Konference Polijā.

polija-sept-2018 23Polijā Swietokrzyski reģiona VRG tīkls mūs, VRG  pārstāvjus Svetu Rozīti un Tignu Podnieci, uzaicināja piedalīties starptautiskajā konferencē „Sadarbības projekti un lauku attīstība”. Konference notika 2018. gada 20. un 21. septembrī Kielcē (Polija). 

Pirmajā dienā tika prezentēti Polijas VRG projekti, kas tematiski attiecas uz  lauku iedzīvotāju aktivizēšanu,  atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai lauku apvidos, projekti par dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku apvidos un zināšanu izplatīšana par vietējās attīstības plānošanu, tostarp reģiona ekonomisko, sociālo un vides potenciālu. Problēmas un iespējas tika diskutētas, pievienojoties dalībniekiem no zāles, tēdējādi bija iespēja uzklausīt arī citu valstu labos piemērus un idejas polija-sept-2018 25problēmu risināšānai, lai veiksmīgāk īstenotos LEADER programma lauku teritorijās visas ES valstīs.Vēlāk dalībnieki tika aicināti piedalīties „ātrās iepazīšanās” pasākumā jeb projektu ideju tirgū, lai iepazītu pēc iespējas vairāk vietējo rīcības grupu no visas Eiropas Savienības un atrastu piemērotus projektu sadarbības partnerus. Ideju bija daudz, bet kā noderīgākās tika atrastas VRG no Slovēnijas (vietējo rokdarbu popularizēsana), VRG no Lietuvas ( tūrisma maršruti teritorijas atpazīstamībai) un VRG no Polijas ( mazā uzņēmējdarbības un viedie ciemi).
Otrā dienā visi piedalījās mācību braucienos. Mums tika dota iespēja izpētīt trīs Swietokrzyskie vojevodistes tūrisma objektus, no kuriem divi bija īstenojuši projektus kopīgi ar vietējām VRG, bet trešais tika īstonojis projektus  izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.
Viduslaiku apmetne Huta Szklanā ir vieta, kas interesantos, interaktīvos veidos iepazīstina tūristus un svētceļotājus ar kultūras daudzveidību, Swietokrzyski kalnu un Svietokrzyski nacionālā parka vēsturisko mantojumu, kā arī vietējām leģendām un vietējo folkloru. VRG  Bold Peak ir izstrādājusi un nodrošinājusi līdzekļus koncepcijai un specifikācijai. Rekonstrukcija veikta, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fondu. Uzņēmuma darbības uzsākšanai darbinieku apmācības  notika pēc speciāliem kursiem bezdarbniekiem. Tos organizēja Bieliny pašvaldības un vietējās rīcības grupa - ap Bold Peak ar Eiropas Sociālais fonda atbalstu.
polija-sept-2018 32    polija-sept-2018 6   polija-sept-2018 79
Kultūras un arheoloģijas centrs Nowa Słupia, kurā projektus īstenojusi  VRG Swietokrzyskie lauku teritorijas attīstības asociācija,  atspoguļo seno ciematu dzīvi no pirmajiem gadsimtiem. Centrs pierāda savu lietderību kā vietni aktuāliem notikumiem, ieskaitot rokdarbus, ikdienas dzīves pamatdarbības un sabiedrības garīgo dzīvi, kas šajā reģionā dzīvoja pirms 2000 gadiem. Tā ir vienīgā vieta Polijā un, iespējams, pat visā Eiropā, kur senā dzelzs metalurģija tiek prezentēta tik plašā kultūras kontekstā.
polija-sept-2018 31      polija-sept-2018 41    polija-sept-2018 43
Kurozweki Palace komplekss piedāvā tūrisma, viesnīcu vadības un gastronomijas pakalpojumus. Dažādi piedāvājumi attiecas gan uz individuāliem, gan grupas klientiem. Tā veiksmīgi apvieno XIV gadsimta XIV gadsimtā celtās pievilcīgās tūristu senatnes pilis ar tādiem agrobiznesa elementiem kā amerikāņu bisons šķirnes audzēšana, mini zooloģiskais dārzs un kukurūzas un kaņepju audzes.
 polija-sept-2018 70   polija-sept-2018 68   polija-sept-2018 71

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas