Izsludināts 11.kārtas projektu konkurss

 Biedrība „Abulas lauku partnerība”

IZSLUDINA 
ELFLA fonda atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
11. kārtu
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
 
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 05.02.2022.-05.03.2022.
 
11. kārtā pieejamais publiskais finansējums 101 244,20  EUR 
 
Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Izsludinātā summa 50 000,00 EUR. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 30 000,00 EUR.
 
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem.
Izsludinātā summa 51 244,20 EUR. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 8 000,00 EUR. 
 
Projektu  īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:  
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi 
2)ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3)pārējiem projektiem – 1 gads
 
Iepazīties ar Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodiku var biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blome, Smiltenes novads, LV 4707 , www.lad.gov.lv  ; www.abulas.lv  
 
Iesniegt projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)  
 
Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte, tel.: 28368431 , e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija ir  Smiltenes novada 7  pagasti (Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes un Bilskas) un Smiltenes pilsēta.
 

 Sīkāka informācija http://www.abulas.lv/lv/aktualitates/izsludinatie-konkursi 

Iesniedzamie dokumenti un veidlapas http://www.abulas.lv/lv/leader-2015-2020/veidlapas

MK noteikumi http://www.abulas.lv/lv/leader-2015-2020/mk-noteikumi

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA