Uzņēmējdarbības popularizēšana

 24.novembrī Smiltenē Abulas LP uzņēma viesus  - Alena Kolářová no Eiropas LEADER tīkla (ELARD) sekretariātā, pārstāve no Čehijas un Kirsten Birge Lunk  no Eiropas Lauku Parlamenta vadības grupas un Eiropas LEADER tīkla ELARD kā Dānijas pārstāve.

Abas jaukās kundzes un LLF pārstāve Anita Seļicka bija vienas no LEADER konferences  Tartu "Renewing LEADER/CLLD for 2020+ Celebrating 25 years of LEADER in Europe!" dalībniecēm. Konference norisinājās no 22. novembra līdz 24. novembrim, kur 24. novembrī konferences dalībniekiem tika piedāvāta LLF ideja apmeklēt LEADER projektus Latvijā pa ceļam uz lidostu Rīgā.
Abulas lauku partnerība Smiltenē piedāvāja iepazīties ar SIA “Ziemeļu vīni” īstenoto LEADER projektu iepriekšējā periodā, gan ar uzsākto projektu šajā gadā. 
Kirstena un Alena gatavos rakstu Eiropas līmeņa žurnālam par pieredzes braucienu, kur gan par Abulas lauku partnerību, gan par musu novada uzņēmēju tiks aprakstīts. Tas nozīmīgi ne tikai Smiltenes novadam un Latvijai, bet arī LEADER pozitīvā tēla veidošanai kopumā.  Brauciena rezultātā kā labā prakse no Latvijas tiks ierosināts ik reizi pēc/pirms LEADER starptautiskām konferencēm piedāvāt LEADER projektu tūres - vienkārša ideja, bet vienlaikus inovācija, kas būs aizsākta Latvijā. 
Paldies Anitai par šo ideju un piedāvājumu! 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA