Informācija par LEADER 1.kārtas projektu izvērtēšanu (dati uz 04.11.2016.)

Abulas lauku partnerībā 1. kārtas projektu pieteikumi tika iesniegti no 24.04.2016. līdz 20.05.2016.

Kopā tika saņemti 33 projektu pieteikumi.

No tiem 28 apstiprināja Abulas LP vērtēšanas komisija un tie tika iesniegti LADā tālākai  to izvērtēšanai. 4 projektu pieteikumi tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ. 

Uz 04.11.2016. LADā apstiprināts 21 projektu pieteikums un 3 noraidīti

Abulas lauku partnerības 1.kārtā iesniegto  projektu izvērtēšana ir noslēgusies! 

Kopsavilkums šeit

 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA