Projekta "Handicraft festival – transnational cooperation project” aktivitātes translēs ReTv

Projekta „Handicraft festival – transnational cooperation project” NR.18-00-A019.333-000009 Radošās nometnes Smiltenē no 21.oktobra līdz 27.oktobrim dalībnieku gaitas filmēja IU Skaņa.

Izveidotie sižeti būs redzami ReTv svētdienu vakaros plkst.19,00 šados datumos:
4.novembrī, 
11.novembrī, 
25.novembrī, 
2.decembrī, 
9.decembrī 
 
Projekta dalībnieki no biedrības "Abulas lauku partnerība" un biedrības "Balvu rajona partnerība" darbību teritorijām. 
Projekts tiek īstenots ELFLA fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.3 "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas