Dalība starptautiskās sadarbības konferencē LINC 2017 Luxembourg.

 

     No 09.05. -11.05.2017. biedrības “Abulas lauku partnerība ” administratīvā vadītāja Sveta Rozīte un z/s Vecpūķi pārstāve Inese Perkone piedalījās starptautiskās sadarbības konferencē LINC 2017., kura norisinājās Vianden, Luksemburgā.
     LINC (LEADER.INSPIRED.NETWORK,COMMUNITY) starptautiskās konferences mērķis ir Eiropas valstu VRG un LEADER atbildīgo institūciju pārstāvju tikšanās, lai dalītos savā pieredzē par lauku attīstību Eiropā. LINC 2017 konferencē piedalījās vairāk kā 300 dalībnieki no 19 valstīm. 20170509 175159
     Konferences dalībnieki tika sadalīti  5 starptautiskās darba grupās, kas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos, lai iepazītos ar dažādiem LEADER projektiem dažādos Luksemburgas reģionos. 
S.Rozīte piedalījās darba grupā Nr.2 uz Atert-Wark reģionu. Tēma “Lauku ekonomika un ilgtspēja”. Darba grupas laikā notika iepazīšanās ar dzirnavu kompleksu (Mill of Beckerich), kur atjaunotās vecās dzirnavas ar iespējām kultūras pasākumu un seminārus organizēšanai var izmantot  restorānu, bistro, konferenču zāli, mākslas galeriju un dzirnavu muzeju. Dzirnavu projekta īstenotājs  - biedrība "d'Millen" (www.dmillen.lu) sniedza prezentācijas par šajā dzirnavu kompleksā īstenotajiem LEADER projektiem. 
Pēc iepazīšanās ar LAG Atert-Wark prezentāciju par savu darbību, radās secinājums, ka lielāka pievienotā vērtība ir projektiem, kurus īsteno kopā pašvaldība ar vietējām kopienām  un uzņēmējiem – piemērs tam Atert-Wark LAG, kur pašvaldība kopā ar  vietējo kopienu un uzņēmējiem ir atjaunojušas šo veco dzirnavu kompleksu kultūras pasākumu un seminārus organizēšanai un kurā papildus uzņēmēji, investējot caur LEADER projektiem, no teritorijā esošajiem dzeramā ūdens avotiem iegūst dzeramo ūdeni, kuru pilda pudelēs. Tiek veidots stratēģiskai objekts  un tas tiek attīstīts   ar vairāku projektu iesniegšanu un īstenošanu, kurus Luxemburgā neuzskata par saistītajiem projektiem. 
LAG Alert Wark  ilgtspējīgi darbojas Lauku ekonomikas veicināšanā, ļoti aktīvi popularizē augšupējo pieeju un LEADER filozofiju savā teritorijā. LAG prezentēja  3 reģionālos LEADER projektos saistītus ar lauku ekonomiku un ilgtspējību - Climeec: reģionālo klasteru izveide ekobūvniecībā, kopienu atbalsts lauksaimniecībai un reģionālās valūtas izveidošana.
Pusdienas no reģionālajiem produktiem pasniedza vietējā iedzīvotāju apvienība, kura  darbojās ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas parāda šo cilvēku nozīmīgumu sabiedrībā.
Tika prezentēta arī  LEADER pasākuma ieviešana Luksemburgā kopumā. 
Piedalījos arī   Mill of Beckerich organizētajās interaktīvās aktivitātēs tūrisma projekta Cult.Trips ietvaros, kur dabas taka ar izziņas plāksnēm stāsta par dabas doto iespēju saudzīgu izmantošanu iedzīvotājiem.
Pēcpusdienā notika izbraukšana uz Redange – Lycée, kur asociācija prezentēja ekoloģiskā mācību centra “Luxembourg” (www.cell.lu)  Earthship projektu un iepazīstināja ar savām aktivitātēm - pārejas pilsēta, treniņi noturības treniņi, permakultūra  un citām. Mācību centrā tika iegūti kontakti iespējamai sadarbībai starptautiskā projektā. 
Savukārt Inese Pērkone piedalījās darba grupā Nr. 5 uz  Lëtzebuerg Rietumu reģionu, tēma : “Lauksaimniecība un tūrisms 7 piļu ielejā”. Starptautiskā darba grupa ieradās Beringen, kur restorānā - viesnīcā Guddesch (www.gudd.lu) tika iepazīstināti ar Lëtzebuerg Rietumu VRG īstenotajiem projektiem. Pēc tam grupa devās uz lauksaimniecības uzņēmums  "A Guddesch", kur tika iepazīstināti ar īstenotajiem projektiem. No  vizītes uz lauksaimniecības uzņēmumu I. Pērkone guva ideju, ka savā saimniecībā varētu  mēģināt saimniekot arī ar dažādiem  nodarbošanos veidiem, apvienojot lauku tūrismu un graudkopību un mājputnu audzēšanu, izveidojot skolēniem mājputnu apskates parku. Piektās darba grupas dalībnieki  praktiski piedalījās  reģionālo produktu  ēdiena gatavošanā, kā arī degustācijās. Pēcpusdienā tika apmeklēta pils  Ansembourg ,  kurā notika LEADER projekta  prezentācija "Dzīvā vēsture», kā arī citiem īstenotajiem LEADER projektiem reģionā un Luxembourgā kopumā. Gida pavadībā notika arī pils apskate (http://gcansembourg.eu). Ar LEADER projektiem  Luxemburgā uzņēmējiem tiek dota iespēja atjaunot kultūrvēsturiskās celtnes, tādējādi veicinot gan kultūras mantojuma saglabāšanu, gan iespēju uzņēmējiem attīstīt savu biznesu tūrisma jomā. 
Pēc darba grupām, dalībniekiem tika organizēta iespēja piedalīties starptautisko projektu ideju tirgu (“COOPERATION CORNER“), kuru organizēja ENRD Vianden pilī. Abulas lauku partnerība šajā tirgū guva partneri no Somijas kopīga projekta īstenošanai, kurā tiks popularizēti vietējie neprofesionālie mākslinieki. Paralēli tirgum tika dota iespēja baudīt ekskursija pa VIanden pili audiogida pavadībā. 
Konferences noslēdzošajā dienā tika organizēts LINC Walk pārgājiens, kurā konferences dalībnieki tika sadalīti starptautiskās komandās. LINC Walk bija pārgājiens ar dažādām atpūtas, vietējo produktu un katras valsts  dalībnieku atvesto produktu degustācijām un interaktīvu spēļu pieturām. Kopā noietais attālums aptuveni 9 km. Pārgājiena laikā tika baudīti arī skaistie dabas skati Vianden apkārtnē – upes ielejas, kas mijās ar kalniem. 
Oficiālā noslēguma ceremonija LINC 2017 notika  “Larei” kultūras centrā, kur notika noslēguma runas, balvas LINC Walk uzvarētāju komandām,  iepazīšanās ar nākamā LINC 2018  organizētājiem Somijas Lauku tīklu  un  nākamo LINC 2018  norises vietu,  pasākuma karoga nodošana Somijas lauku tīklam, kā nākošajam LINC organizētājam.  
 

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas