Informācijai!

                                                                 2017.gada 10. janvāri Abulas LP vadītāja S.Rozīte un Pārstāvju sapulces vadītāja M.Kupriša apmeklēs semināru “Vidzemes VRG pieredzes apmaiņa un jaunu apmacibasideju attīstīšanas pasākums VRG kapacitātes paaugstināšanai un darbības nodrošināšanai” Gulbenē. Pasākuma organizators – biedrība "Sateka" ( VRG grupa Gulbenes novadā) 

      2017. gada 17. un 18. janvārī ALP vadītāja S. Rozīte apmeklēs mācību semināru VRG grupu pārstāvjiem par LEADER pieejas īstenošanu un administrēšanu. Seminārs notiks Siguldas novada Allažos, organizatori – LLF un VLT kopīgi ar ZM un LAD
!!!
    9. janvārī ir sākusies 2. kārtas projektu iesniegšana. Ja šajos datumos (10.; 17. un  18. janvārī)  esi ieplānojies iesniegt projektu personīgi ALP birojā vai ari esi plānojis konsultāciju par projekta pieteikuma sagatavošanu,  tad droši zvani un norunāsim citu dienu un laiku.
    Projektu iesniegšanas beigu datums – 9. februāris.  
 

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas