Vidzemes VRG tikšanās Gulbenē

       Šā gada 10.janvārī devāmies pie kaimiņiem – Gulbenes vietējās rīcības grupas “SATEKA”, lai piedalītos praktiskajā seminārā “Vidzemes VRG pieredzes apmaiņas un jaunu ideju attīstīšanas pasākums VRG kapacitātes paaugstināšanai un darbības nodrošināšanai”, kuru rīkoja aktīvā un enerģiskā “SATEKAS” vadītāja Daiga Gargurne un koordinatore Inese Zvejniece. Semināra pirmajā daļā Vidzemes puses VRG vadītāji dalījās pieredzē par aktuāliem darba jautājumiem. (pēc programmas

      Semināra otrajā daļā apskatījām Satekas SVVA stratēģijas (2014.-2020.) ietvaros realizētos projektus.

      SIA “TAVAI UN MANAI VESELĪBAI” ir veselības un skaistumkopšanas centrs, kas Gulbenē darbojas gulbene100117 3jau trīspadsmit gadus. Centra saimniece Solvita Ročāne detalizēti pastāstīja par sniegto pakalpojumu iespējām, kā arī par izmantotajām iespējām, īstenojot LEADER projektus. Projekta ietvaros tika iegādāts Latvijā un Baltijā pirmais CryoVAC vakuuma un krioterapijas aparāts. Iepriekšējā stratēģijas periodā iegādāts jauns limfodrenāžas aparāts. Pakalpojums ir pieprasīts, jo uz to ir pat jāgaida rindā, jo gan pilsētnieki, gan arī apkārtējie ļaudis šos piedāvājumus labprāt izmanto.
        SIA “GanCo” realizējusi projektu “SIA “GanCo” darbnīcas efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšana”. Projekta laikā tika iegādāts frēzbaļķu ražošanas darbgalds, koksnes žāvētājs, kā arī nodrošināta divu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana – apmācība spar lentzāģu operatoriem. Pēc projekta realizācijas uzņēmumam būs iespēja sagatavot augstvērtīgu kokmateriālu savas galdniecības vajadzībām, kā arī piedāvāt citiem kaltētus kokmateriālus.       
        Savukārt Stāķu attīstības biedrība pierāda, ka laukos ir strādāt un attīstīties griboši cilvēki. Par paveikto un vēl veicamo mums stāsta un rāda skolas direktore Diāna Šķēla, direktores vietniece Elena P1100048Obrumāne un pagasta kultūras un jauniešu darba organizatore Alise Dune. Biedrības pamatdarbības vieta un aktivitāšu organizēšana pamatā notiek Stāķu pamatskolā, kurā šobrīd mācās vairāk kā 100 skolēnu. Šajā periodā biedrība jau novembrī ir īstenojusi projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā”, kur projekta ietvaros iegādājoties portatīvo datoru, videokameru, fotoaparātu, diktofonu, dokumentu kameru, lai digitāli dokumentētu savāktos materiālus. Iepriekšējā periodā biedrība īstenojusi 3  projektus. 
       Seminārā guvām daudz vērtīgu atziņu un ik pa laikam ir ļoti nepieciešamas šādas tikšanās, lai rastu labākos risinājumus VRG darbībā savās teritorijās. 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas