Anketas projektu iesniedzējiem un iedzīvotājiem

anketa       Biedrība “Abulas lauku partnerība savā darbības teritorijā no 2015.gada īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības ( SVVA) Stratēģiju 2015. -2020. gadam. 

      Līdz šim brīdim tika izsludināti 5 projektu konkursi par kopējo summu 537 519 EUR gan uzņēmējdarbības atbalstam, gan teritorijas labiekārtošanai un iedzīvotāju aktivitāšu nodrošināšanai. Ar apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem varat iepazīties http://www.abulas.lv/lv/projekti/db2020 
        Lai novērtētu SVVA Stratēģijas izpildi, ir nepieciešami Jūsu – gan iedzīvotāju gan projektu iesniedzēju viedokļi. 
 
Esam sagatavojuši vairākas anketas:
 
anketa iedzīvotājiem
 
anketa projekta iesniedzējam
 
       Jūsu viedokļi ir ļoti svarīgi novērtējuma sagatavošanā, tādēļ lūdzam rast laiku un atbildēt uz anketas jautājumiem. 
       Anketas ir anonīmas, nav jānorāda ne jūsu vārds, ne iesniegtā projekta numurs. Jūsu sniegtās atbildes apkoposim un tās kalpos par Abulas SVVA Stratēģijas starpposma novērtējumu, lai saņemtu papildus finansējumu Stratēģijas īstenošanai līdz  2020.g. un Agroresursu un ekonomikas institūta pētījumam.
      Anketas varat  atrasts www.abulas.lv , Abulas LP Facebook lapā https://www.facebook.com/abulaslp/  kā arī tiks nosūtītas e-pastos. 

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas