Dalība mācību seminārā "VRG kā teritorijas attīstības aģenti un vietējās ekonomikas vides veidošana"

 Š.g. 21. un 22 septembrī “Abulas lauku partnerības” vadītāja Sveta Rozīte piedalījās Latvijas Lauku foruma rīkotajā mācību seminārā, kas notika Iecavas novada "Iecupēs".  Seminārā piedalījās VRG pārstāvji, Lauku atbalsta dienesta (LAD) un ZM pārstāvji. Sarunā par sadarbību LEADER pieejas īstenošanu šobrīd un nākotnē LAD direktore Anna Vītola- Helviga informēja par plānotajām izmaiņām VRG lēmumu pieņemšanā par projektu atbilstību SVVA stratēģijai. 

Vēl arī tika  diskutētas  par šādām tēmām: 
1. LEADER pieejas īstenošanas pieredze -  iedzīvotāju aktivizēšana un ietekme uz teritorijas attīstību, 
2.iesaistīto partneru sadarbība un lēmumu pieņemšanas process VRG , 
3.sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanas administratīvā darba un funkciju izpildes aspekti; 
4.uzņēmējdarbības sekmēšana VRG teritorijā. 
 Semināra laikā bija iespēja prezentēt savās teritorijās realizēto LEADER projektu produktus un izstrādājumus. Abulas LP prezentēja SIA  "LKL Nami" un “J-Eklērs” īstenoto kopprojektu, kura rezultātā tika sakārtots iebraucamais ceļš un stāvlaukums  viesu mājai Slīpi un tajā esošajai konditorejai “Kūkotava” un iegādāts traktorītis teritorijas appļaušanai vasarā un sniega tīrīšanai ziemas periodā.   Degustācijai tika sniegti Kūkotavā tapušie Jolantas Eberhardes makarūni.                                               
 Semināra laikā  tika apskatīti LEADER projekti biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” teritorijā: 
1)Biedrība "Kalna svētību kopiena", kas ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem, kopš 2010. gada, īstenojot LEADER projektus, atjaunojusi Bruknas muižu un labiekārtojusi tai pieguļošo teritoriju. Šajā plānošanas biedrība pievērsusies jaunam darbības veidam, uzsākot ķiploku pārstrādi.
2) Biedrība “Tehnisko sporta veidu klubs “Pīlādzis”” dibināta 2005.gadā. Izveidots sporta un atpūtas parks “Pīlādžu mototrase”. Dažu gadu laikā ar ELFLA līdzfinansējumu biedrība ir radījusi bāzi masu pasākumu organizēšanai, kas spēj uzņemt līdz 25 000 apmeklētāju un nodrošināt 1000 autostāvvietas. Sporta un atpūtas parks ir kļuvis par vietu kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšanai vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas