
     Diskusijā  „VRG darba organizācija LEADER SVVA stratēģijas un citu aktivitāšu veiksmīgai ieviešanai”, biedrība „SATEKA” vadītāja Daiga Gargurne iepazīstināja par paveikto iepriekšējā periodā, par veiksmīgākajiem projektiem. Visus mūs interesēja jaunie, šī perioda projekti, kā veicās ar to izvērtēšanu.   
     Uz diskusiju „Siera ražošana mājas apstākļos - izaicinājumi un attīstības iespējas” ar Inetu Dambrovu no SIA „Pakalnieši” mēs devāmies uz Stradu pagastu. Iepazināmies ar ražotni un tajā strādājošajiem, guvām praktiskus padomus kvalitatīva un garšīga siera ražošanā.
     Diskusijā „ No idejas līdz veiksmīgi strādājošai galdniecībai” ar  SIA „GanCo” īpašnieku Jāni Gangnuss Daukstu pastāstīja par savu ražotni, pasūtījumu sortimentu, veiksmīgo dalību LEADER projektos. 
     Savukārt Litenes pagastā piedalījāmies diskusijā „Tūrisma un mājražošanas attīstība SIA „Pededzes””, kurā Oksana Plūme no  SIA „Pededzes” dalījās  pieredzē, kā dažādot  viesu mājas pakalpojumus visa gada griezumā, gatavojot un piedāvājot patērētājiem kaltētas garšvielas un mājās gatavotu kosmētiku. 
     Stāmerienas pils pārvaldnieks un reizē arī TIC vadītājs Gunārs Vīksniņš iepazīstināja ar Stāmerienas pili.  Diskusijā „Vietējo resursu izmantošana tūrisma attīstībā” dalījāmies pieredze par Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai paredzētajiem atbalstiem un projektiem. 
   Seminārā piedalījās 18 dalībnieki no Abulas lauku partnerības adrbības teritorijas. Ik viens dalībnieks guva sev noderīgu informāciju, kuru izmantos sev. Gūtā pieredze pamudināja daudzus apsvērt ideju par iespēju gūt atbalstu savai uzņēmējdarbībai piedaloties LEADER pasākumā. 
  Pasākuma izdevumi tika segti no projekta  Nr. 16-00-A019.400-000014
Bildes no pasākuma šeit

 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA