Informatīva lekcija - datu apstrādes noteikumi.

 Eiropas Savienības jaunie datu aizsardzības noteikumi stājas spēkā 2018. gada 25. maijā. Daudziem, kuri savā ikdienā darbojās ar fizisku personu  datiem (aptaujas, dalībnieku saraksti pasākumos, online reģistrēšanās semināriem, informācija mājas lapās un  publiskajos tīklos, e-pasti, datu bāzes veidošana utt.,), būs attiecīgi jāpielāgo sava datu apstrādes prakse regulas nosacījumiem.  Īpaši nozīmīgs šis jautājums ir tāpēc, ka Latvijā Vietējā datu aizsardzības iestāde uzrauga atbilstību noteikumiem un tās darbu koordinē ES līmenī. Neievērojot šos noteikumus, var nākties dārgi maksāt! 

 
Tā kā vispārīgā datu aizsardzības regula ir patiesi svarīga un skars mūs visus, “Abulas lauku partnerība” organizē informatīvu lekciju 2018. gada 11.aprīlī Smiltenē, Galdnieku ielā 10B. plkst.13,00 (Bērnu un ģimenes atbalsta centrā) 
Lektore  -  Ilze Lukaševica, juriste kas praktizē datu apstrādes un datu aizsardzības jomā.
Ilze Lukaševica informatīvajā lekcijā sniegs informāciju, kā pareizāk ievērot fizisko personu datu aizsardzības regulu un rupji nepārkāpt tajā noteikto.
Citāts no Ilzes e-pasta:  “ejot pa dažādām Smiltenes iestādēm, sociālos tiklos publicēto vai saņemot e-pastus, esmu ievērojusi un konstatējusi datu aizsardzības regulējuma pārkāpumus, par kuriem var tikt izteikts brīdinājums vai saņemts sods. Labprāt ar to padalītos un pievērstu uzmanību. pats svarīgākais ir tas, ka nepilnības ir iespējams novērst un visu ir iespējams sakārtot, atbilstoši noteiktam, ja ir saņemta informācija”.
 
informativa-lekcija-110418

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas