Mēs laukiem nākotnē

 25.marta Abulas lauku partnerības organizētā pasākumā “Mēs laukiem nākotnē” biedrības biedri un teritorijas aktīvie iedzīvotāji kopā ar Latvijas lauku foruma pārstāvēm Anitu Seļicku un Kristīni Rolli diskutējām par tēmu “Mēs laukiem nākotnē”.

1Pirms pasākuma biedrības biedriem tika dota iespēja novērtēt biedrības teritorijas nozīmi un  biedrības darbību,  aizpildot LLF izveidoto aptauju “Lauku attīstības barometrs Abulā”. 
Rezultāti šeit: www.ej.uz/25032022 
  
Apkopojot rezultātus pozitīvie atzinumi:
   •Pašvaldību atbalsts NVO, vietējām kopienām, viedo ciemu iniciatīvām( 6,57)
   •Izglītības pieejamība tuvu dzīvesvietai (6,04)
   •Atvērta pašvaldību komunikācija ar sabiedrību, informācijas pieejamība un atgriezeniskās saites nodrošināšana (5,39)
   •Pašvaldību uzdevumu deleģēšana NVO sektoram (5,13)
   •Atbalsta pieejamība mazajiem uzņēmējiem (5,83)
   •Spēcīga vietējā identitāte (5,74)
   •Lietotājam draudzīgi un pieejami e-pakalpojumi (5,7)
   •Pieredzes apmaiņa un sadarbība starp kopienām Latvijā (5,52)
   •Lauku telpas tēls kā piesaistoša, mūsdienīga un daudzveidīga teritorija (5,13)
Kā arī ne tik labie atzinumi: 
   •Atbalsts daudzveidīgiem nodarbinātības veidiem (3,09)
   •Mazo un vidējo uzņēmēju un uzņēmējdarbības uzsākšanu atbalstoša nodokļu sistēma (3,12)
   •Atbalsts uzņēmējiem, kas iesaista un apmāca jauniešus (3,13)
   •Kvalitatīva darbaspēka piesaiste, t.sk. dzīves vietu un kredīta fondu pieejamība, nodokļu atlaides (3,26)
  •Sociālie uzņēmumi laukos (3,65)
   •Atbalsts jaunienācējiem laukos, t. sk. labvēlīga kredītpolitika, mobilitātes iespējas, e-pakalpojumu pieejamība (3,78)
Ar šo VRG teritorijas novērtējumu  uzsākām arī teritorijas pētijumu- esošās situācijas  izvērtēšanu un nepieciešamo vajadzību noskaidrošanu.  Uz teritorijas pētijuma secinājumiem tiks iezīmēti nākoša plānošanas perioda teritorijas Stratēģijas virzieni.
20220325 135131   20220325 135224   20220325 135140
25.martā Abulas lauku partnerībā notika ikgadējā biedrības biedru kopsapulce, kurā uz 4 gadiem tika apstiprināta biedrības Pārstāvju sapulce un biedrības valde. 
Turpmākos 4 gadus biedrībā lēmumus pieņems Zigeta Vīķele, Linda Karlsone, Samanta Sanda Ozoliņa, Andrejs Nika, Lāsma Vilkasta, Maira Kupriša, Vinete Brunovska , Līga Krūmiņa- Krīgere, Līga Zvirbule un Elgars Felcis. Biedrības  izpildvara ( valde) Sveta Rozīte un Tigna Podniece turpmākos 4 gadus nodrošinās biedrības tālāko darbību. 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas