"Uzņēmējdarbības potenciāls laukos" - mācību seminārs.

 

2016.gada 9.septembrī Abulas lauku partnerības vadītāja Sveta Rozīte Līgatnē apmeklēja LLF un LLKC organizēto  mācību semināru par uzņēmējdarbības potenciālu laukos.  
Semināra pirmo sesiju vadīja moderatori Āris Ādlers un Anita Seļicka ( Latvijas Lauku forums). Uzstājās: 
1) Dace Ziediņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja
2) Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
3) Agrita Vagoliņa, Altum, Rīgas reģionālā centra vadītāja
4) Rafiks Misirovs, Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākais eksperts
5) Zane Līde no Zemkopības ministrijas 
Semināra otrajā sesijā notika 4 tematiskās darba grupas. 
1) Uzņēmējdarbības vides uzlabošana (Lauma Priedīte, Valsts Administrācijas skola)
2) Jaunieši uzņēmējdarbībā (Baiba Gulbe, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs)
3) Kad uzņēmējdarbībā nauda nav galvenais- solidaritātes ekonomika - sociālā uzņēmējdarbība kopienā (Lauma Ziemeļniece, Biedrība „Zaļā brīvība")
4) Atbalsts uzņēmējdarbībai LEADER programmā (Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde un Latvijas Lauku forums – Gunta Abaja)
ALP vadītāja piedalījās 4.darba grupā, apspriežot aktuālāko uzņēmējdarbības atbalstam no LEADER programmas. 
Pēc tām katra darba grupa prezentēja iegūtās atziņas no tematiskajām darba grupām. 
Trešā semināra sesijā tika prezentēta kooperatīvi krājaizdevumu sabiedrību rokasgrāmata. 
Ceturtā semināra sesijā LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola stāstīja par Latvijas lauku eksporta klubiem, to mērķiem, iespējām un  problēmām.

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas