Turpinās darbs pie Smiltenes novada zīmola stratēģijas izstrādes

 IMG 2502Otrdien, 19.martā,  Smiltenes novada domes Kultūras, sporta un izglītības jautājumu komitejas sēdē, klātesot biedrības  “Abulas lauku partnerība” projekta izveidotai konsultatīvai darba grupai,  SIA "Triple Bounce" prezentēja Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģijas 1.posma esošās situācijas analīzi un novērtējumu. 

 
Esošās situācijas analīze un novērtējums ietver padziļinātu informāciju par novada identitātes aspektiem, vērtībām, pašuztveri, salīdzinošo vērtējumu, novada pastāvīgo, mainīgo un simbolisko faktoru uztveri, novadu simbolizējošo resursu uztveri un to attīstības dinamiku un zīmola identitātes atribūtiem.
 
Izpētei un analīzei tika izmantoti dažādi avoti: Smiltenes novada vēsturiskā komunikācija, plānošanas un stratēģiskie dokumenti, novada veiktie pētījumi, trešo pušu veiktie publiski pieejamie pētījumi, blakus teritoriju veiktie pētījumi, statistikas dati. Veikts novada tēla mediju monitorings un izpētīts, kādi viedokļi par novadu parādās sociālajos tīklos laika periodā no 2016.-2018.gadam. Notika 10 individuālas intervijas ar dažādu nozaru pārstāvjiem un divas radošas grupu darbu sesijas, kurās piedalījās Smiltenes novada iedzīvotāji, uzņēmēji, pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvji – kopā vairāk kā 50 cilvēki. Veiktas anketas tipa aptaujas Smiltenes novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, novada vadības pārstāvjiem, tūristiem, kā arī Latvijas iedzīvotājiem ārpus Smiltenes novada – kopā vairāk kā 960 cilvēkiem.  Veikta Smiltenes novada identitātes atribūtu modelēšana, SVID un PEST analīzes.
 
Esošās situācijas analīzē un novērtējumā ir  secināts, ka Smiltenes novada spēcīgākās identitātes uztveres kategorijas ir uzņēmējdarbība un vietējie ražojumi, daba un sports. Novads ir ekonomiski aktīvs, ko pierāda augstais nodarbinātības līmenis, priekš Vidzemes reģiona augsta vidējā alga, novada eksportspēja un salīdzinoši ar citiem reģiona novadiem zemāks demogrāfiskās slodzes līmenis. Novads ir sportiski aktīvs, ko pierāda “Tepera” sporta kompleksa popularitāte, daudzveidīgais sporta aktivitāšu piedāvājums, starptautiska mēroga sporta pasākumu apmeklētāju skaits, pasaules mēroga sportisti starp populārākajiem novadniekiem. Novada cilvēki aktīvi iesaistās kultūras dzīvē – to pierāda augstais dziesmu un deju svētku dalībnieku īpatsvars. Galvenie novada dabas resursi, ko novērtē iedzīvotāji un tūristi – daba pilsētvidē (parki, ezeri), daba aktīvai un mierīgai atpūtai (velo maršruti, ezeri u.c.). Starp novada spēcīgākajiem tūrisma, kultūrvēstures un dabas objektiem augstāko novērtējumu ieguvuši tieši ezeri – gan pilsētas ezeri kopā ar promenādi un parku, gan novadu ezeri. Ieteicams attīstīt ezerus kā objektus tūrismā – paplašinot pieejamību un aktivitātes ap tiem. Veicot novada SVID un PEST analīzi, konstatēts, ka šobrīd novadā trūkst dzīvesvietu. Šo faktoru nepieciešams novērst pirms tiek veiktas investīcijas jaunu iedzīvotāju piesaistes komunikācijā. Lai arī novada teritorija ir daudzveidīga, nav novērojama izteikta pagastu mikroidentitāte. Pašuztvere starp pilsētām un pagastiem ir vienota un tas ir stabils pamats novada zīmola attīstībai. Potenciālajiem iedzīvotājiem priekšrocību rada novada kompaktums, pilsētas un dabas radītā harmonija, kvalitatīvs izglītības un interešu izglītības piedāvājums. Tūrisma joma Smiltenes novadā ir mazattīstīta – nav lielu magnētisku objektu, neattīstīta tūrisma infrastruktūra īpaši ārpus vasaras sezonas. Iespējas rada starptautisko sporta pasākumu radītā plūsma un atpazīstamība, darījumu un administratīvā tūrisma pieredze, novada kultūras, autentiskas pieredzes un dabas tūrisma virzieni. Novadā ir aktīva uzņēmējdarbības vide, kas ir priekšrocība potenciālajiem uzņēmējiem. Ieteicams šo jomu attīstīt, gan paplašinot atbalstu jauniem uzņēmējiem, gan iesaistot esošos uzņēmumus novada tēla veidošanā.
 
Pētījuma rezultātā ir noteiktas galvenās Smiltenes novada zīmola mērķauditorijas:  esošie un potenciālie iedzīvotāji, esošie uzņēmēji un potenciālie investori, tūristi un novada viesi, kas ierodas iepirkties, mācīties, apciemot savējos, īslaicīgi nodarbinātie  un citi viesi. 
 
Balstoties uz veikto analīzi SIA “Triple Bounce” ir izstrādājis Smiltenes novada zīmola pozicionējuma virzienus: 1) Aktīva un enerģijas pilna vieta; 2) Latvisks novads; 3) Cilvēka un dabas mijiedarbība. Nākamais solis ir izvēlēties vienu no zīmola pozicionējuma virzieniem, kuru tālāk attīstīt. Smiltenes novada zīmolvedības stratēģijas izstrādes 2.posmā, pamatojoties uz izvēlēto zīmola pozicionējuma virzienu, tiks izstrādāta zīmola platformas jeb identitātes apraksts, kas ietvers zīmola pamatus, vīziju, lomu, solījumu, pēc tam tiks izstrādāti 2-3 radošie koncepti. Stratēģijas izstrādes 2.posma procesā plānots vēlreiz iesaistīt novada iedzīvotājus un viesus, organizējot aptaujas. 
 
Lēmumu par zīmola pozicionējuma virzienu, balstoties uz veikto esošās situācijas analīzi un novērtējumu,  pieņems Smiltenes novada dome un biedrības  “Abulas lauku partnerība” projekta konsultatīvā darba grupa, kur iesaistījušies  15-20 no 70 uzrunātiem viedokļu līderiem - NVO pārstāvji, iedzīvotāji, uzņēmēji un citi dažādu jomus speciālisti. 
 
Atgādinām, ka Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģijas izstrāde notiek biedrības  “Abulas lauku partnerība” starptautiska ELFLA projekta "Place Branding for Rural Development" ietvaros. 
Projekta sadarbības partneri Latvijā ir biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un ārvalstīs vietējā rīcības grupas -  Somijas LAG Ravakka un Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade, kā arī Smiltenes un Beverīnas novadu pašvaldības.
 
Projekta mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm.
 
Projekta ietvaros tiek izstrādāta gan Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija, gan Beverīnas novada zīmolvedības stratēģija un vizuālās identitāte. Katram novadam tiek izstrādāta sava stratēģija. Ņemot vērā biedrības  “Abulas lauku partnerība” veiktā iepirkuma rezultātus, abu novadu stratēģijas izstrādā   SIA "Triple Bounce".
Biedrība  “Abulas lauku partnerība” projekta ietvaros plāno arī dažādu apmācību organizēšanu saistība ar efektīvu zīmola lietošanu, kur varēs piedalīties novadu uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti. Plānoti arī pieredzes apmaiņas braucieni pie sadarbības partneriem uz Somiju un Zviedriju un viņu uzņemšana Smiltenes un Beverīnas novados. 
 
Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020.gada 20.martam. Projekta ELFLA fonda publiskais finansējums ir  98 513,44 EUR. Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādes izmaksas ir 37 000 EUR bez PVN, kas tiek segti  no ELFLA projekta līdzekļiem. Smiltenes novada domes līdzfinansējums biedrībai “Abulas lauku partnerība” projekta īstenošanai ir 2155,80 EUR .
 
 
Esošās situācijas analīzes kopsavilkums ŠEIT.
2.pielikums SVID analīzes kopsavilkums ŠEIT. 
Informāciju sagatavoja  Marita Mūze
Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; mob.tel. 28334474; www.smiltene.lv 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas