Starptautiskais projekts “Handicraft Festival – Transnational cooperation project”

AFIsA okt Balvi            Abulas lauku partnerība kopīgi  ar Balvu rajona partnerību un LAG        Karhuseutu no Somijas uzsāk starptautiska projekta “Handicraft Festival –      Transnational cooperation project” Nr. 18-00-A019.333-000009 īstenošanu.

           Pirmā aktivitāte projekta ietvaros ir Ziemeļlatgales iedzīvotāju radošo     mākslas darbu izstāde “Pieskāriens mākslai”, kura būs skatāma Balvos,           Sakrālā kultūras centrā no 5.oktobra līdz 30.oktobrim.

          Projekts tiek īstenots ELFLA fonda LAP programmas 2014.-2020.g.        apakšpasākumā 19.3 "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība".

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA