Seminārs lauksaimniekiem 14.03.18.

No  plkst.10.00 līdz 13.00 - semināra pirmajā daļā  - LLKC inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks stāstīs par drošu darbu  lauksaimniecībā, darbos ar lauksaimniecības tehniku.   
No plkst. 13.00 -  semināra otrā daļa  - par jaunākajām aktualitātēm platību maksājumos 2018.gadā stāstīs LAD Ziemeļvidzemes RLP Tiešo maksājumu  daļas vadītāja Inga Šarfa –Strazda.
seminars-140318 precizeta programma

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas