2.kārtā iesniegto projektu skaits un pieprasītais finansējums

2017.gada 9.februārī noslēdzās Abulas LP izsludinātais 2. kārtas projektu konkurss. Kopā LAD EPS sistēmā tika saņemti 14 projektu pieteikumi. No kopējā izsludinātā finansējuma  80 000,00 EUR  2. kārtā tika pieprasīti 114 609,48 EUR publiskā finansējuma.

Līdz 9. martam notiks projektu izvērtēšana atbilstoši ALP Stratēģijas projektu vērtēšanas kritērijiem un izstrādātajai projektu vērtēšanas kritēriju pielietošanas metodikai.  Visi projektu iesniedzēji saņems vēstuli ar atzinumu. 

Pēc 9.marta visi projektu pieteikumi ar iegūtajiem punktiem un lēmumiem tiks iesniegti LAD turpmākajai to izvērtēšanai. 

2.kārtā iesniegto projektu kopsavilkums pa rīcībām. 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas