11.kārtā iesniegtie projekti

11.kārtā ( no 05.02.22. līdz 05.03.22.) notika projektu pieņemšana  2 rīcības:

 Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Izsludinātā summa 50 000,00 EUR, viena projekta attiecināmo izmaksu summa 30 000,00 EUR

 
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem. Izsludinātā summa 51 244,20 EUR, viena projekta maksimāli attiecināmi izmaksu summa 8000,00 EUR
 
11.kārtā iesniegto projektu apjoms pa rīcībām

 iesniegtie-projekti

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas