Starptautiskais projekts "Place Branding for Rural Development"

news 8681 1     Lauku atbalsta dienestā ir apstiprināts nākošais  “Abulas lauku partnerības” starptautiskais projekts  "Place Branding for  Rural Development" (Nr. 18-00-A019.333-000016). Projekta sadarbības partneri Latvijā ir biedrība “Ziemeļgauja”  un ārvalstīs Vietējā rīcības grupa no Somijas LAG Ravakka un vietējā rīcības grupa no  Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade. Projekta mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm. 

Projekta aktivitātes ir dažādu apmācību organizēšana saistība ar efektīvu zīmola lietošanu,   pieredzes braucieni pie sadarbības partneriem uz Somiju un Zviedriju, kā arī  “Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģija un vizuālās identitāte” un “Beverīnas novada zīmolvedības stratēģija un vizuālās identitāte” izstrāde. Zīmolu izstrādās  SIA "Triple Bounce" ( http://www.bounce.lv/)  
Pirmais darba uzdevums ir esošās situācijas analīze. Tās ietvaros kā viena no kvalitatīvā pētījuma metodēm tiks izmantotas padziļinātās intervijas. Pētījums aptver Smiltenes un Beverīnas novadu mērķa grupas: novadu iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības, NVO pārstāvji. Informantu skaits: 10 katrā novadā. Šī posma mērķis: iegūt padziļinātu un vispusīgu izpratni par novada identitātes aspektiem, vērtībām, pašuztveri, salīdzinošo vērtējumu, novada pastāvīgo, mainīgo un simbolisko faktoru uztveri, novadu simbolizējošo resursu uztveri un to attīstības dinamiku un  zīmola identitātes atribūtiem. 
Projekta vadītāja Antra Ķikute, no Smiltenes novada domes projektā iesaistīta Sabiedrisko attiecību speciāliste  Marita Mūze.

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas