Koncerttērpi Eiropas deju kopai “Smiltesele”

 

IMG-20200709-WA0002     Jau labu laiku pirms 10. sezonas notika pārrunas par jaunu tērpu veidošanu, lai godam sagaidītu un nodancotu jubilejas koncertu. Pēdējie jaunie tērpi bija pašu gādāti un piemērotāki vasaras sezonai. Kolektīvā ir vairākas dejotājas ar šūšanas izglītību, ieinteresētas tērpu veidošanā, tāpēc debates bija ļoti aktīvas. Kad bija izlemts, kādi būs koncerttērpi, 2019. gada decembrī brauca uz Rīgu, lai nopirktu audumus. 2020.gada februārī šūšanas pakalpojuma ID veicēja Ausma Avotiņa šuvējas ieradās mūsu mēģinājumu zālē Smiltenes tehnikumā un noņēma mērus. Uzlaikošana sākās marta vidū.
     Projektā ir izdevies sasniegt izvirzītos mērķus, gala rezultātā tika pašūti  18 tērpu komplekti – melni, gari svārki, IMG-20200709-WA0001oranža žakete ar flisētu elementu piedurknēm, gaiši zila, gara kleita ar punktainiem ielaidumiem svārku lejas daļā un piedurknē un punktaini, zilu lakatu. Koncerttērpi  pirmoreiz tiks uzvilkti Eiropas deju kopas "Smiltesele", “Vijolītes”, “Papardes” jubilejas koncertā, brīvdabas estrādē Jeberleja š.g. 22. augustā.  Kopš 2008. gada kolektīvā dejo 16-18 sievas. Kolektīvs katru  gadu Ženijas Daudzietes vadībā iestudē vairāk nekā 10 jaunas dejas. Apgūtas 60 dejas, no kurām populārākās, sabiedrībā un arī kolektīvā, iecienītākās ir ritmiski ātrākas dejas  – “Tango”, “Ukraiņu deja”, "Ripo saulīte", "Sapņu valsis", "Sirtaki", "Zorba" u.c. Visām dejām nepieciešami reprezentabli koncerttērpi, jo tas rada svinīgu noskaņu un estētiski skaistu kolektīva skatuvisko kopskatu. 
 
Biedrība “Smiltenes pagasta attīstībai” projekta īstenošanas laikā un pēc projekta īstenošanas nodrošinās LR normatīvo aktu un Komisijas Regulu (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. gadam) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Projekta uzraudzības laikā nodrošinās informatīvu plākšņu izvietošanu un organizējot publicitātes pasākumus, sniedzot intervijas plašsaziņas līdzekļos, ievietojot rakstus laikrakstos (Smiltenes novada Domes Vēstis) un internet tīmekļa vietnēs (smiltene.lv; abula.lv). 
IMG-20200709-WA0000
 
Biedrībai „Smiltenes pagasta attīstībai” šāda iespēja radās, īstenojot projektu “Koncerttērpu iegāde Eiropas deju kopai "Smiltesele" Nr. 19-09-AL10-A019.2204-000007 sadarbībā ar Abulas lauku partnerību, Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas līdzfinansējumu.
Kopējās projekta izmaksas bija 3133.60 €, no kurām 3133.60 € finansēja Lauku atbalsta dienests, bet 307.26 € bija Smiltenes novada domes līdzfinansējums.
Biedrības valdes priekšsēdētāja Maira Kupriša

 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA