Ziemas forums 2018

 IMG-20181218-WA00022018.gada 6. un 7. decembrī Siguldā, Krimuldas muižā notika biedrības “Latvijas Lauku forums” organizētais  vietējo rīcības grupu forums  “Sabiedrības virzīta vietējā attīstība – LEADER domubiedru, darītāju un partneru forums par mūsu rīcību šodien labākai rītdienai”. Šajā pasākumā biedrību “Abulas lauku partnerība ” pārstāvēja administratīvā vadītāja Svetlana Rozīte, SVVA projektu daļas  locekle Lāsma Vilkasta un Pārstāvju sapulces  locekle Vinete Brunovska.

Pirmajā dienā darbs bija grupās, lai apzinātu esošo situāciju un vēlamo redzējumu nākotnē par jautājumiem - kas mūs sagaida pēc 2020.gada un kādi nozīmīgi lēmumi jāpieņem jau šodien.
Pirmās dienas otrajā daļā VRG Lēmējvaras pārstāvji diskutēja par to, kāda ir lēmējvaras nozīme un loma LEADER pieejas īstenošanā, savukārt VRG  Izpildvaras pārstāvji - par izaicinājumiem administratīvajā darbā. Kā nozīmīgākie tika uzskaitīti jaunie administratīvie akti, stratēģijas grozījumi, projektu vērtēšanas kritēriji, administratīvais slogs. Nākotne pēc 2020 – LEADER nav jāpilda pašvaldības funkcijas. Vai nepietiek ar tautastērpiem, rotaļu laukumiem un trenažieriem? Vai nepieciešams teritorijas pārdalījums – vai būs reģionālā reforma un kādas būs tās sekas?
47485809 1951673658220345 3665036992590118912 o   47683223 1206072919557216 3549876829051420672 o  47576655 2113392555393461 134141376366379008 o
Otrā semināra  dienā kā pirmā runāja Liene Jansone, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore. Viņa uzdeva ļoti daudz jautājumu, kas saistīti ar LEADER nākotni Latvijā, jautāja par mūsu redzējumu un mūsu viedokli šajos jautājumos. Gada laikā ir jātop mūsu kopīgai vīzijai, uz ko Latvijā  LEADER virzās un attīstās. Pašreiz LEADER saņem 5% no kopējā ELFLA budžeta. nav skaidrs, vai uz nākošo periodu šis lielums paliks tāds pats. 
Edīte Kubuliņa, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītājai uzdevām jautājumu, vai ar zivsaimniecību nevar nodarboties arī iekšzemē (šobrīd šajā fondā darbojas tikai piekrastes VRG) un projektus sniegt tie, kas atrodas pie upēm un ezeriem. 
Mārtiņš Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs, savas prezentācijas laikā vairāk uzdeva jautājumus publikai , kas lika aizdomāties par LEADER nozīmi.
Elita Benga, Agroresursu un ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, pētniece, prezentēja kopsavilkumu par LEADER/ SVVA pieejas novērtējumu par ieguldījumu Latvijas Lauku Attīstības programmas 2014.-2020.gadam un rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam mērķu sasniegšanā un vietējā attīstībā.
Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta vadītāja vietniece, Reģionālās attīstības nodaļas vadītāja, stāstīja par politiku pēc 2020.gada. Galvenais, kas šobrīd ir iezīmējies, ka aptuveni 64 miljoni no ERAF tiks novirzīti darbavietu radīšanai, ko varēs īstenot ar LEADER pieeju.
Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos, uzskata, ka ir nepieciešamas jēgpilnas  reformas un pārmaiņas mūsu valstī.  
Pasākums bija interesants un noderīgs. 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas