Vizīte uz LAG Karhuseutu Somijā

      No 2017.gada 18. decembra līdz 20.decembrim Abulas lauku partnerības vadītāja Sveta Rozīte, starptautiskā projekta vadītāja Maira Kupriša um Balvu rajona partnerības starptautiskā projekta vadītāja Liene Pomere devās uz Pori, Somijā  LAG Karhuseutu, lai vienotos par kopīga starptautiska projektā īstenošanu.

Pasākumam “ Studytrip in LAG Karhuseutu area 18.-20.12.2017.” mērķis bija tikties ar plānotā starptautiskā projekta galveno partneri Somijas LAG Karhuseutu, diskutēt par kopīgā projekta aktivitātēm, termiņiem un  izmaksām,  vienoties līguma parakstīšanai. 
Rezultātā tika noslēgta vienošanās par kopīgām aktivitātēm un līguma noslēgšanu starptautiskā projektā “Taide – Maksla – Transnacional project”, kurā partneri būs LAG Karhuseutu Somijā, VRG Abulas lauku partnerība un VRG Balvu rajona partnerība Latvijā. 
Pasākums tiks finansēts Tehniskā projekta Nr. 17-00-A019.331-000007 “Developing trade and tourism using outsaid art ” ietvaros.               

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas