Seminārs Ozolniekos

 SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 2018.gada 12.novemnbrī Ozolniekos organizēja informatīvo semināru “Gatavošanās VRG un ZVRG pašnovērtējumam, GIZ-22019- sākotnējie secinājumi un turpmākie izaicinājumi”

Kā lektori uzstājās AREI LAND pētnieks Armands Pužulis – par SVVA Stretēģiju vērtējumiem. Pieredzē par VRG novērtējumiem dalījās kolēģes no Kandavas VRG, Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas un partnerības “Laukiem un Jūrai”.

LU profesore, ārējā eksperte Aija Zobena informāja par nabadzības, inovācijas, LEADER pievienotās vērtības izpratini un SVVA Stratēģiju ieguldījumu. Elita Benga AREI Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, pētniece rosināja uz diskusiju kādai ir jābūt ideālai SVVA Stratēģijai.

No Abulas LP piedalījās administratīvā vadītāja Svetlana Rozīte.

Lai veiksmīgāk novērtrētu Abulas lauku partnerības Stratēģiju, ir izveidotas 2 aptaujas: 

Iedzīvotājiem   https://goo.gl/forms/EC8ujgidlrMKin5n1

Projketu īstenotājiem   https://goo.gl/forms/GjXl6eHe2SYe16TE3

 Esiet aktīvi, jo ikviens Jūsu viedoklis veicinās kvalitatīvāku SVVA Startēģijas īstenošanu! 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas