11.kārtā sarindotie projektu pieteikumi

Biedrības "Abulas lauku partnerība" LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ELFLA fonda 11.kārtā iesniegto projektu rindojums pēc to izvērtēšanas:

Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

11-karta-rezultati-2.1.-publ

Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem.

11.karta-rezultai-2.3.-publ

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA